Teorie hromadné obsluhy

Kód předmětu:
11THRO
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Markovský proces, Kendallova klasifikace, Petriho sítě
Anotace:
Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n, příklady optimalizačních úloh. Petriho sítě. Počítačové simulace. Obslužné sítě - otevřená a uzavřená Jacksonova síť.
Cíle:
Základní pojmy stochastických procesů, simulační a analytické metody při řešení jednoduchých systémů hromadné obsluhy.