covid-19 info

logo ČVUT

Právo v dopravě a v IT

Kód předmětu:
23PVD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaBT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
JUDr. Milena Macková
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
silniční doprava, letecká doprava, drážní doprava, lodní doprava, sankce za porušení povinností stanovených vybraných zákonů, vybrané trestné činy v dopravě, vybrané evropské právní předpisy, informační technologie, trestné činy v IT
Anotace:
Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), sankce za porušení povinností, vybrané trestné činy v dopravě, předpisy práva ES v oblasti dopravy. Právo v IT - vybrané zákony (např. autorský zákon, občanský zákoník, zákon o elektronických komunikacích, zákon o některých službách informační společnosti, trestní zákoník).
Cíle:
Získání základních znalostí práva v dopravě a informačních technologií.