Autonomní vozidla v pozemní dopravě

Anotace:
Problematika koexistence autonomních a klasických vozidel v rámci jednoho dopravního systému. Sociální projevy prostřednictvím technologického nástroje (vozidla), koexistence robota a člověka v jednom prostředí plnících stejné úkoly. Predikce chování jednotlivých vozidel a smíšeného dopravního proudu.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Ing. Filip Ravas

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
23X1NS | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.