info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Odbavovací a informační systémy

Anotace:
V průběhu projektu se studenti seznámí s aktuálním stavem v oblasti informačních a odbavovacích systémů ve veřejné osobní dopravě, kam patří kromě vozidlové techniky, zastávkových informačních systémů a internetových informačních portálů také interní části těchto systémů. Ve vlastní práci se budou zabývat analýzou jednotlivých součástí informačních a odbavovacích systémů, a mohou se také podílet na jejich vývoji nebo testování v rámci aktivit společnosti ROPID, nebo jako součást nově budované laboratoře odbavovacích a informačních systémů.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
Ing. Jan Šimůnek
Ing. Tomáš Vršitý email
www stránky projektu
http://oi.fd.cvut.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2YD | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.