info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k DP1

Kód předmětu:
21XNL1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
4 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
vědecká publikace, šedá literatura, databáze, time management, LaTeX, sazba, rešerše
Anotace:
Úvod, vědecká publikace, publikace věnující se vědeckému psaní, šedá literatura, rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací. Time management. Formální a grafická úprava, matematická sazba, typografie, odstavec, přechody mezi odstavci. LaTeX. Rešerše, databáze, kritická práce s textem, digitální poznámky, práce s poznámkami, osnova. Rétorická cvičení / prezentační dovednosti.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit s vědeckými publikacemi, jejich přípravou a prohloubit znalosti v oblasti přípravy odborných textů nabyté v bakalářském studiu.