info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K402 - Konviktská 20, Praha
K406 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359533
+420-224359535
E-mail:
jirovsky@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

23TBSS - Technologie a bezpečnost senzorických sítí
23TBSS-E - Technology and Security of Sensor Networks

Garant předmětů v doktorském studiu:

23KYR - Kybernalita II
23TOT - Technologie ochrany informačního a telekomunikačního prostředí

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

23IV - Inteligentní vozidlo a bezpečnost (přednášející, cvičící)
23SCT - Security v letecké dopravě (přednášející, cvičící)
23TBSS - Technologie a bezpečnost senzorických sítí (přednášející, cvičící)
23Y2PD - Praktická dynamika vozidel (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Helena Picmausová
Ing. Filip Ravas
Ing. Marko Šidlovský
Ing. Karina Šimonová
Ing. Dan Ťok

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.