info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Chytré domy, jejich energetika a řízení

Anotace:
Trendem soudobé automatizace je sdružování funkcí automatizovaného objektu, vytěžení maximální informace ze získaných dat a její využití pro optimální řízení a technickou diagnostiku. To je i jedna z myšlenek moderní koncepce Průmysl 4.0. Tento trend se výrazně uplatňuje při řešený "chytrých domů, chytrých měst a chytrých rozvodných sítí" (smart buildings, smart cities a smart grids). Cílem projektu je seznámit s technikou těchto "chytrých" objektů, s jejich řídicími systémy (programovatelnými automaty, PLC), s programováním, s komunikacemi a se zásadami projektování s nimi. Účastníci projektu budou mít dostatek příležitostí k bezprostřednímu seznámení s příklady úspěšných řešení formou exkurzí a konzultací s řešiteli. Budou moci aktivně řešit konkrétní úlohy a tvořivě se podílet na řešení aktuálních problémů z praxe. Důležité je i řešení metodiky výuky a tvorba názorných učebních pomůcek a textů. Pro absolventy projektu budou získané znalosti a dovednosti konkurenční výhodou – odborníci s touto kvalifikací v novém a perspektivním oboru jsou na trhu práce nedostatkoví a velmi žádaní.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2CH | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.