Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)
Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Bariéry v dopravě

14X2BD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
14X2BS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Lucie Krčálová

Člověk a globální komunikace

14X1GS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1GM | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
14X2GM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy

14X1FM | angličtina | LOG/MED | bakalářské studium
14X2FM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Radek Holý
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

Využití dronů v aplikacích Smart Cities

14X2VN | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Milan Koukol, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.

Využití IT technologií v letecké dopravě

14X1LS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Ota Hajzler
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Lukáš Řasa email
Ing. Lukáš Svoboda

počet nalezených projektů: 5