info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335c - Horská 3, Praha
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224355091
+420-730193914
E-mail:
bouchner@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / inteligentní systémy v dopravě / CIIRC
vedoucí / katedra dopravních prostředků / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Redakce časopisu Neural Network World
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1EM - bakalářský studijní program
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ED - navazující magisterský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S