info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů (DSRG – Driving Simulation Research Group) se již několik let věnuje výzkumu na poli interaktivní simulační techniky. Laboratoř vznikla a stále, mimo své další aktivity, pracuje jako součást Společné laboratoře spolehlivosti systémů. Hlavní oblastí výzkumu a vývoje je návrh a konstrukce vozidlových simulátorů – simulátory motorových vozidel (osobní, nákladní), simulátory kolejových vozidel a to včetně realizace hardwarového a softwarového vybavení pro konkrétní typy simulátorů s adaptací pro cílové užití či určité typy experimentální činnosti. Nedílnou součástí je i tvorba virtuálního prostředí spojená s vývojem nástrojů pro generování scén a propojení na reálná (GIS) data. Laboratoř zajišťuje návrh a kompletní realizace experimentů (včetně vývoje nástrojů na jejich vyhodnocování) z oblastí, jako jsou výzkum chování řidiče, HMI, ergonomie zařízení ve vozidlech a vliv jejich užívání na bezpečnost, chování v kritických situacích.

Zařazena mezi exceletní laboratoře FD

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 976

Kudy k nám
mapa + street view