Technologie ochrany informačního a telekomunikačního prostředí

Kód předmětu:
23TOT
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina I Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Anotace:
Tvorba prostředí pro e-business, e-commerce, instalace agent státní správy, veřejné správy do prostředí konvergujících sítí, rozvoj státního informačního systému, ochrana údajů, telekomunikace a informační společnost.