info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K301 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359529
E-mail:
tomas.zelinka@cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CISC-E - Cyber Infrastructure for Smart Cities
14TEL - Telekomunikace

Garant předmětů v doktorském studiu:

14GTM - Globální telekomunikace - GSM

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CISC - Cyber Infrastructure for Smart Cities (přednášející, cvičící)
14CITS - C-ITS Systémy (přednášející, cvičící)
14MTKS - Management telekomunikačních systémů (přednášející, cvičící)
14TAMS - Telekomunikace a místní sítě (přednášející, cvičící)
14TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející)
614TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Zelinka, T. - Šrotýř, M.
2021 - 2026
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
2.Ochrana neosobních dat a databází v autonomních systémech
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Vaniš, M. - Zelinka, T.
2021 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+