info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Projektování řízení dopravy s řadičem CROSS R4

Anotace:
Projekt nabízí praktickou spolupráci v oblasti inženýrského projektování světelných signalizačních zařízení a systémů za asistence a podpory úspěšně české firmy působící v oblasti ITS v reálném životě s možnostmi úzké spolupráce, stáží či konzultací s odborníky přímo v sídle firmy. Cílem projektu je postupné seznámení zájemce či zájemkyně s dílčí problematikou a praktickými zásadami reálné práce dopravního projektanta s využitím konkrétního typu řadiče CROSS R4, určeného pro řízení křižovatek. Řadič je pro studijní a vědeckovýzkumné potřeby umístěn na Fakultě dopravní. Projekt rovněž počítá s cílenou strukturou dlouhodobé aktivity studenta či studentky na projektu za účelem vyústění dílčích činností do závěrečné bakalářské či diplomové práce. Náplň projektu zahrnuje přípravu a implementaci definic řadiče pro tvorbu specifických signálních plánů, dynamického řízení, preferenci MHD a vozidel záchranných složek, možnost práce s používanými komunikačními protokoly, dispečerské nástroje ovládání křižovatek, řízení v koordinaci či adaptivní řízení atd.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Přemysl Derbek, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
akademický rok výběrového řízení - 2017/2018

Obor:
Inteligentní dopravní systémy (ITS)
Kód | Jazyk:
K620X1PC | čeština
Kapacita:
pro Prahu: 2
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.