info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
Telefon:
+420-605152754
E-mail:
sarka.voracova@cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav aplikované matematiky / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie
11GIE-E - Geometry
11THRO - Teorie hromadné obsluhy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie (přednášející, cvičící)
11THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)
611THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Learning congruence through ornaments and tilings
Voráčová, Š.
Electronic Proceedings of the 26th Asian Technology Conference in Mathematics. Radfort: Mathematics and Technology, LLC, 2021. ISSN 1940-4204.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z mezinár. konference
2.Užitečné nástroje pro rozvoj digitální gramotnosti v matematice
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2021, 2021(29), p. 87-96. ISSN 1804-1450.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
3.Apolloniovy úlohy v navigaci
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2020, 2019 (26)(1), p. 78-83. ISSN 1804-1450.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
4.Užití Geogebra appletů pro výuku těles
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2020, 2019(27)(1), p. 54-58. ISSN 1804-1450.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
5.Geometrické principy navigace
Voráčová, Š.
Proceedeng of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Computer Graphics. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2018. p. 5-10. ISBN 978-80-214-5652-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z mezinár. konference česky
6.Klasické úlohy teorie grafů na školách i v aplikacích
Voráčová, Š.
South Bohemia Mathematical Letters. 2016, 2016 (24)(1), p. 72-81. ISSN 1804-1450.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
7.Atlas geometrie
Šarounová, A., Voráčová, Š., Hájková, V., Šrubař, J., Csachová, L., Hromadová, J., Moravcová, V., Richter, J., Surynková, P., Šaroun, J., Štauberová, Z., Tichý, V. ISBN 978-80-200-1575-4.
Vědecká kniha česky
8.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š., Surynková, P., Hykš, O.
Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z lokální konference česky
9.Rekonstrukce kvadratických plátů z mračna bodů
Voráčová, Š., Surynková, P.
31. konference o geometrii a grafice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 290-297. ISBN 978-80-248-2524-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
10.Aproximace ploch stavební praxe pomocí kvadratických plátů
Voráčová, Š., Surynková, P.
29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009. p. 325-330. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
11.Statistical application of curve evolution
Surynková, P., Voráčová, Š., Šír, Z.
29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009. p. 251-262. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
12.Algoritmy optimalizace výškových polí
Voráčová, Š.
Sborník příspěvků 28.konference o geometrii a grafice. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. p. 34-35. ISBN 978-80-7375-249-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
Voráčová, Š., Taufer, J.
International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. p. 89-98. ISBN 978-80-7372-434-4.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
14.Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Voráčová, Š.
27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 257-262. ISBN 978-80-85763-41-6.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
15.Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
Taufer, J., Voráčová, Š.
Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007. p. 113-116. ISBN 978-80-01-03773-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
16.Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
Voráčová, Š., Taufer, J.
International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. p. 187-194. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
17.Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
Voráčová, Š., Taufer, J.
26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. p. 295-300. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
18.Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
Voráčová, Š.
Proceedings of Symposium on Computer Geometry.Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. p. 164-167. ISBN 80-227-2489-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
19.Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
Taufer, J., Voráčová, Š.
ICPM´06. Liberec: Technická univerzita, 2006. p. 239-246. ISBN 80-7372-153-8.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
20.Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
Voráčová, Š.
Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 225-228. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Computational Geometry with Maple
Voráčová, Š.
Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. p. 287-292. ISBN 80-7015-013-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
22.Learning Geometry with Maple
Voráčová, Š.
Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. p. 42-43. ISBN 80-01-03201-9.
Abstrakt ve sborníku CTU Workshop
23.Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
Voráčová, Š., Lakomá, H.
Department of Mathematics Report Series. 2005, p. 225-228. ISSN 1214-4681.
Článek v odborném nerecenzovaném periodiku česky
24.Aplikace epipolární geometrie
Voráčová, Š.
Geometrie a počítačová grafika 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 236-241. ISBN 80-248-0581-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I., Kárný, M., Nedoma, P., Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), p. 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
26.Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
Voráčová, Š.
Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden: Technische Universität Dresden, 2003. p. 385-390. ISBN 3-86005-394-9.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
27.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z., Novák, M., Voráčová, Š.
Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003. p. 385-392.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
28.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. p. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. p. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J., Navrátil, O., Voráčová, Š., Vraštilová, O.
Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. p. 26-26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT
31.Geometry and CAD
Kargerová, M., Voráčová, Š.
Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. p. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
32.Geometry and CAD
Voráčová, Š., Kargerová, M.
Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. p. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
33.Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. p. 76-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z mezinár. konference česky
34.Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
Sborník Konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. p. 77-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Dual Extension of Spherical Motion
Voráčová, Š.
Sborník Konference pro geometrii a počítačovou grafiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. p. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z lokální konference cizojazyčně
36.Dual extensions of spherical motions
Voráčová, Š.
Konference z geometrie a počítačové grafiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999. p. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
37.Stereometrie pomocí DesignCADu
Kargerová, M., Voráčová, Š.
18. Seminář z geometrie a počítačové grafiky. Zlín: VUT Zlín, Technologická fakulta, 1999. p. 118-122. ISBN 80-214-1294-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Internetová podpora výuky Teorie Hromadné obsluhy
řešitel: Voráčová, Š.
2012 - 2012
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 1110/2012