doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-348 - Horská 3, Praha 2, 128 03
B-161 - Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6, 160 00
Telefon:
+420-224355091
E-mail:
xbouchnp@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav dopravních prostředků / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
manažer projektů / Ústav dopravních prostředků / FD
Člen:
Laboratoř dopravní energetiky K616
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR
Osobní email
bouchner@lss.fd.cvut.cz
Osobní telefon
+420-730-193-914

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Dopravní virtuální realita
  16X1DD - bakalářský studijní program
  16X1DS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: FRANKE, T., et al., eds. D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. Prague, 26.10.2016 - 28.10.2016. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. 2017, ISSN 2333-4959. Dostupné z: http://hfes-europe.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Simulation of electric and hybrid vehicles in a vehicle simulator based on a detailed physical model, for the purpose of hmi evaluation
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Fulem, J.
Acta Polytechnica. 2017, 2017(Vol 1), ISSN 2336-5382. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
3.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
4.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
5.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
6.D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333
de Waard, D. ed. - Toffetti, A. ed. - Wiczorek, R. ed. - Sonderegger, A. ed. - Röttger, S. ed. - Bouchner, P. ed. - Franke, T. ed. - Fairclough, S. ed. - Noordzij, M. ed., - Brookhuis, K. ed.
Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. Prague, 26.10.2016 - 28.10.2016. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. 2017, ISSN 2333-4959. Dostupné z: http://hfes-europe.org
Sborník
7.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8. Dostupné z: https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Interactive Simulators as Research and Assessment Tools in Transport Engineering
Bouchner, P.
18.03.2016.
Nepublikovaná přednáška
9.Experiment Design and possible evaluation methodology for VAP vehicles
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Mík, J., - Bouchner, P.
CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2016, SGS15/224/OHK2/3T/16-17IR. Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/report2017.pdf
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
10.Voice interface for Vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/2016/EV-CTP01-2016.pdf
Software splňující podmínky RIV
11.Customizable testing platform of HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/download/EV-CTP01-2016.pdf
Funkční vzorek
12.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), s. 37-50. ISSN 1824-5463. Dostupné z: http://host.uniroma3.it/riviste/ats/journal_page_special%20issue%202016%20vol1.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
13.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 205-210. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Testing a system for predicting microsleep
Spurný, P. - Andrš, J. - Bouchner, P. - Pučelík, J., - Rokyta, R.
Lékař a technika. 2016, 46(2), s. 51-54. ISSN 0301-5491. Dostupné z: http://ctj.fbmi.cvut.cz/previous-issues.jsf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
15.Driver-Car Interaction and Safety Conference
Bouchner, P. org. - Mashko, A. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.dcis.cz/
Pořádání konference
16.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Praha: Porche. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
17.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/postery/
Funkční vzorek
18.Interactive Driving Simulators – History, Design and their Utilization in Area of HMI Research
Bouchner, P.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 179-188. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
19.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
20.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(0), s. 18-22. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://iaras.org/iaras/filedownloads/ijme/2016/012-0003.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
21.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Škoda Auto a.s.. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
22.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2016, Dostupné z: http://ccc.fd.cvut.cz/
Pořádání výstavy
23.Verification of eCall Unit Parameters to Describe the Traffic Accident Seriousness
Mík, J. - Kadlecová, J., - Bouchner, P.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(0), s. 23-26. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijme/2016/012-0004.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
24.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
2016
Poloprovoz
25.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
26.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2016, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
27.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.qfd2016.fd.cvut.cz/
Pořádání konference
28.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
29.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8. Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Sborník
30.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
[Pořádání workshopu]. 2015, Dostupné z: http://2d3d.eu/cs/zapisy/workshop-prostredky-virtualni-reality-pro-oblast-navrhu-a-vizualizace-v-doprave-a-prumyslu-16-03-2015/
Pořádání workshopu
31.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/aslan/sw_analysis.html
Software splňující podmínky RIV
32.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
33.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
34.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototyp]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvtu.cz
Prototyp
35.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Bouchner, P. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Škoda Auto a.s.. 2015, UDP 2015/46. Dostupné z: http://www.k616@fd.cvut.cz
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
36.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: RADWAN, E. a ABDEL-ATY, M., eds. 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. 2015 Road Safety & Simulation International Conference. Orlando, FL, 06.10.2015 - 08.10.2015. Orlando, FL: University of Central Florida. 2015, s. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Study of poblematics of HMI for Electric vehicle and Hybrid electric vehicles - internal research paper.
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Bouchner, P. - Šumelda, A., - Mík, J.
ČVUT v Praze. 2015
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
38.Virtual Dashboard for vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://elektromobilita.fd.cvut.cz/student.html
Software splňující podmínky RIV
39.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: WEI, J., MLADENOV, V., a GIACOUMIDIS, E., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Visual Investigation of Driver Behavior for Fatigue Detection – Driving Simulator Experiments
Mashko, A. - Bouchner, P.
In: WEI, J., GIACOUMIDIS, E., a MLADENOV, V., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 72-76. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: GIACOUMIDIS, E., MLADENOV, V., a WEI, J., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
42.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05827-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
43.Dynamic Human-Machine Interface for Electrical Vehicle design guidelines
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Mashko, A. - Abishev, K., - Mukanov, R.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7172789
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
44.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
45.Požadavky uživatelů off-road automobilů na informace při jízdě v terénu
Bouchner, P. - Mashko, A., - Mík, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2015, UDP 2015-1. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
46.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: https://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00: Technologická agentura ČR. 2015, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
48.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P. a SMÍŠEK, O., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
49.Driving Simulation for HMI Research and Training
Bouchner, P.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 97-105. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Advanced assisting systems and their UI for future EV and HEV
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. the 7th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Nottingham, 01.09.2015 - 03.09.2015. 2015, s. 40-44. Dostupné z: http://www.auto-ui.org/15/index.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
2015
Poloprovoz
52.Možnosti nasazení systému ASLAN vzhledem k možné integraci komunikačních rozhraní třetích stran
Svoboda, P. - Toman, P. - Kment, T., - Bouchner, P.
2015, UDP 2015/44.
Výzkumná zpráva v češtině
53.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: BOUCHNER, P. a SMÍŠEK, O., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Pragolet, spol. s r. o., Mnichovice, CZ. 26605. 13.03.2014.
Tuzemský užitný vzor
55.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2014, Dostupné z: http://ceskymotocykl.fd.cvut.cz
Pořádání výstavy
56.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Historie dopravních prostředků na FD ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-05661-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Vědecká kniha česky
57.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
In: JAYAKUMAR, A., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
58.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Sborník
59.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
60.VÝZKUMNÁ ZPRÁVA A METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ VIZUÁLNÍ ZÁTĚŽE A POZORNOSTI ŘIDIČE
Čechová, A. - Šumelda, A., - Bouchner, P.
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6: ČVUT v Praze. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
61.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: GUIDA, M., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
62.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: QUARTIERI, J., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
63.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: GUIDA, M., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
65.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, ISBN 978-80-01-05662-2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
66.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
In: GUIDA, M., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 12. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Abstrakt ve sborníku
67.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
03.06.2014.
Nepublikovaná přednáška
68.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://aslan.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
69.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
70.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
71.Experimentální porovnání vlivurůzných sdělovačů ve vozidlech na únavu očí řidiče
Bouchner, P. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
72.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
73.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
74.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
75.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
76.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
77.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
78.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
79.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
80.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
81.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2014, TA04/1. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
82.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2013, UDP 2013-18. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
83.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině
84.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP2013-21. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
85.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2013, UDP-VW2013. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
86.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
2013
Poloprovoz
87.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
88.Simulator experiment focused on detection of microsleeps behind the wheel
Čechová, A. - Bouchner, P., - Šumelda, A.
In: 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Praha, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 220-226. ISBN 978-80-01-05321-8. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
89.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
90.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
91.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
92.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
93.Implementační akční plán 6. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 24/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
94.Portfolio projektů, 5. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 23/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
95.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
96.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
1. vyd. Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2013, 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
97.Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E. - Bouchner, P.
In: The 2013 European Simulation and Modelling Conference. The 2013 European Simulation and Modelling Conference. Lancaster, 23.10.2013 - 25.10.2013. Ghent: EUROSIS - ETI. 2013, s. 188-192. ISBN 978-90-77381-79-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
98.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
99.Electro Vehicle Car-Sharing System - A Simalation Model for Big Cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
ERCIM News. 2013, 2013(94), s. 22-23. ISSN 0926-4981. Dostupné z: http://ercim-news.ercim.eu/en94/special/electro-vehicle-car-sharing-system-a-simulation-model-for-big-cities
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
100.Electro Vehicle car sharing system – simulation for cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 231-241. ISBN 978-80-01-05320-1. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/kalendar-udalosti/dokumenty/sborniky/20_years_of_Faculty_of_Transportation_Sciences.pdf
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
101.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
102.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
103.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2012, UDP/IV 13-17. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
104.The Use of a Simulator to Evaluate Driving Skills of Parkinson Disease Patients
Vysoký, P. - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 264-268. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
105.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
106.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://www.vyprask.eu
Funkční vzorek
107.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), s. 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek
108.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Sustainable Automotive Technologies 2012. 4th International Conference on Sustainable Automotive Technologies. Melbourne, 21.03.2012 - 23.03.2012. Berlin: Springer-Verlag. 2012, s. 373-380. ISBN 978-3-642-24144-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Zpráva o plnění projektu "E1: Stav elektromobility v ČR"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-10. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
111.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT12-14. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
112.Zpráva o plnění projektu "E4:Uživatelská a servisní dokumentace elektromobilů"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-15. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
113.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-12. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
114.Research in the field of Human–Machine Interaction in transport systems: Development of analyzing tools, measurement methodologies and advanced interactive simulators
Bouchner, P.
07.09.2012.
Nepublikovaná přednáška
115.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2012, UDP-2012. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
116.Simulator technology for research and training
Bouchner, P.
2011. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-04830-6.
Habilitační přednáška
117.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011, 0(24), s. 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
118.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. 2nd International Conference on Applied Informatics and ompuiting Theory. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
119.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
120.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
121.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
122.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
123.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. BRNOSAFETY 2010. Brno, 04.06.2010. Brno: BVV. 2010, s. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2. Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Stať ve sborníku z lokální konference česky
124.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), s. 539-557. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
125.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), s. 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
126.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
127.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: LIPTÁK, P., et al., eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií. 2010, s. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
128.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Intellectualization of Information Processing. Coral Bay, Paphos, 17.10.2010 - 23.10.2010. Moskva: MAKS Press. 2010, s. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
129.The influence of roadside advertising on the driver - field research
Bouchner, P. - Strušková, K. - Doskočil, P. - Formanová, P., - Řeháková, A.
In: SÝKORA, O., NOVOTNÝ, S., a BOUCHNER, P., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
130.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2. Dostupné z: http://dcii.eu
Sborník
131.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
132.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
133.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: BOUCHNER, P., SÝKORA, O., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
134.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
17.06.2010.
Nepublikovaná přednáška
135.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
136.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
137.A multimodal car driver surveillance system in a military area
Bouchner, P. - Lefter, I. - Rothkrantz, L.J.M., - Wiggers, P.
In: BOUCHNER, P., SÝKORA, O., a NOVOTNÝ, S., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
138.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: NOVOTNÝ, S., BOUCHNER, P., a SÝKORA, O., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
139.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
140.Driver-Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://www.dcii.eu
Pořádání konference
141.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
142.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2009, ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
143.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
Mladá Boleslav: Škoda Auto, a.s.. 2009, LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
144.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), s. 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
145.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
146.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
147.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
MD-BESIP. 2009, LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině
148.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Uplatněná certifikovaná metodika
149.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: CONVERSANO, C.C., et al., eds. EURISBIS' 09, Book of Abstracts. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. Cagliari (Santa Margerita di Paula), 30.05.2009 - 03.06.2009. Bacoli: TILAPIA. 2009, s. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0. Dostupné z: http://www.dsrg.ue
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
150.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://dcii.eu/2009
Pořádání konference
151.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.telematika.tf.czu.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
152.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). 2009 International Simulation Multi-conference. Istanbul, 13.07.2009 - 16.07.2009. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2009, s. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
153.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
154.Validation of DYICOLIS
Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 130-135. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
155.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
156.Simulator for Tunnel Operator Training
Bouchner, P. - Roubal, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 114-118. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
157.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
2008, LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině
158.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
159.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
160.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
161.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Rhodos, 20.08.2008 - 22.08.2008. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2008, s. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
162.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
163.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Pořádání konference]. 2008, Dostupné z: http://www.dcii.eu/2008
Pořádání konference
164.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
165.Návrh dotykového displeje určeného k ovládání prvků automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Květ, J. - Poupa, P. - Zeman, P. - Vondra, L., - Roubal, T.
2008, LSS č. 369/08.
Výzkumná zpráva v češtině
166.Data Acquisition for Driving Simulator Development
Bouchner, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 169-177. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
167.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, ISBN 978-80-87136-04-1. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Sborník
168.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
2008, LSS 337/08.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
169.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. The Huntsville Simulation Conference 2008. Huntsville, 21.10.2008 - 23.10.2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
170.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 42-48. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
171.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Driving Simulation Conference 2008 Europe. Monaco, 31.01.2008 - 01.02.2008. Monaco: Imagina. 2008, s. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
172.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
2008, LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině
173.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
2008, LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině
174.Řidiči pod dohledem
Bouchner, P.
TecniCall. 2007, 1(2), s. 24-25. Dostupné z: http://www.tecnicall.cz/res/pdf/tecnicall/tecnicall200702.pdf
Článek
175.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
176.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
177.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
178.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: XU, D., HAN, Z., a LI, X., eds. New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization. Beijing, 15.09.2007 - 17.09.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
179.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: KEMENY, A., TARR, R., a BOYLE, L., eds. Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Driving Simulation Conference North America 2007. Iowa City, 12.09.2007 - 14.09.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
180.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
181.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
182.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: DOR, B., ed. СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. 4-я российская школа конференция. Moskva, 08.06.2007 - 09.06.2007. Moscow: Russian Academy of Sciences. 2007, s. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
183.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: HOLETON, K., RIZZO, M., a BOYLE, L., eds. Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. 4th International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design (Driving Assessment 2007). Washington, 09.07.2007 - 12.07.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
184.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
185.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
186.Driving Simulators for HMI Research
Bouchner, P.
2007. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/publications/on-line-publications/bouchner_phd.pdf
Doktorská práce (Ph.D.)
187.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: ANDINA, D., MASTORAKIS, N., a KATEHAKIS, M.N., eds. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. 6th WSEAS International Conference on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Puberto De La Cruz, Tenerife, 14.12.2007 - 16.12.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
188.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006lisbon/smo/index.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
189.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 280/06.
Výzkumná zpráva v češtině
190.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině
191.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině
192.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině
193.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině
194.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině
195.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině
196.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Taipei, 08.10.2006 - 11.10.2006. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society. 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
197.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba, 31.05.2006 - 03.06.2006. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). 2006, s. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
198.A complex analysis of the driver behavior from simulated driving focused on fatigue detection classification
Bouchner, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2006, 5(1), s. 84-91. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
199.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
27.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
200.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
201.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
202.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. ISEP 2005 - International symposium on electronic in trafic. Ljubljana - Slovenija, 26.05.2005 - 27.05.2005. Ljubljana: EC. 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
203.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: UBYSZ, A., et al., eds. Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Transport Systems Telematics - 5th International Conference. Katowice-Ustroń, 03.11.2005 - 05.11.2005. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
204.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: MASTORAKIS, N. a SROVNAL, V., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
205.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině
206.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
207.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. Brno, 25.11.2005. Brno: VUT v Brně. 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
208.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
209.Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments
Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2005, s. 81-99. ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
210.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. The 10th WSEAS International Conference on Systems (part of the 10th CSCC Multiconference). Atény, 10.07.2005 - 16.07.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
211.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
212.Utilization of Driving Simulators in Driver Drowsiness Research
Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2005, ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
213.Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation
Bouchner, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 3-15.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
214.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: Ministerstvo dopravy. 2004, LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině
215.Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation
Bouchner, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 3-15. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
216.VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection
Bouchner, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 65-72.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
217.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině
218.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině
219.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině
220.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2004, 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
221.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
222.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
223.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2002, 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
224.Data Acquisition for Virtual Old Prague
Bouchner, P.
In: Central European Seminar on Computer Graphics. Central European Seminar on Computer Graphics. Budměřice, 22.04.2002 - 24.04.2002. Wien: Technische Universität. 2002, s. 96-103.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2016 - 2016
SVK 47/16/F6
2.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy
Bouchner, P.
2014 - 2016
TA04031752
3.Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel
Bouchner, P.
2012 - 2015
TA02031465
4.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2014 - 2014
SVK 48/14/F6
5.Vývoj pokročilého simulátoru pro účely základního i následného výcviku řidičů osobních automobilů
Bouchner, P.
2012 - 2013
TA02031414
6.Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů
Bouchner, P.
2011 - 2013
TA01030574
7.Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
Bouchner, P.
2007 - 2009
CG711-020-910
8.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
Bouchner, P.
2009 - 2009
CTU0922816
9.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
Bouchner, P.
2008 - 2008
CTU0815316
10.Prezentace výsledků serie experimentů zaměřených na analýzu vlivu užívání zařízení HMI v automobilu na bezpečnost a jízdní komfort řidiče
Bouchner, P.
2007 - 2007
CTU0714616
11.Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů
Bouchner, P.
2006 - 2006
CTU0612216
12.Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek"
Bouchner, P.
2005 - 2005
CTU0514416