doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-348 - Horská 3, Praha
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224355091
+420-730193914
E-mail:
xbouchnp@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / inteligentní systémy v dopravě / CIIRC
vedoucí / ústav dopravních prostředků / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
manažer projektů / ústav dopravních prostředků / FD
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR
Osobní email
p.bouchner@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
Technologie pro blízký vesmír
  16X2BS - navazující magisterský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X2RD - navazující magisterský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Software splňující podmínky RIV (2018)
2.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
Funkční vzorek (2018)
3.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
Funkční vzorek (2018)
4.Ergonomická rukojeť jezdce
Orlický, A. - Toman, P., - Bouchner, P.
Funkční vzorek (2018)
5.Interaktivní elektronický posterový stánek I
Bouchner, P. - Válek, J., - Novotný, S.
Funkční vzorek (2018)
6.Real-Time Driver Advisory System for improving energy economy based on Advance Driver Assistant Systems Interface
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Cvetković, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
7.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Technická zpráva (2018)
8.Motostudent Electric 2017/2018 project
Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Toman, P. - Jozová, Š. - Bouchner, P. - First, J. - Plomer, J. - Mík, J. - Skarolek, P. - Ira, L. - Růžička, M. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Technická zpráva (2018)
9.Book of Abstracts. 6th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed., - Válek, J. ed.
Sborník (2018)
10.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Vědecká kniha česky (2017)
11.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2017)
12.Human machine interface for future cars. Changes needed
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
14.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
15.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
16.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
17.D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333
de Waard, D. ed. - Toffetti, A. ed. - Wiczorek, R. ed. - Sonderegger, A. ed. - Röttger, S. ed. - Bouchner, P. ed. - Franke, T. ed. - Fairclough, S. ed. - Noordzij, M. ed., - Brookhuis, K. ed.
Sborník (2017)
18.DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed.
Sborník (2017)
19.Validation of the platform for experements related to HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Orlický, A., - Mík, J.
Výroční zpráva (2017)
20.Voice interface for Vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Software splňující podmínky RIV (2016)
21.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
22.Testing a system for predicting microsleep
Spurný, P. - Andrš, J. - Bouchner, P. - Pučelík, J., - Rokyta, R.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
23.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
24.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
25.Interactive Driving Simulators – History, Design and their Utilization in Area of HMI Research
Bouchner, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
26.Verification of eCall Unit Parameters to Describe the Traffic Accident Seriousness
Mík, J. - Kadlecová, J., - Bouchner, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
27.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
28.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
Pořádání výstavy (2016)
29.Customizable testing platform of HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Funkční vzorek (2016)
30.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Funkční vzorek (2016)
31.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
Funkční vzorek (2016)
32.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
Pořádání konference (2016)
33.Driver-Car Interaction and Safety Conference
Bouchner, P. org. - Mashko, A. org.
Pořádání konference (2016)
34.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Poloprovoz (2016)
35.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
36.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
37.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
38.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
39.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
40.Experiment Design and possible evaluation methodology for VAP vehicles
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Mík, J., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
41.Interactive Simulators as Research and Assessment Tools in Transport Engineering
Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2016)
42.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Sborník (2016)
43.Virtual Dashboard for vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Software splňující podmínky RIV (2015)
44.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
Software splňující podmínky RIV (2015)
45.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
Funkční vzorek (2015)
46.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
47.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
48.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
Poloprovoz (2015)
49.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
Prototyp (2015)
50.Advanced assisting systems and their UI for future EV and HEV
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
51.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
52.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
53.Dynamic Human-Machine Interface for Electrical Vehicle design guidelines
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Mashko, A. - Abishev, K., - Mukanov, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
54.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
55.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
56.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
57.Visual Investigation of Driver Behavior for Fatigue Detection – Driving Simulator Experiments
Mashko, A. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
58.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
59.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
60.Driving Simulation for HMI Research and Training
Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
61.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Bouchner, P. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
62.Požadavky uživatelů off-road automobilů na informace při jízdě v terénu
Bouchner, P. - Mashko, A., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
63.Možnosti nasazení systému ASLAN vzhledem k možné integraci komunikačních rozhraní třetích stran
Svoboda, P. - Toman, P. - Kment, T., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
64.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
65.Study of poblematics of HMI for Electric vehicle and Hybrid electric vehicles - internal research paper.
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Bouchner, P. - Šumelda, A., - Mík, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
66.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
Pořádání workshopu (2015)
67.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Sborník (2015)
68.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
Software splňující podmínky RIV (2014)
69.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
Software splňující podmínky RIV (2014)
70.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
Pořádání výstavy (2014)
71.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
72.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
73.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
74.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Funkční vzorek (2014)
75.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
Funkční vzorek (2014)
76.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
77.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
Vědecká kniha česky (2014)
78.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
79.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
80.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
81.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
82.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
83.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
84.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
85.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
86.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
87.Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Tuzemský užitný vzor (2014)
88.VÝZKUMNÁ ZPRÁVA A METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ VIZUÁLNÍ ZÁTĚŽE A POZORNOSTI ŘIDIČE
Čechová, A. - Šumelda, A., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
89.Experimentální porovnání vlivurůzných sdělovačů ve vozidlech na únavu očí řidiče
Bouchner, P. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
90.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
91.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
92.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
93.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Sborník (2014)
94.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2014)
95.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
Abstrakt ve sborníku (2014)
96.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Software splňující podmínky RIV (2013)
97.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Software splňující podmínky RIV (2013)
98.Electro Vehicle Car-Sharing System - A Simalation Model for Big Cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
99.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
Funkční vzorek (2013)
100.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
101.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
Poloprovoz (2013)
102.Simulator experiment focused on detection of microsleeps behind the wheel
Čechová, A. - Bouchner, P., - Šumelda, A.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
103.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
104.Electro Vehicle car sharing system – simulation for cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
105.Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
106.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
107.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
108.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
109.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
110.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
111.Implementační akční plán 6. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
112.Portfolio projektů, 5. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
113.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
114.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
115.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
116.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
Zahraniční výzkumná zpráva (2013)
117.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Funkční vzorek (2012)
118.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
119.The Use of a Simulator to Evaluate Driving Skills of Parkinson Disease Patients
Vysoký, P. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
120.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
121.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
122.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
123.Zpráva o plnění projektu "E1: Stav elektromobility v ČR"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
124.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
125.Zpráva o plnění projektu "E4:Uživatelská a servisní dokumentace elektromobilů"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
126.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
127.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Zahraniční výzkumná zpráva (2012)
128.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Článek (2012)
129.Research in the field of Human–Machine Interaction in transport systems: Development of analyzing tools, measurement methodologies and advanced interactive simulators
Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2012)
130.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
131.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
132.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
133.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
134.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
135.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
136.Simulator technology for research and training
Bouchner, P.
Habilitační přednáška (2011)
137.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
138.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
139.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
140.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
Pořádání konference (2010)
141.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
142.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
143.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
144.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
145.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
146.The influence of roadside advertising on the driver - field research
Bouchner, P. - Strušková, K. - Doskočil, P. - Formanová, P., - Řeháková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
147.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
148.A multimodal car driver surveillance system in a military area
Bouchner, P. - Lefter, I. - Rothkrantz, L.J.M., - Wiggers, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
149.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
150.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
151.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Sborník (2010)
152.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
Nepublikovaná přednáška (2010)
153.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
154.Driver-Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org.
Pořádání konference (2009)
155.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
Pořádání konference (2009)
156.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
157.Validation of DYICOLIS
Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
158.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
159.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
160.Simulator for Tunnel Operator Training
Bouchner, P. - Roubal, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
161.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
162.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
163.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
164.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
165.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
166.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
167.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
168.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
169.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2009)
170.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
171.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
Pořádání konference (2008)
172.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
173.Data Acquisition for Driving Simulator Development
Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
174.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
175.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
176.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
177.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
178.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
179.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
180.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
181.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
182.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
183.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
184.Návrh dotykového displeje určeného k ovládání prvků automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Květ, J. - Poupa, P. - Zeman, P. - Vondra, L., - Roubal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
185.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
186.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2008)
187.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2008)
188.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
189.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
190.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
191.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
192.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
193.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
194.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
195.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
196.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
197.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
198.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
199.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
200.Řidiči pod dohledem
Bouchner, P.
Článek (2007)
201.Driving Simulators for HMI Research
Bouchner, P.
Doktorská práce (Ph.D.) (2007)
202.A complex analysis of the driver behavior from simulated driving focused on fatigue detection classification
Bouchner, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2006)
203.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
204.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
205.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
206.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
207.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
208.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
209.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
210.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
211.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
212.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
213.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
214.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
215.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
216.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
217.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
218.Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments
Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2005)
219.Utilization of Driving Simulators in Driver Drowsiness Research
Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2005)
220.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
221.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
222.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
223.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
224.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
225.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
226.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
227.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
228.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
229.Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation
Bouchner, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
230.Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation
Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
231.VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection
Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
232.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
233.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
234.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
235.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
236.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
237.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
238.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
239.Data Acquisition for Virtual Old Prague
Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
240.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Univerzální výcvikový simulátor vozidel MHD
Bouchner, P.
2019 - 2021
2.Driver-Car Interaction and Safety 2018
Bouchner, P.
2018 - 2018
SVK 42/18/F6
3.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2016 - 2016
SVK 47/16/F6
4.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy
Bouchner, P.
2014 - 2016
TA04031752
5.Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel
Bouchner, P.
2012 - 2015
TA02031465
6.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2014 - 2014
SVK 48/14/F6
7.Vývoj pokročilého simulátoru pro účely základního i následného výcviku řidičů osobních automobilů
Bouchner, P.
2012 - 2013
TA02031414
8.Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů
Bouchner, P.
2011 - 2013
TA01030574
9.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
Bouchner, P.
2009 - 2009
CTU0922816
10.Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
Bouchner, P.
2007 - 2009
CG711-020-910
11.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
Bouchner, P.
2008 - 2008
CTU0815316
12.Prezentace výsledků serie experimentů zaměřených na analýzu vlivu užívání zařízení HMI v automobilu na bezpečnost a jízdní komfort řidiče
Bouchner, P.
2007 - 2007
CTU0714616
13.Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů
Bouchner, P.
2006 - 2006
CTU0612216
14.Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek"
Bouchner, P.
2005 - 2005
CTU0514416