Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
Telefon:
+420-224890708
+420-224358423
E-mail:
voracsar@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav aplikované matematiky / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11GIE - Geometrie
11MOHO - Modelování systémů hromadné obsluhy
11THRO - Teorie hromadné obsluhy
Cvičení:
11GIE - Geometrie
11STAT - Statistika
Kombinovaná forma studia:
11THRO - Teorie hromadné obsluhy

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
In: HAŠEK, R., ed. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 5. Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice, 03.11.2011 - 05.11.2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2011, s. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/
Stať ve sborníku z lokální konference česky
2.Rekonstrukce kvadratických plátů z mračna bodů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: LÁVIČKA, M. a NĚMEC, M., eds. 31. konference o geometrii a grafice. 31. konference o geometrii a grafice. Malá Morávka, 05.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011, s. 290-297. ISBN 978-80-248-2524-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
3.Aproximace ploch stavební praxe pomocí kvadratických plátů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: LÁVIČKA, M., PŘÍVRATSKÁ, J., a MUŽÁKOVÁ, K., eds. 29. konference o geometrii a grafice. 29. konference o geometrii a grafice. Doubice, 07.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Polyglot. 2009, s. 325-330. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
4.Optimalizace 3D sítí
Tůma, V. - Voráčová, Š.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
5.Software pro rozpoznávání registračních značek vozidel.
Růžek, M. - Voráčová, Š.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
6.Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: International Conference Presentation of Mathematics'08. International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec, 16.09.2008 - 19.09.2008. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2008, s. 89-98. ISBN 978-80-7372-434-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Algoritmy optimalizace výškových polí
Voráčová, Š.
In: Sborník příspěvků 28.konference o geometrii a grafice. 28.konference o geometrii a grafice. Lednice, 08.09.2008 - 11.09.2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2008, s. 34-35. ISBN 978-80-7375-249-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
8.Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: HERRMANN, L., ed. Matematika na vysokých školách. Matematika na vysokých školách (Variační principy v matematice a fyzice). Herbertov, 03.09.2007 - 05.09.2007. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2007, s. 113-116. ISBN 978-80-01-03773-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
9.Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Voráčová, Š.
In: BORECKÁ, K., ed. 27. konference o geometrii a počítačové grafice. 27th Conference on Geometry and Computer Graphics. Nedvědice, 10.09.2007 - 14.09.2007. Brno: VUT v Brně. 2007, s. 257-262. ISBN 978-80-85763-41-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: SEGETH, K. a PŘÍHONSKÁ, J., eds. International Conference Presentation of Mathematics '07. International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec, 18.09.2007 - 21.09.2007. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2007, s. 187-194. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
Voráčová, Š.
In: Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 225-228. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
12.Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
Voráčová, Š.
In: VELICHOVÁ, D., ed. Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Symposium on Computer Geometry. Kočovce, 18.10.2006 - 20.10.2006. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2006, s. 164-167. ISBN 80-227-2489-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. 26.konference o geometrii a počítačové grafice. Nové Město na Moravě, 11.09.2006 - 15.09.2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2006, s. 295-300. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: ICPM´06. ICPM´06. Liberec, 05.09.2006 - 08.09.2006. Liberec: Technická univerzita. 2006, s. 239-246. ISBN 80-7372-153-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
15.Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
Voráčová, Š. - Lakomá, H.
Department of Mathematics Report Series. 2005, 0(13), s. 225-228. ISSN 1214-4681.
16.Learning Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 42-43. ISBN 80-01-03201-9.
17.Computational Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: OLIVÍK, S., ed. Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Janov nad Nisou, 12.09.2005 - 16.09.2005. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2005, s. 287-292. ISBN 80-7015-013-0. Dostupné z: http://fd.cvut.cz/personal/voracova/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Aplikace epipolární geometrie
Voráčová, Š.
In: ŠARMAN, A., ed. Geometrie a počítačová grafika 2004. 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Barborka, 06.09.2004 - 10.09.2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2004, s. 236-241. ISBN 80-248-0581-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
19.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), s. 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
20.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Neural Networks 4/2003. Praha, 31.03.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2003, s. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
Voráčová, Š.
In: Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden, 27.02.2003 - 01.03.2003. Dresden: Technische Universität Dresden. 2003, s. 385-390. ISBN 3-86005-394-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: POLÁČEK, J., ed. Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Dolní Lomná, 02.09.2002 - 06.09.2002. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků. 2002, s. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
23.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: POLÁČEK, J., ed. Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Dolní Lomná, 02.09.2002 - 06.09.2002. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků. 2002, s. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
24.Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Konference o geometrii a počítačové grafice. Zadov, 18.09.2000 - 22.09.2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2000, s. 76-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
25.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
26.Geometry and CAD
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: WEISS, G., ed. Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Symposium Descriptive Geometry. Dresden, 15.06.2000 - 17.06.2000. Dresden: TU Dresden. 2000, s. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: KARGEROVÁ, M. a PECH, P., eds. Sborník Konference o geometrii a počítačové grafice. Konference o geometrii a počítačové grafice. Souš-Desná, 11.09.2000 - 15.09.2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2000, s. 77-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Geometry and CAD
Voráčová, Š. - Kargerová, M.
In: WEISS, G., ed. Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Symposium Descriptive Geometry. Dresden, 15.06.2000 - 17.06.2000. Dresden: TU Dresden. 2000, s. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Dual Extension of Spherical Motion
Voráčová, Š.
In: PECH, P., ed. Sborník Konference pro geometrii a počítačovou grafiku. Konference pro geometrii a počítačovou grafiku. Zadov, 13.09.1999 - 17.09.1999. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1999, s. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
30.Dual extensions of spherical motions
Voráčová, Š.
In: PECH, P., ed. Konference z geometrie a počítačové grafiky. Konference z geometrie a počítačové grafiky. Zadov na Šumavě, 13.09.1999 - 17.09.1999. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 1999, s. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
31.Stereometrie pomocí DesignCADu
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: NOVÁK, L., ed. 18. Seminář z geometrie a počítačové grafiky. 18.seminář odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku. Miloňov, 14.09.1998 - 18.09.1998. Zlín: VUT Zlín, Technologická fakulta. 1999, s. 118-122. ISBN 80-214-1294-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Internetová podpora výuky Teorie Hromadné obsluhy
Voráčová, Š.
2012 - 2012
1110/2012