Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
Telefon:
+420-605152754
+420-224358423
E-mail:
voracsar@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav aplikované matematiky / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11GIE - Geometrie
11MOHO - Modelování systémů hromadné obsluhy
11THRO - Teorie hromadné obsluhy
Cvičení:
11GIE - Geometrie
11STAT - Statistika
Kombinovaná forma studia:
11THRO - Teorie hromadné obsluhy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rekonstrukce kvadratických plátů z mračna bodů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
2.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
3.Aproximace ploch stavební praxe pomocí kvadratických plátů
Voráčová, Š. - Surynková, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
4.Optimalizace 3D sítí
Tůma, V. - Voráčová, Š.
Software splňující podmínky RIV (2008)
5.Software pro rozpoznávání registračních značek vozidel.
Růžek, M. - Voráčová, Š.
Software splňující podmínky RIV (2008)
6.Algoritmy optimalizace výškových polí
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
7.Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
8.Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
Taufer, J. - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
9.Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
10.Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
11.Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
12.Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
13.Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
14.Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
Taufer, J. - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
15.Computational Geometry with Maple
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
16.Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
Voráčová, Š. - Lakomá, H.
Článek (2005)
17.Learning Geometry with Maple
Voráčová, Š.
Abstrakt ve sborníku (2005)
18.Aplikace epipolární geometrie
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
19.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
20.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
21.Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
22.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
23.Rozpad obalové šroubové plochy
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
24.Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
25.Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
26.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
27.Geometry and CAD
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
28.Geometry and CAD
Voráčová, Š. - Kargerová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
29.Stereometrie pomocí DesignCADu
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
30.Dual Extension of Spherical Motion
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
31.Dual extensions of spherical motions
Voráčová, Š.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Internetová podpora výuky Teorie Hromadné obsluhy
Voráčová, Š.
2012 - 2012
1110/2012