info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Analýza a prevence silničních nehod

Kód předmětu:
22APN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
Analýza nehod, Prevence nehod
Anotace:
Obsahem předmětu jsou základní pojmy, druhy podkladů, metody analýzy, vliv komunikace, nehodoví činitelé, závady vozidel a další.
Cíle:
Náplní předmětu je seznámit posluchače s fyzikální analýzou nehod, s typickými příčinami nehod a s jejich prevencí