doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K406 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359533
+420-224359535
E-mail:
jirovsky@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Funkční vzorek OBU DSRC, LTE
Jirovský, V.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: https://security.fd.cvut.cz/o-ustavu/projekty-ke-komercializaci/
Funkční vzorek
2.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, Dostupné z: https://security.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
3.Firmware pro OBU 4,9GHz a LTE
Galamboš, L. - Jirovský, V.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2017, Dostupné z: https://security.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
4.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
In: Book of Abstracts First ECSA Conference 2016. First International ECSA Conference 2016 Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy. Berlin, 19.05.2016 - 21.05.2016. Leipzig: HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH - UFZ. 2016, s. 57. Dostupné z: http://www.ecsa2016.eu/assets/book_of_abstracts_ecsa2016.pdf
Abstrakt ve sborníku
5.Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Trafficsensnet
Jirovský, V. - Pastorek, A.
TAČR. 2016, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Výzkumná zpráva v češtině
6.Plynový blender
Jirovský, V.
ČVUT FD, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
7.Certifikace měření - kalibrační certifikát VOC
Jirovský, V. - Horák, M., - Pastorek, A.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Jiná metodika (nejde do RIV)
8.Certifikace měření - kalibrační certifikát CO
Jirovský, V. - Horák, M.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Jiná metodika (nejde do RIV)
9.Audiovizuální dokument
Brynda, P. - Jirovský, V.
2016
Audiovizuální tvorba
10.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezepčnostních technologií a inženýrství. 2015, Dostupné z: https://security.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
11.Protokol komunikačního uzlu ad-hoc sítě mezi mezi vozidly
Jirovský, V. - Vondráček, S.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
12.Zapojení pro trvalé napájení elektronických jednotek v síti odpojované od zdroje
Jirovský, V.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 28280. 02.06.2015.
Tuzemský užitný vzor
13.Zapojení transformátorového zdroje s velkým vstupním rozsahem
Jirovský, V.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha, CZ. 28281. 02.06.2015.
Tuzemský užitný vzor
14.Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Jirovský, V.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, ISBN 978-80-01-05844-2. Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz
Vědecká kniha česky
15.Safety, Security and Privacy in Environmental Monitoring Systems
Jirovský, V.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2014, ISBN 978-80-01-05478-9. Dostupné z: http://www.citi-sense.eu
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
16.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
17.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
2014
Poloprovoz
18.Funkční vzorek magnetického detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
19.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
20.Vizualizační www software
Jíra, P. - Jirovský, V., - Pastorek, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://trafficsense.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
21.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
1. vyd. New York: WSEAS Press. 2013, ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha
22.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05254-9.
Vědecká kniha česky
23.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
24.Vzorek meteostanice na bázi komunikačního modulu Slave
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
25.Komunikační modul senzorického uzlu pro Bodyware
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
26.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), s. 179-187. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3113
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
27.Bezpečnost kyberprostoru České republiky v celosvětovém měřítku
Jirovský, V.
In: JIROVSKÝ, V. a BENEŠ, Petr, eds. Bezpečnost kyberprostoru. Bezpečnost kyberprostoru. Praha, 25.10.2011. Praha: Sdělovací technika. 2011, Dostupné z: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401160837
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Komunikátor pro testování OBU jednotek
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
[Funkční vzorek]. 2011
Funkční vzorek
29.Zařízení pro testování vlastností OBU jednotek a komunikace s nimi
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
[Prototyp]. 2011
Prototyp
30.Emerging Threats in Cyberspace
Jirovský, V.
In: Proceedings - Network Technologies and Communications NTC 2011. 2nd annual international conference ATAI 2011 and NTC 2011. Singapore, 24.11.2011 - 25.11.2011. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2011, s. 76-81. ISSN 2251-2233.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Antény pro komunikaci s OBU jednotkou
Vondráček, S. - Jirovský, V., - Černý, P.
[Funkční vzorek]. 2011
Funkční vzorek
32.CYTER 2011 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Pořádání konference]. 2011, Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2011/
Pořádání konference
33.Bezpečnost kyberprostoru
Beneš, Petr ed. - Jirovský, V. ed.
Bezpečnost kyberprostoru. Praha, 25.10.2011. Praha: Sdělovací technika. 2011, Dostupné z: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401160837
Sborník
34.Bezpečnostní hrozby globálního kyberprostoru
Jirovský, V.
In: CYTER 2011. CYTER 2011 International Conference on Cyber Terrorism and Crime. Praha, 14.06.2011 - 15.06.2011. Prague: Czech Technical University. 2011, s. 1-34. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7. Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2011/
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
35.Emerging Threats in 21st Century Cyberspace
Jirovský, V.
In: ROSS, Ch. a BROSSLER, A., eds. ISSE 2011 Securing Electronic Business Processes. Information Security Solutions Europe 2011. Praha, 22.11.2011 - 23.11.2011. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh. 2011, s. 109-119. ISBN 978-3-8348-1911-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Society in a Virtual World - Chapter 3
Jirovský, V.
In: REA ALAN, A., ed. Security in Virtual Worlds, 3D Webs, and Immersive Environments. Hershey: Information science Reference. 2011, s. 36-72. ISBN 978-1-61520-891-3.
Kapitola v zahraniční vědecké knize
37.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2010/
Pořádání konference
38.Společnost ve virtuálním světě
Jirovský, V.
In: JIROVSKÝ, V., ed. CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference. CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference. Praha, 23.06.2010 - 24.06.2010. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2010, s. 1-39. Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2010/
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
39.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference. Praha, 23.06.2010 - 24.06.2010. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2010, Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2010/
Sborník
40.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
CYTER 2009. Praha, 22.06.2009 - 24.06.2009. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2009, ISBN 978-80-01-04372-1. Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2009/
Sborník
41.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2009/
Pořádání konference
42.Kybernetická společnost
Jirovský, V.
In: Sborník přednášek konference CYTER 2009. CYTER 2009. Praha, 22.06.2009 - 24.06.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2009, s. 15-28. ISBN 978-80-01-04372-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Security in Cyberspace
Jirovský, V.
In: JIROVSKÝ, V., ed. CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference. CYTER 2009. Praha, 22.06.2009 - 24.06.2009. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2009, s. 1-34. ISBN 978-80-01-04372-1. Dostupné z: https://cythres.fd.cvut.cz/cyter2009/cs/
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Architektura hybridního systému a standardního rozhraní
Jirovský, V.
In: JIROVSKÝ, V., ed. Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. 2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 59-94. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech
Jirovský, V. ed.
2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, ISBN 978-80-01-04109-3.
Sborník
46.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
47.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
48.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
49.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Doprava. 2007, 49(6), s. 3-5. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
50.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
52.Society in a Virtual World - Chapter 3
Jirovský, V.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
Jirovský, V.
2016 - 2019
700688
2.Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s.
Jirovský, V.
2016 - 2019
EG15_019/0004329
3.Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Jirovský, V.
2012 - 2017
TE01020020
4.CITISENSE - Vývoj na senzorech založených sítí pro zlepšování kvality života ve městech
Jirovský, V.
2012 - 2016
308524
5.TRAFFICSENSNET - Senzorické sítě v dopravě
Jirovský, V.
2012 - 2015
TA02031405
6.Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti Internet a s tím spojené zajištění potřebných informací určených pro odhalování, vyšetřování a dokazování předmětných incidentů
Jirovský, V.
2011 - 2013
VF20112013017
7.Role pokročilých technologií v radikalizaci sociální skupin
Jirovský, V.
2012 - 2013
TD010208
8.Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
Jirovský, V.
2008 - 2010
VD20072010B13