info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K301 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359529
E-mail:
tomas.zelinka@cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / katedra aplikované informatiky v dopravě / FD
člen vědecké rady / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CISC-E - Cyber Infrastructure for Smart Cities
14TAMS - Telekomunikace a místní sítě
14TEL - Telekomunikace

Garant předmětů v doktorském studiu:

14GTM - Globální telekomunikace - GSM

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CISC - Cyber Infrastructure for Smart Cities (přednášející, cvičící)
14CITS - C-ITS Systémy (přednášející, cvičící)
14MTKS - Management telekomunikačních systémů (přednášející, cvičící)
14TAMS - Telekomunikace a místní sítě (přednášející, cvičící)
14TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející)
614TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program