info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

JUDr. Milena Macková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K408a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359573
E-mail:
mackova@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

23DPSP - Dopravní právo a související předpisy (přednášející, cvičící)
23Y1VS - Vyjednávání a spolupráce (přednášející, cvičící)
23Y2TP - Tvorba právních a technických předpisů (přednášející, cvičící)
23Y2VZ - Vedení a rozvoj lidských zdrojů (přednášející, cvičící)
23ZAP - Základy práva (přednášející, cvičící)
623DPSP - Dopravní právo a související předpisy (přednášející, cvičící)
623ZAP - Základy práva (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Analýza role informačních technologií v procesu radikalizace sociálních skupin a návrh monitorovacího systému
Kučera, M.K. - Buchtík, M.B. - Benešová Štíbrová, A.B.Š - Gabal, I.G., - Macková, M.M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. Report no. V2/2014-01/16123/KU.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.