info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Počítačová podpora dopravního projektování

Kód předmětu:
14PODP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
CAD, AutoCAD, Civil, skriptování, rastrové podklady, externí reference, projekty, 3D modelování, průletové 3D prezentace
Anotace:
Přehled CAx aplikací pro podporu dopravního projektování. Rozšíření znalostí prostředí AutoCADu pro možnost automatizace základních úloh (programování, skriptování, možnosti předávání dat). Pokročilé úpravy bloků (atributy, vazba na databáze), práce v projektové skupině, externí reference. Základní úlohy pro projektování komunikací (klotoidická přechodnice, příčný a podélný řez). Základy modelování ve 3D.
Cíle:
Rozšíření přehledu možností návrhu komunikaci v prostředí CA aplikací. Zefektivnění projektování v prostředí neparametrického modeláře AutoCAD včetně základů problematiky 3D modelování. Parametrické modelování v prostředí Civil 3D, prezentace a vizualizace výstupů.