info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní průzkumy a simulace

Kód předmětu:
12DOSI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní průzkumy, sčítání dopravy, dopravní model, simulace
Anotace:
Způsoby sběru dat v rámci silniční dopravy. Dopravní průzkumy. Automatické sčítání dopravy. Příprava a realizace dopravního průzkumu. Popis jednotlivých přístupů zaměřený na praktické ukázky z reálných měření. Způsoby zpracování a vyhodnocení dat. Principy simulace, prostředí SW pro vytváření dopravních modelů. Postup návrhu dopravního modelu, kalibrace. Zpracování jednoduchého dopravního modelu na základě reálných dat. Aplikace mikro modelu.
Cíle:
Získání rozšířených znalostí v oblasti dopravních průzkumů, jejich přípravy i realizace, vytváření dopravních modelů a simulace.