info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
Telefon:
+420-605152754
E-mail:
sarka.voracova@cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav aplikované matematiky / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie
11GIE-E - Geometry
11THRO - Teorie hromadné obsluhy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie (přednášející, cvičící)
11THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)
611THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Užitečné nástroje pro rozvoj digitální gramotnosti v matematice
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2021, 2021(29), 87-96. ISSN 1804-1450.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2021)
2.Learning congruence through ornaments and tilings
Voráčová, Š.
In: Electronic Proceedings of the 26th Asian Technology Conference in Mathematics. Radfort: Mathematics and Technology, LLC, 2021. ISSN 1940-4204.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2021)
3.Užití Geogebra appletů pro výuku těles
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2020, 2019(27)(1), 54-58. ISSN 1804-1450.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
4.Apolloniovy úlohy v navigaci
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2020, 2019 (26)(1), 78-83. ISSN 1804-1450.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
5.Geometrické principy navigace
Voráčová, Š.
In: Proceedeng of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Computer Graphics. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2018. p. 5-10. 2018. ISBN 978-80-214-5652-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
6.Klasické úlohy teorie grafů na školách i v aplikacích
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2016, 2016 (24)(1), 72-81. ISSN 1804-1450.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.Atlas geometrie
Šarounová, A. - Voráčová, Š. - Hájková, V. - Šrubař, J. - Csachová, L. - Hromadová, J. - Moravcová, V. - Richter, J. - Surynková, P. - Šaroun, J. - Štauberová, Z., - Tichý, V.
Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2012. ISBN 978-80-200-1575-4.
Vědecká kniha česky (2012)
8.Rekonstrukce kvadratických plátů z mračna bodů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: 31. konference o geometrii a grafice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 290-297. ISBN 978-80-248-2524-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
9.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
In: Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, pp. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0. Available from: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
10.Aproximace ploch stavební praxe pomocí kvadratických plátů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: 29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009. pp. 325-330. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
11.Statistical application of curve evolution
Surynková, P. - Voráčová, Š., - Šír, Z.
In: 29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009. p. 251-262. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
12.Software pro rozpoznávání registračních značek vozidel.
Růžek, M. - Voráčová, Š.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
13.Optimalizace 3D sítí
Tůma, V. - Voráčová, Š.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
14.Algoritmy optimalizace výškových polí
Voráčová, Š.
In: Sborník příspěvků 28.konference o geometrii a grafice. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. p. 34-35. ISBN 978-80-7375-249-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. pp. 89-98. ISBN 978-80-7372-434-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
16.Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, pp. 113-116. ISBN 978-80-01-03773-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
17.Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Voráčová, Š.
In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007. pp. 257-262. ISBN 978-80-85763-41-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
18.Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. pp. 187-194. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
19.Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
Voráčová, Š.
In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. pp. 164-167. ISBN 80-227-2489-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
20.Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
Voráčová, Š.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. pp. 225-228. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
21.Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: ICPM´06. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 239-246. ISBN 80-7372-153-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
22.Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. pp. 295-300. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
23.Computational Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005, pp. 287-292. ISBN 80-7015-013-0. Available from: http://fd.cvut.cz/personal/voracova/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
24.Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
Voráčová, Š. - Lakomá, H.
Department of Mathematics Report Series. 2005,(13), 225-228. ISSN 1214-4681.
Článek (2005)
25.Learning Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 42-43. ISBN 80-01-03201-9.
Abstrakt ve sborníku (2005)
26.Aplikace epipolární geometrie
Voráčová, Š.
In: Geometrie a počítačová grafika 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 236-241. ISBN 80-248-0581-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
27.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
28.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, pp. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
29.Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
Voráčová, Š.
In: Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden: Technische Universität Dresden, 2003. pp. 385-390. ISBN 3-86005-394-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
30.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. p. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
31.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. pp. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
32.Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: Sborník Konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. pp. 77-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
33.Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. pp. 76-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
34.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
35.Geometry and CAD
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
36.Geometry and CAD
Voráčová, Š. - Kargerová, M.
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
37.Stereometrie pomocí DesignCADu
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: 18. Seminář z geometrie a počítačové grafiky. Zlín: VUT Zlín, Technologická fakulta, 1999, pp. 118-122. ISBN 80-214-1294-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
38.Dual Extension of Spherical Motion
Voráčová, Š.
In: Sborník Konference pro geometrii a počítačovou grafiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. pp. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
39.Dual extensions of spherical motions
Voráčová, Š.
In: Konference z geometrie a počítačové grafiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999. pp. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Internetová podpora výuky Teorie Hromadné obsluhy
Voráčová, Š.
2012 - 2012
1110/2012