info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra aplikované informatiky v dopravě

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.
Zástupce vedoucího:prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.
Sekretariát: Světlana LESOVÁ

Katedra zajišťuje výuku předmětů souvisejících s počítačovými dovednostmi, poskytuje znalosti z oblasti informačních systémů, seznamuje studenty s telekomunikační technikou a se službami na fixních i mobilních telekomunikačních sítích. Uvedená témata rozvíjí jak v bakalářském studijním programu, tak i v programech studia inženýrského a doktorského.

Výzkumné aktivity katedry:

  • Modely kreativity a design dopravních systémů: Výzkum nelineárních myšlenkových procesů jako je analogické a metaforické uvažování, které jsou neurologicky potvrzené a mají potenciál vysvětlit mnoho aspektů myšlení řidičů a jejich chování. Dále katedra začala ve spolupráci s Fakultou architektury rozvíjet oblast designu
  • Robotika, kognitivní robotika, mobilní roboty, elektrotechnika: Oblast robotiky, zvláště s ohledem na mobilní roboty a možné aplikace v dopravě, jejich vzájemnou komunikaci, samoorganizaci skupin mobilních robotů. Modelování kognitivních schopností systémů, ověřování kognitivních modelů na robotech a aplikace v oblasti modelování myšlenkových pochodů účastníků dopravy, modelování jejich percepčních schopností a omezení. Dále pak oblast multi-agent systémů.
  • Simulační technologie pro HW a SW dopravního modelování: Systémová podpora a rozvoj netradičních simulačních technologií aplikovatelných v oblasti modelování dopravních systémů, jako jsou aplikace technologií distribuovaných simulací, distribuovaných výpočtů na grafických kartách, simulací v heterogenním výpočetním prostředí (z hlediska HW a systémových technologií). Z hlediska vlastních simulačních technologií se jedná především o diskrétní simulace a oblast soft-computingu. Dále se zaměřujeme na budování HW infrastruktury pro simulační a výpočetní podporu aktivit v ostatních oblastech.
  • Teoretická a aplikovaná informatika, sítě a telekomunikační technika: Teoretická a aplikovaná informatika, informatika v dopravě, distribuované a paralelní zpracování informací, oblast biometrie a senzorických a inteligentních sítí. Výzkum a rozvoj síťové infrastruktury pro potřeby dopravních a telekomunikačních aplikací v oblastech klasických metalických, optických i radiových a mikrovlnných sítí. Informační systémy v oblasti vzdělávání, školení detekce a řízení lidských zdrojů, resp. lidských účastníků dopravy. Oblast analýzy bezpečnosti a spolehlivosti SW v řídících aplikacích, metody vývoje SW, CASE a CAD nástroje a moderní přístupy k modelování systémů. Rozvoj systémových a koncepčních přístupů k modelování a výstavbě rozsáhlých informačních systémů.
  • Umělá inteligence a kognitivní vědy, mentální modely lidských operátorů: Výzkum aplikací umělé inteligence (mimo robotiku) v dopravě, v simulaci a v modelování pokročilých kreativních myšlenkových pochodů. Rozvoj nových přístupů k modelování mozkových funkcí. Využití těchto modelů pro modelování dopravy a analýzu způsobů, jakým řidiči řeší nečekané a komplikované dopravní situace. Optimalizační metody a metody symbolické regrese pomocí Genetických Algoritmů a Algoritmů Genetického Programování. Regresní modely některých složitých dopravních procesů.
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Fiala Martin Ing. (prezenční studium)
Horák Matyáš Ing. (kombinované studium)
Plašilová Alena Ing. (prezenční studium)
Procházka Jan Ing. (prezenční studium)
Zajíček Martin Ing. (prezenční studium)
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra aplikované informatiky v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra aplikované informatiky v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 531

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu