Ekonomika a řízení veřejného sektoru

Anotace:
Projekt je zaměřen na nejrůznější souvislosti dopravy jako veřejného sektoru. tj. bude řešit vztah dopravy a životního prostředí, problematiku externích nákladů dopravy, ekonomické hodnocení veřejných dopravních projektů prostřednictvím metod CBA, MCA a CEA, financování dopravní infrastruktury, využití telekomunikačních sítí.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
17X1ES | angličtina | LOG/MED (Logistika a řízení dopravních procesů / Management a ekonomika dopravy a telekomunikací)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
17X2ES | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.