doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-348 - Horská 3, Praha
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224355091
E-mail:
xbouchnp@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav dopravních prostředků / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
manažer projektů / Ústav dopravních prostředků / FD
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR
Osobní email
p.bouchner@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Dopravní virtuální realita
  16X1DD - bakalářský studijní program
  16X1DS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program
Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program
Moderní metody ve výuce řidičů za využití interaktivní simulace
  16X1ZS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
2.D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333
de Waard, D. ed. - Toffetti, A. ed. - Wiczorek, R. ed. - Sonderegger, A. ed. - Röttger, S. ed. - Bouchner, P. ed. - Franke, T. ed. - Fairclough, S. ed. - Noordzij, M. ed., - Brookhuis, K. ed.
Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. Prague, 26.10.2016 - 28.10.2016. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. 2017, ISSN 2333-4959. Dostupné z: http://hfes-europe.org
Sborník
3.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: FAIRCLOUGH, S., et al., eds. D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. Prague, 26.10.2016 - 28.10.2016. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. 2017, ISSN 2333-4959. Dostupné z: http://hfes-europe.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Praha: ústav dopravních prostředků. 2017, ISBN 978-80-01-06082-7. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/
Vědecká kniha česky
5.Human machine interface for future cars. Changes needed
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7973863/
Stať ve sborníku
6.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
7.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
8.Validation of the platform for experements related to HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Orlický, A., - Mík, J.
CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2017, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/report2017.pdf
Výroční zpráva
9.DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed.
Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2017, Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/550
Sborník
10.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Praha: ústav dopravních prostředků. 2017, 1. ISBN 978-80-01-06367-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
11.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
12.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2016, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
13.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.qfd2016.fd.cvut.cz/
Pořádání konference
14.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Škoda Auto a.s.. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
15.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2016, Dostupné z: http://ccc.fd.cvut.cz/
Pořádání výstavy
16.Verification of eCall Unit Parameters to Describe the Traffic Accident Seriousness
Mík, J. - Kadlecová, J., - Bouchner, P.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(0), s. 23-26. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijme/2016/012-0004.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
17.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(0), s. 18-22. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://iaras.org/iaras/filedownloads/ijme/2016/012-0003.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8. Dostupné z: https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
19.Interactive Simulators as Research and Assessment Tools in Transport Engineering
Bouchner, P.
18.03.2016.
Nepublikovaná přednáška
20.Experiment Design and possible evaluation methodology for VAP vehicles
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Mík, J., - Bouchner, P.
CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2016, SGS15/224/OHK2/3T/16-17IR. Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/report2017.pdf
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
21.Voice interface for Vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/2016/EV-CTP01-2016.pdf
Software splňující podmínky RIV
22.Customizable testing platform of HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/EV-CTP01-2016.pdf
Funkční vzorek
23.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), s. 37-50. ISSN 1824-5463. Dostupné z: http://host.uniroma3.it/riviste/ats/journal_page_special%20issue%202016%20vol1.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
24.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 205-210. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Interactive Driving Simulators – History, Design and their Utilization in Area of HMI Research
Bouchner, P.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 179-188. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
27.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
28.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
2016
Poloprovoz
29.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2016, Dostupné z: http://www.dcis.cz/
Sborník
30.Testing a system for predicting microsleep
Spurný, P. - Andrš, J. - Bouchner, P. - Pučelík, J., - Rokyta, R.
Lékař a technika. 2016, 46(2), s. 51-54. ISSN 0301-5491. Dostupné z: http://ctj.fbmi.cvut.cz/previous-issues.jsf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
31.Driver-Car Interaction and Safety Conference
Bouchner, P. org. - Mashko, A. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.dcis.cz/
Pořádání konference
32.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Praha: Porche. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
33.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/postery/
Funkční vzorek
34.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: SMÍŠEK, O. a BOUCHNER, P., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
35.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00: Technologická agentura ČR. 2015, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
36.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8. Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Sborník
37.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/aslan/sw_analysis.html
Software splňující podmínky RIV
39.Požadavky uživatelů off-road automobilů na informace při jízdě v terénu
Bouchner, P. - Mashko, A., - Mík, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2015, UDP 2015-1. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
40.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: https://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Dynamic Human-Machine Interface for Electrical Vehicle design guidelines
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Mashko, A. - Abishev, K., - Mukanov, R.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7172789
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
42.Driving Simulation for HMI Research and Training
Bouchner, P.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 97-105. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Advanced assisting systems and their UI for future EV and HEV
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. the 7th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Nottingham, 01.09.2015 - 03.09.2015. 2015, s. 40-44. Dostupné z: http://www.auto-ui.org/15/index.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: MLADENOV, V., WEI, J., a GIACOUMIDIS, E., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
45.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05827-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
46.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
47.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
2015
Poloprovoz
48.Možnosti nasazení systému ASLAN vzhledem k možné integraci komunikačních rozhraní třetích stran
Svoboda, P. - Toman, P. - Kment, T., - Bouchner, P.
2015, UDP 2015/44.
Výzkumná zpráva v češtině
49.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototyp]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvtu.cz
Prototyp
50.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Bouchner, P. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Škoda Auto a.s.. 2015, UDP 2015/46. Dostupné z: http://www.k616@fd.cvut.cz
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
51.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: ABDEL-ATY, M. a RADWAN, E., eds. 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. 2015 Road Safety & Simulation International Conference. Orlando, FL, 06.10.2015 - 08.10.2015. Orlando, FL: University of Central Florida. 2015, s. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Study of poblematics of HMI for Electric vehicle and Hybrid electric vehicles - internal research paper.
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Bouchner, P. - Šumelda, A., - Mík, J.
ČVUT v Praze. 2015
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
53.Virtual Dashboard for vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/student.html
Software splňující podmínky RIV
54.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: GIACOUMIDIS, E., WEI, J., a MLADENOV, V., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Visual Investigation of Driver Behavior for Fatigue Detection – Driving Simulator Experiments
Mashko, A. - Bouchner, P.
In: MLADENOV, V., GIACOUMIDIS, E., a WEI, J., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 72-76. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
57.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Pořádání workshopu
58.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: SMÍŠEK, O. a BOUCHNER, P., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
59.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
60.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
61.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
62.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
63.Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Pragolet, spol. s r. o., Mnichovice, CZ. 26605. 13.03.2014.
Tuzemský užitný vzor
64.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: GUARNACCIA, C., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
65.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: GUIDA, D., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2014, Dostupné z: http://ceskymotocykl.fd.cvut.cz
Pořádání výstavy
67.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: QUARTIERI, J., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.VÝZKUMNÁ ZPRÁVA A METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ VIZUÁLNÍ ZÁTĚŽE A POZORNOSTI ŘIDIČE
Čechová, A. - Šumelda, A., - Bouchner, P.
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6: ČVUT v Praze. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
69.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
70.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Sborník
71.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
72.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://aslan.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
73.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
74.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Historie dopravních prostředků na FD ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-05661-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Vědecká kniha česky
75.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
03.06.2014.
Nepublikovaná přednáška
76.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, ISBN 978-80-01-05662-2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
77.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
In: GUARNACCIA, C., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 12. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Abstrakt ve sborníku
78.Experimentální porovnání vlivurůzných sdělovačů ve vozidlech na únavu očí řidiče
Bouchner, P. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
79.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
80.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
81.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
82.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
83.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2014, TA04/1. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
84.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
85.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
86.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
87.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
2013
Poloprovoz
88.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
89.Simulator experiment focused on detection of microsleeps behind the wheel
Čechová, A. - Bouchner, P., - Šumelda, A.
In: 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Praha, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 220-226. ISBN 978-80-01-05321-8. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
90.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
91.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
92.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
93.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
94.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
95.Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E. - Bouchner, P.
In: The 2013 European Simulation and Modelling Conference. The 2013 European Simulation and Modelling Conference. Lancaster, 23.10.2013 - 25.10.2013. Ghent: EUROSIS - ETI. 2013, s. 188-192. ISBN 978-90-77381-79-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
96.Electro Vehicle Car-Sharing System - A Simalation Model for Big Cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
ERCIM News. 2013, 2013(94), s. 22-23. ISSN 0926-4981. Dostupné z: http://ercim-news.ercim.eu/en94/special/electro-vehicle-car-sharing-system-a-simulation-model-for-big-cities
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
97.Electro Vehicle car sharing system – simulation for cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 231-241. ISBN 978-80-01-05320-1. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/kalendar-udalosti/dokumenty/sborniky/20_years_of_Faculty_of_Transportation_Sciences.pdf
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
98.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
99.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
1. vyd. Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2013, 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
100.Implementační akční plán 6. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 24/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
101.Portfolio projektů, 5. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 23/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
102.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
103.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
104.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2013, UDP-VW2013. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
105.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině
106.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP2013-21. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
107.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2013, UDP 2013-18. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
108.Zpráva o plnění projektu "E1: Stav elektromobility v ČR"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-10. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
109.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2012, UDP/IV 13-17. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
110.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
111.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), s. 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek
112.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Sustainable Automotive Technologies 2012. 4th International Conference on Sustainable Automotive Technologies. Melbourne, 21.03.2012 - 23.03.2012. Berlin: Springer-Verlag. 2012, s. 373-380. ISBN 978-3-642-24144-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
113.Research in the field of Human–Machine Interaction in transport systems: Development of analyzing tools, measurement methodologies and advanced interactive simulators
Bouchner, P.
07.09.2012.
Nepublikovaná přednáška
114.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2012, UDP-2012. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
115.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-12. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
116.Zpráva o plnění projektu "E4:Uživatelská a servisní dokumentace elektromobilů"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-15. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
117.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT12-14. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
118.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://www.vyprask.eu
Funkční vzorek
119.The Use of a Simulator to Evaluate Driving Skills of Parkinson Disease Patients
Vysoký, P. - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 264-268. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
120.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
121.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
122.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. 2nd International Conference on Applied Informatics and ompuiting Theory. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
123.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
124.Simulator technology for research and training
Bouchner, P.
2011. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-04830-6.
Habilitační přednáška
125.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011, 0(24), s. 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
126.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
127.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
128.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
129.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
130.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
17.06.2010.
Nepublikovaná přednáška
131.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
132.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: SÝKORA, O., BOUCHNER, P., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
133.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
134.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2. Dostupné z: http://dcii.eu
Sborník
135.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
136.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: LIPTÁK, P., et al., eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií. 2010, s. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
137.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Intellectualization of Information Processing. Coral Bay, Paphos, 17.10.2010 - 23.10.2010. Moskva: MAKS Press. 2010, s. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
138.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), s. 539-557. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
139.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. BRNOSAFETY 2010. Brno, 04.06.2010. Brno: BVV. 2010, s. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2. Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Stať ve sborníku z lokální konference česky
140.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), s. 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
141.The influence of roadside advertising on the driver - field research
Bouchner, P. - Strušková, K. - Doskočil, P. - Formanová, P., - Řeháková, A.
In: BOUCHNER, P., SÝKORA, O., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
142.A multimodal car driver surveillance system in a military area
Bouchner, P. - Lefter, I. - Rothkrantz, L.J.M., - Wiggers, P.
In: SÝKORA, O., BOUCHNER, P., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
143.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: NOVOTNÝ, S., BOUCHNER, P., a SÝKORA, O., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
144.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
145.Driver-Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://www.dcii.eu
Pořádání konference
146.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
147.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
MD-BESIP. 2009, LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině
148.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
Mladá Boleslav: Škoda Auto, a.s.. 2009, LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
149.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), s. 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
150.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
151.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
152.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2009, ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
153.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Uplatněná certifikovaná metodika
154.Validation of DYICOLIS
Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 130-135. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
155.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
156.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: FISHER, N.F., et al., eds. EURISBIS' 09, Book of Abstracts. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. Cagliari (Santa Margerita di Paula), 30.05.2009 - 03.06.2009. Bacoli: TILAPIA. 2009, s. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0. Dostupné z: http://www.dsrg.ue
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
157.Simulator for Tunnel Operator Training
Bouchner, P. - Roubal, T.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 114-118. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
158.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: JEŘÁBEK, M., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
159.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://dcii.eu/2009
Pořádání konference
160.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). 2009 International Simulation Multi-conference. Istanbul, 13.07.2009 - 16.07.2009. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2009, s. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
161.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.telematika.tf.czu.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
162.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, ISBN 978-80-87136-04-1. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
163.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Driving Simulation Conference 2008 Europe. Monaco, 31.01.2008 - 01.02.2008. Monaco: Imagina. 2008, s. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
164.Data Acquisition for Driving Simulator Development
Bouchner, P.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 169-177. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
165.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 42-48. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
166.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
167.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Pořádání konference]. 2008, Dostupné z: http://www.dcii.eu/2008
Pořádání konference
168.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
169.Návrh dotykového displeje určeného k ovládání prvků automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Květ, J. - Poupa, P. - Zeman, P. - Vondra, L., - Roubal, T.
2008, LSS č. 369/08.
Výzkumná zpráva v češtině
170.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
2008, LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině
171.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
2008, LSS 337/08.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
172.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Rhodos, 20.08.2008 - 22.08.2008. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2008, s. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
173.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. The Huntsville Simulation Conference 2008. Huntsville, 21.10.2008 - 23.10.2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
174.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
2008, LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině
175.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
2008, LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině
176.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
177.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
178.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
179.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: ANDINA, D., MASTORAKIS, N., a KATEHAKIS, M.N., eds. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. 6th WSEAS International Conference on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Puberto De La Cruz, Tenerife, 14.12.2007 - 16.12.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
180.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
181.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
182.Řidiči pod dohledem
Bouchner, P.
TecniCall. 2007, 1(2), s. 24-25. Dostupné z: http://www.tecnicall.cz/res/pdf/tecnicall/tecnicall200702.pdf
Článek
183.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
184.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: RIZZO, M., BOYLE, L., a HOLETON, K., eds. Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. 4th International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design (Driving Assessment 2007). Washington, 09.07.2007 - 12.07.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
185.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: DOR, B., ed. СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. 4-я российская школа конференция. Moskva, 08.06.2007 - 09.06.2007. Moscow: Russian Academy of Sciences. 2007, s. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
186.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: HAN, Z., XU, D., a LI, X., eds. New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization. Beijing, 15.09.2007 - 17.09.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
187.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
188.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
189.Driving Simulators for HMI Research
Bouchner, P.
2007. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/publications/on-line-publications/bouchner_phd.pdf
Doktorská práce (Ph.D.)
190.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
191.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
192.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: BOYLE, L., TARR, R., a KEMENY, A., eds. Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Driving Simulation Conference North America 2007. Iowa City, 12.09.2007 - 14.09.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
193.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 280/06.
Výzkumná zpráva v češtině
194.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině
195.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině
196.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině
197.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině
198.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině
199.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině
200.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Taipei, 08.10.2006 - 11.10.2006. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society. 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
201.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba, 31.05.2006 - 03.06.2006. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). 2006, s. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
202.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
203.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
204.A complex analysis of the driver behavior from simulated driving focused on fatigue detection classification
Bouchner, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2006, 5(1), s. 84-91. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
205.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
27.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
206.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006lisbon/smo/index.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
207.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. ISEP 2005 - International symposium on electronic in trafic. Ljubljana - Slovenija, 26.05.2005 - 27.05.2005. Ljubljana: EC. 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
208.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: MIKULSKI, J., et al., eds. Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Transport Systems Telematics - 5th International Conference. Katowice-Ustroń, 03.11.2005 - 05.11.2005. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
209.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: MASTORAKIS, N. a SROVNAL, V., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
210.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
211.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině
212.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
213.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. The 10th WSEAS International Conference on Systems (part of the 10th CSCC Multiconference). Atény, 10.07.2005 - 16.07.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
214.Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments
Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2005, s. 81-99. ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
215.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS. 2005, s. 523-530.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
216.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
217.Utilization of Driving Simulators in Driver Drowsiness Research
Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2005, ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
218.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 149-163. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
219.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. Brno, 25.11.2005. Brno: VUT v Brně. 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
220.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině
221.Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation
Bouchner, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 3-15.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
222.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: Ministerstvo dopravy. 2004, LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině
223.VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection
Bouchner, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 65-72.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
224.Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation
Bouchner, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 3-15. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
225.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině
226.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
227.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
228.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2004, 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
229.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině
230.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2002, 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
231.Data Acquisition for Virtual Old Prague
Bouchner, P.
In: Central European Seminar on Computer Graphics. Central European Seminar on Computer Graphics. Budměřice, 22.04.2002 - 24.04.2002. Wien: Technische Universität. 2002, s. 96-103.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Driver-Car Interaction and Safety 2018
Bouchner, P.
2018 - 2018
SVK 42/18/F6
2.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy
Bouchner, P.
2014 - 2016
TA04031752
3.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2016 - 2016
SVK 47/16/F6
4.Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel
Bouchner, P.
2012 - 2015
TA02031465
5.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2014 - 2014
SVK 48/14/F6
6.Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů
Bouchner, P.
2011 - 2013
TA01030574
7.Vývoj pokročilého simulátoru pro účely základního i následného výcviku řidičů osobních automobilů
Bouchner, P.
2012 - 2013
TA02031414
8.Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
Bouchner, P.
2007 - 2009
CG711-020-910
9.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
Bouchner, P.
2009 - 2009
CTU0922816
10.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
Bouchner, P.
2008 - 2008
CTU0815316
11.Prezentace výsledků serie experimentů zaměřených na analýzu vlivu užívání zařízení HMI v automobilu na bezpečnost a jízdní komfort řidiče
Bouchner, P.
2007 - 2007
CTU0714616
12.Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů
Bouchner, P.
2006 - 2006
CTU0612216
13.Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek"
Bouchner, P.
2005 - 2005
CTU0514416