info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

Vedoucí ústavu:Ing. Václav JIROVSKÝ, Ph.D.
Tajemník:JUDr. Milena MACKOVÁ
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Bc. Alena BENEŠOVÁ ŠTÍBROVÁ
Ing. Václav JIROVSKÝ, Ph.D.
roh projektů:Ing. Andrej PASTOREK
Sekretariát:Bc. Alena BENEŠOVÁ ŠTÍBROVÁ

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu v rámcovém výzkumném programu Evropské unie „Bezpečnostní výzkum a odezva na sílící požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií“. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských pracovišť v celé Evropské unii. Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti bezpečnosti, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů.

Původní zaměření na tři významné oblasti – bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů, bezpečnost dopravních prostředků a cest a bezpečnost kritických infrastruktur se odrazilo i v organizaci ústavu, kde výraznou roli představují tři výzkumné skupiny soustředěné okolo výše definovaných oblastí, které se zejména zaměřují:

  • v oblasti bezpečnosti informačních a telekomunikačních systémů na systémy sběru dat z internetových zdrojů, jejich lokalizace a analýzy nalezených anomálií, kde hraje důležitou roli zpracování velkých objemů dat (big data) a vyhledávání (data mining)
  • na bezpečnost automobilů, autonomních vozidel a obecně na integrovanou bezpečnost silničních dopravních prostředků ve výzkumné skupině bezpečnosti dopravních prostředků a cest
  • na definice, scénáře a analýzy událostí na nejrůznějších úrovních kritické infrastruktury včetně zpracování krizových scénářů a plánů

Důležitou součást ve struktuře ústavu hrají podpůrné aktivity v oblasti práva a sociologie, jež řeší i svoje vlastní granty, a laboratoř ústavu zaměřená na návrh vývoj a výrobu prototypů jednoúčelových zařízení pro experimentální práce, a to jak elektronických tak i mechanických. Samotná „Laboratoř speciálních projektů“ řeší i své vlastní úkoly, zejména v oblasti senzorických sítí a internetu věcí.

Ústav se účastní celé řady projektů jak v tuzemsku, tak ve výzkumných aktivitách Evropské unie a v nejrůznějších mezinárodních skupinách a konsorciích. Pracovníci ústavu se často účastní jako poradci státních orgánů, jsou zváni do pracovních a hodnotících komisí v rámci výzkumných projektů Evropské unie a spolupracují s celou řadou organizací podnikové i neziskové sféry.

Cílem ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vzniku kritické události. Bakalářské a magisterské projekty, včetně projektově orientovaného studia, dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během studia.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Ravas Filip Ing. (kombinované studium)
Šidlovský Marko Ing. (prezenční studium)
Šimonová Karina Ing. (kombinované studium)
Ťok Dan Ing. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 535

Fax: +420 224 229 201

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu