info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní inženýrství

Kód předmětu:
12DINL
Studium:
doktorské
Studijní program:
Logistika (P 3713)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaL Dopravní logistika - 3706V006
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Anotace:
Teorie a aplikace pohybu osamoceného vozidla. Teorie pohybu dopravního proudu. Aplikace pro určování kapacity mezikřižovatkového úseku. Kapacita neřízené, řízené a okružní křižovatky. Dopravní průzkumy. Prognostické dopravní modely - agregované a disagregované. Kalibrace a balancování modelů. Segregace a integrace dopravy na veřejných komunikacích. Metody zklidnění dopravy.