info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

Anotace:
Projekt je zaměřen na nejrůznější souvislosti dopravy jako veřejného sektoru. tj. bude řešit vztah dopravy a životního prostředí, problematiku externích nákladů dopravy, ekonomické hodnocení veřejných dopravních projektů prostřednictvím metod CBA, MCA a CEA, financování dopravní infrastruktury, využití telekomunikačních sítí.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1ES | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2ES | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.