doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K406 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359533
+420-224359535
E-mail:
jirovsky@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
2.Firmware pro OBU 4,9GHz a LTE
Galamboš, L. - Jirovský, V.
Software splňující podmínky RIV (2017)
3.Funkční vzorek OBU DSRC, LTE
Jirovský, V.
Funkční vzorek (2017)
4.Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Trafficsensnet
Jirovský, V. - Pastorek, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Plynový blender
Jirovský, V.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2016)
6.Certifikace měření - kalibrační certifikát VOC
Jirovský, V. - Horák, M., - Pastorek, A.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
7.Audiovizuální dokument
Brynda, P. - Jirovský, V.
Audiovizuální tvorba (2016)
8.Certifikace měření - kalibrační certifikát CO
Jirovský, V. - Horák, M.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
9.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
10.Protokol komunikačního uzlu ad-hoc sítě mezi mezi vozidly
Jirovský, V. - Vondráček, S.
Software splňující podmínky RIV (2015)
11.Zapojení transformátorového zdroje s velkým vstupním rozsahem
Jirovský, V.
Tuzemský užitný vzor (2015)
12.Zapojení pro trvalé napájení elektronických jednotek v síti odpojované od zdroje
Jirovský, V.
Tuzemský užitný vzor (2015)
13.Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Jirovský, V.
Vědecká kniha česky (2015)
14.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Poloprovoz (2014)
16.Funkční vzorek magnetického detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2014)
17.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
Funkční vzorek (2014)
18.Safety, Security and Privacy in Environmental Monitoring Systems
Jirovský, V.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
19.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Software splňující podmínky RIV (2014)
20.Vizualizační www software
Jíra, P. - Jirovský, V., - Pastorek, A.
Software splňující podmínky RIV (2014)
21.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
Zahraniční jiná kniha (2013)
22.Komunikační modul senzorického uzlu pro Bodyware
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Funkční vzorek (2013)
23.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
Vědecká kniha česky (2013)
24.Vzorek meteostanice na bázi komunikačního modulu Slave
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Funkční vzorek (2013)
25.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
Funkční vzorek (2013)
26.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
27.Emerging Threats in Cyberspace
Jirovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
28.Zařízení pro testování vlastností OBU jednotek a komunikace s nimi
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
Prototyp (2011)
29.Komunikátor pro testování OBU jednotek
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
Funkční vzorek (2011)
30.Antény pro komunikaci s OBU jednotkou
Vondráček, S. - Jirovský, V., - Černý, P.
Funkční vzorek (2011)
31.Society in a Virtual World - Chapter 3
Jirovský, V.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2011)
32.Bezpečnost kyberprostoru
Beneš, Petr ed. - Jirovský, V. ed.
Sborník (2011)
33.Emerging Threats in 21st Century Cyberspace
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
34.Bezpečnostní hrozby globálního kyberprostoru
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
35.Bezpečnost kyberprostoru České republiky v celosvětovém měřítku
Jirovský, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
36.CYTER 2011 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
Pořádání konference (2011)
37.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
Pořádání konference (2010)
38.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
Sborník (2010)
39.Společnost ve virtuálním světě
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
40.Kybernetická společnost
Jirovský, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
41.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
Sborník (2009)
42.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
Pořádání konference (2009)
43.Security in Cyberspace
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
44.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
45.Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech
Jirovský, V. ed.
Sborník (2008)
46.Architektura hybridního systému a standardního rozhraní
Jirovský, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
48.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
49.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
50.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
51.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
52.Society in a Virtual World - Chapter 3
Jirovský, V.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
Jirovský, V.
2016 - 2019
700688
2.Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s.
Jirovský, V.
2016 - 2019
EG15_019/0004329
3.Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Jirovský, V.
2012 - 2017
TE01020020
4.CITISENSE - Vývoj na senzorech založených sítí pro zlepšování kvality života ve městech
Jirovský, V.
2012 - 2016
308524
5.TRAFFICSENSNET - Senzorické sítě v dopravě
Jirovský, V.
2012 - 2015
TA02031405
6.Role pokročilých technologií v radikalizaci sociální skupin
Jirovský, V.
2012 - 2013
TD010208
7.Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti Internet a s tím spojené zajištění potřebných informací určených pro odhalování, vyšetřování a dokazování předmětných incidentů
Jirovský, V.
2011 - 2013
VF20112013017
8.Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
Jirovský, V.
2008 - 2010
VD20072010B13