covid-19 info

logo ČVUT

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
Telefon:
+420-605152754
E-mail:
voracsar@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav aplikované matematiky / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie
11THRO - Teorie hromadné obsluhy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11GIE - Geometrie (přednášející, cvičící)
11THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)
611THRO - Teorie hromadné obsluhy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
In: Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, pp. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0. Available from: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
2.Rekonstrukce kvadratických plátů z mračna bodů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: 31. konference o geometrii a grafice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 290-297. ISBN 978-80-248-2524-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
3.Aproximace ploch stavební praxe pomocí kvadratických plátů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
In: 29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009. pp. 325-330. ISBN 80-86195-61-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
4.Software pro rozpoznávání registračních značek vozidel.
Růžek, M. - Voráčová, Š.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
5.Optimalizace 3D sítí
Tůma, V. - Voráčová, Š.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
6.Algoritmy optimalizace výškových polí
Voráčová, Š.
In: Sborník příspěvků 28.konference o geometrii a grafice. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. p. 34-35. ISBN 978-80-7375-249-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
7.Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. pp. 89-98. ISBN 978-80-7372-434-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
8.Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, pp. 113-116. ISBN 978-80-01-03773-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
9.Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: International Conference Presentation of Mathematics '07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. pp. 187-194. ISBN 978-80-7372-252-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
10.Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Voráčová, Š.
In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007. pp. 257-262. ISBN 978-80-85763-41-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
11.Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
Voráčová, Š.
In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. pp. 164-167. ISBN 80-227-2489-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
12.Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
Voráčová, Š.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. pp. 225-228. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
13.Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
Taufer, J. - Voráčová, Š.
In: ICPM´06. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 239-246. ISBN 80-7372-153-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
14.Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
Voráčová, Š. - Taufer, J.
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. pp. 295-300. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
15.Computational Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005, pp. 287-292. ISBN 80-7015-013-0. Available from: http://fd.cvut.cz/personal/voracova/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
16.Learning Geometry with Maple
Voráčová, Š.
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 42-43. ISBN 80-01-03201-9.
Abstrakt ve sborníku (2005)
17.Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
Voráčová, Š. - Lakomá, H.
Department of Mathematics Report Series. 2005,(13), 225-228. ISSN 1214-4681.
Článek (2005)
18.Aplikace epipolární geometrie
Voráčová, Š.
In: Geometrie a počítačová grafika 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 236-241. ISBN 80-248-0581-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
19.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
20.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, pp. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
21.Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
Voráčová, Š.
In: Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden: Technische Universität Dresden, 2003. pp. 385-390. ISBN 3-86005-394-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
22.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. p. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
23.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. pp. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
24.Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: Sborník Konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. pp. 77-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
25.Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
In: Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. pp. 76-82. ISBN 80-7015-780-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
26.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
27.Geometry and CAD
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
28.Geometry and CAD
Voráčová, Š. - Kargerová, M.
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
29.Stereometrie pomocí DesignCADu
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
In: 18. Seminář z geometrie a počítačové grafiky. Zlín: VUT Zlín, Technologická fakulta, 1999, pp. 118-122. ISBN 80-214-1294-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
30.Dual Extension of Spherical Motion
Voráčová, Š.
In: Sborník Konference pro geometrii a počítačovou grafiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. pp. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
31.Dual extensions of spherical motions
Voráčová, Š.
In: Konference z geometrie a počítačové grafiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999. pp. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Internetová podpora výuky Teorie Hromadné obsluhy
Voráčová, Š.
2012 - 2012
1110/2012