JUDr. Milena Macková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K408a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359573
E-mail:
mackova@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD

Vedoucí studentského projektu:

Trestné činy a přestupky v dopravě
  23X1TS - bakalářský studijní program