info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k DP2

Kód předmětu:
21XNL2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
6 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
metaanalýzy, systematická rešerše, statistika, grafika, etika, státní závěrečná zkouška, diplomová práce
Anotace:
Vybrané kapitoly ze struktury. Metody PRISMA a metaanalýzy. Citování, citační manažery. Angličtina. Statistické usuzování. Prezentace výsledků. Grafická úprava práce, vlastní a převzatá grafika. Etické principy ve vědecké práci, publikační proces, časopisy (impaktované, open access, predátorské časopisy). Rétorická cvičení / prezentační dovednosti. Specifika státnic.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit s pokročilými principy vědecké práce a prohloubit znalosti v oblasti přípravy odborných textů nabyté v bakalářském studiu. Současně je cílem také rozvinout prezentační a rétorické schopnosti studentů, zejména v kontextu státních závěrečných zkoušek.