Kvantová fyzika a optoelektronika

Kód předmětu:
23Y1KO
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
základy kvantové fyziky; laser; LED; optoelektronika; optické počítače
Anotace:
Základy kvantové fyziky. Aplikace kvantové fyziky v praxi. Optoelektronika. Výroba optoelektronických součástek.
Cíle:
Poznat interakce elektromagnetického záření s látkou, konstrukce laseru, LED a detektorů, základy optoelektroniky, základy výroby optoelektronických součástek, heterostruktury a základy optických počítačů.