info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-348 - Horská 3, Praha
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224355091
+420-730193914
E-mail:
xbouchnp@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / inteligentní systémy v dopravě / CIIRC
vedoucí / ústav dopravních prostředků / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Redakce časopisu Neural Network World
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
  16X1EM - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Vývoj software trenažéru pro výcvik řidičů reflektující současné technologie, znalosti o výuce a požadavky na řidiče
řešitel: Topol, L.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Malý, M.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/124/OHK2/2T/16
2.Vývoj interaktivního simulátoru jednostopého vozidla a interaktivní simulace v oblasti motocyklů umožňující hodnocení bezpečnosti jezdce a prvků HMI na jednostopém vozidle
řešitel: Svoboda, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Toman, P.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/129/OHK2/2T/16
3.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Machan, J. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Skolilová, P. - Svoboda, J. - Toman, P. - Votruba, Z. - Válek, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/21/F6
4.Systém na podporu jezdce motocyklu - zvýšení výkonnosti a zefektivnění tréninku
řešitel: Toman, P.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Dáňa, R. - Machan, J. - Mashko, A. - Orlický, A. - Svoboda, J.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/130/OHK2/2T/16
5.KIC - EIT Urban Mobility - 2021
řešitel: Bouchner, P.
2021 - 2021
European Institute of Innovation & Technology
6.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
7.Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR.
řešitel: Leso, M.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Kamenický, D. - Michl, Z. - Novotný, S.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
8.MaaS components assessment and system planning for cooperative value creation
řešitel: Sliacky, M.
spoluřešitel: Bouchner, P.
2020 - 2020
European Institute of Innovation & Technology
9.Univerzální výcvikový simulátor vozidel MHD
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Leso, M. - Novotný, S.
2019 - 2022
Operační program Praha - pól růstu ČR - CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000841
10.Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence
řešitel: Mařík, V.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Hlaváč, V. - Kolář, P. - Přeučil, L.
2018 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
11.Driver-Car Interaction and Safety 2018
řešitel: Bouchner, P.
2018 - 2018
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 42/18/F6
12.Automatické zpracování výstupů z experimentů pro hodnocení interakce člověk-stroj na interaktivních vozidlových simulátorech
řešitel: Orlický, A.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Hanousek, M. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/152/OHK2/2T/16
13.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: First, J. - Machan, J. - Mashko, A. - Mík, J. - Novotný, S. - Novák, M. - Skolilová, P. - Votruba, Z.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/16/F6
14.Experimentální výzkum únavy řidičů s využitím vizuální detekce chování
řešitel: Mashko, A.
spoluřešitelé: Barnet, Z. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Orlický, A.
2016 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/254/OHK2/3T/16
15.Pokročilé asistenční systémy a jejich uživatelské rozhraní pro eletrická a hybridní vozidla budoucnosti
řešitel: Rozhdestvenskiy, D.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Jayakumar, A. - Mashko, A. - Mík, J. - Šumelda, A.
2015 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/224/OHK2/3T/16
16.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy
řešitel: Bouchner, P.
2014 - 2016
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
17.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Mičunek, T. - Novotný, S. - Novák, M. - Radová, Z. - Votruba, Z.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/14/F6
18.Vyšetřování vizuální zátěže a pozornosti řidiče
řešitel: Čechová, A.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Šumelda, A.
2014 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/091/OHK2/1T/16
19.Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel
řešitel: Bouchner, P.
2012 - 2015
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
20.Vývoj pokročilého simulátoru pro účely základního i následného výcviku řidičů osobních automobilů
řešitel: Bouchner, P.
2012 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
21.Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů
řešitel: Bouchner, P.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
22.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Votruba, Z.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0922816
23.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Pěkný, J. - Votruba, Z.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0815316
24.Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
řešitel: Bouchner, P.
2007 - 2009
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
25.Prezentace výsledků serie experimentů zaměřených na analýzu vlivu užívání zařízení HMI v automobilu na bezpečnost a jízdní komfort řidiče
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitel: Novák, M.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0714616
26.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
řešitel: Novotný, S.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Novák, M. - Piekník, R.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0709316
27.Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitel: Novák, M.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0612216
28.Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek"
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Novák, M. - Poláček, I. - Radoň, T. - Sojka, J.
2005 - 2005
IGS ČVUT - CTU0514416