prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K301 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359529
E-mail:
strategie@fd.cvut.cz
zelintom@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro strategii a vnější vztahy / FD
zástupce děkana / FD
zástupce vedoucího / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen kolegia děkana / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 15s. 72-78. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/issue.asp?is=ISS1702
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. IMCIC 2017: The 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Orlando, Florida, 21.03.2017 - 24.03.2017. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2017, s. 57-63. ISBN 978-1-941763-52-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7973350&isnumber=7973339
Stať ve sborníku
4.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
5.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), s. 16-21. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/issue.asp?is=ISS1605
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 317-322. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
7.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501034/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 50-55. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku
9.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 29. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
10.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
11.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
Praha: Pudis a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
13.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(2), s. 74-80. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA783UV13
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), s. 450-456. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2014/f025702-088.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
15.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. The 2014 International Conference on Electronics and Communication Systems. Praha, 02.04.2014 - 04.04.2014. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development. 2014, s. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, 15.07.2014 - 18.07.2014. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2014, s. 95-99. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, 15.07.2014 - 18.07.2014. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2014, s. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.C-ITS as Multidisciplinary Area with High Demand on Telecommunications Solutions
Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(5), s. 68-72. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA938ZJ14
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
19.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), s. 64-68. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA602OQ14
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
20.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), s. 59-63. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA175FP14
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
21.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
1. vyd. New York: WSEAS Press. 2013, ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha
22.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2013, 11(8), s. 29-36. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/iSA682UR.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: HASHIMOTO, S., et al., eds. Proceedings of the 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Florida, 09.07.2013 - 12.07.2013. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2013, s. 295-300. ISBN 978-1-936338-87-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Recent Researches in Telecommunications, Informatics, Electronics & Signal Processing. 12th WSEAS International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS. Baltimore, 17.09.2013 - 19.09.2013. Athens: WSEAS Press. 2013, s. 17-23. Recent Advances in Electrical Engineering Series. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-330-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
ERCIM News. 2013, 2013(94), s. 9-10. ISSN 0926-4981. Dostupné z: http://ercim-news.ercim.eu/en94/special/cooperative-systems-for-car-safety-improvement
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 212-222. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
27.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1: Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
28.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
ŠKODA AUTO a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
29.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2012. 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Valencia, 23.05.2012 - 25.05.2012. New York: ACM Press. 2012, s. 317-324. ISBN 978-1-4503-1012-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. CIRCUITS, SYSTEMS, SIGNAL and TELECOMMUNICATIONS. Cambridge, Harvard, 25.01.2012 - 27.01.2012. New York: WSEAS Press. 2012, s. 323-330. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. CIRCUITS, SYSTEMS, SIGNAL and TELECOMMUNICATIONS. Cambridge, Harvard, 25.01.2012 - 27.01.2012. New York: WSEAS Press. 2012, s. 315-322. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012, 10(5), s. 61-67. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=HSA117TU
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
33.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2012 IEEE Colombian Intelligent Transportation Systems Symposium. 2012 IEEE Colombian Intelligent Transportation Systems Symposium. Bogota, 30.08.2012 - 31.08.2012. Bogota: IEEE Colombian. 2012, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-4362-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6329589
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: The 16thWorld Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 16th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 17.07.2012 - 20.07.2012. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2012, s. 91-96. ISBN 978-1-936338-62-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), s. 179-187. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3113
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
36.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Communication and Computer. 2012, 9(4), s. 456-465. ISSN 1930-1553. Dostupné z: http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=824
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
37.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
International Journal of Computers and Communications. 2011, 5(1), s. 9-14. ISSN 2074-1294. Dostupné z: http://www.universitypress.org.uk/journals/cc/19-879.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
38.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011, 9(1), s. 14-20. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/Journal/SCI/Contents.asp
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
39.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: MLADENOV, V. a MASTORAKIS, N., eds. Recent Researches in Communications & IT. The 15th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS. Corfu Island, 15.07.2011 - 17.07.2011. New York: WSEAS Press. 2011, s. 125-131. ISBN 978-1-61804-018-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.C2I and C2C mobile telecommunication solutions and related QoS management
Zelinka, T.
In: Proceedings of the 1st International Electromobility Congress in Prague. 1st International Electromobility Congres in Prague. Praha, 12.05.2011 - 13.05.2011. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2011, s. 25-29. ISBN 978-80-01-04818-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
41.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2011, 5(4), s. 141-148. ISSN 1998-4480. Dostupné z: http://www.naun.org/journals/communications/17-124.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
42.Data security in transportation solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: Proceedings of The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 15th Wordl Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 19.07.2011 - 22.07.2011. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2011, s. 160-165. ISBN 978-1-936338-29-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
In: CALLAOS, N., et al., eds. Proceedings of WMSCI 2010. The 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 29.06.2010 - 02.07.2010. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2010, s. 89-94. ISBN 978-1-934272-98-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: BOJKOVIC, Z., MASTORAKIS, N., a MLADENOV, V., eds. NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. 10th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Taipei, 20.08.2010 - 22.08.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 57-63. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference
45.Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T.
In: MASTORAKIS, N., BOJKOVIC, Z., a MLADENOV, V., eds. NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. 10th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Taipei, 20.08.2010 - 22.08.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 18. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Abstrakt ve sborníku
46.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(4), s. 53-58. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
47.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Silesian University of Technology. 2010, s. 103. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku
48.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Intellectualization of Information Processing. Coral Bay, Paphos, 17.10.2010 - 23.10.2010. Moskva: MAKS Press. 2010, s. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: EATIS PANAMA 2010. 5th Conference of the Euro-American Association on Telematics and Information Systems. Panama City, 22.09.2010 - 24.09.2010. Aracaju: EATIS.org. 2010, s. 203-208. ISBN 978-958-44-7280-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: MASTORAKIS, N., MLADENOV, V., a BOJKOVIC, Z., eds. Latest Trends on Communication & Information Technology. 4th International Conference on Communications and Information Technology. Corfu Island, 22.07.2010 - 25.07.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 57-63. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference
51.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://portal.acm.org/toc.cfm?id=SERIES11637&type=series&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=42745565&CFTOKEN=80740549
Sborník
52.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2009, ISBN 978-80-87205-07-5.
Sborník
53.GSM Data Services within CALM-based ITS Solutions
Zelinka, T. - Vosátka, M.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
54.Adaptive wireless access environment in transport solutions
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 13-th WMSCI. The 13-th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, 10.07.2009 - 13.07.2009. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Sistemics. 2009, s. 310-315. IIIS. ISBN 978-1-934272-62-6. Dostupné z: http://www.iiis.org
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Stárek, T.
01.10.2009.
Nepublikovaná přednáška
56.Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví
Zelinka, T. - Svítek, M.
1. vyd. Praha: Grada. 2009, Průvodce. sv. 1. ISBN 978-80-247-3232-9.
Jiná kniha česky
57.Adaptive Approach to Management of the Multi-path Wireless Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Vosátka, M.
In: MASTORAKIS, N., et al., eds. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS. Baltimore, 07.11.2009 - 09.11.2009. New York: WSEAS Press. 2009, s. 160-168. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference
58.Dopravně-telematický komunikační modul
Svítek, M. - Zelinka, T.
TELEMATIX SERVICES, a. s., Praha, CZ. 19712. 15.06.2009.
Tuzemský užitný vzor
59.Adaptive communications solutions in complex transport telematics systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: New Aspects Of Communications. New Aspects og Communications. Heraklion, 23.07.2008 - 25.07.2008. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2008, s. 206-212. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-84-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference
60.Multi-path communications access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics,. 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 233-237. ISBN 978-1-934272-33-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(6), s. 3-6. ISSN 0036-9942. Dostupné z: http://www.stech.cz
Článek
62.Decision processes in Communications Multi-path Access Systems applied within ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(1), s. 3-11. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
63.Decision Processes in Telematic Multi-path Communications Access Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2008, 1(1), s. 11-16. ISSN 1998-4480. Dostupné z: http://www.naun.org
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
64.ITS Multi-path Communications Access Decision Scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2008, 6(1), s. 1-9. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/Journal/sci/Contents.asp?var=&previous=ISS0901
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
65.Identification of Communication Solution designated for Transport Telematic Applications
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Communications. 2008, 7(2), s. 114-122. ISSN 1109-2742. Dostupné z: http://www.wseas.com
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
66.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS II
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(9), s. 8-10. ISSN 0036-9942. Dostupné z: http://www.stech.cz
Článek
67.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings on Recent Advance in Data Networks, Communications, Computers. 7th WSEAS Int. Conf. on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS. Bucharest, 07.11.2008 - 09.11.2008. Athens: WSEAS Press. 2008, s. 144-152. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-020-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference
68.Communications multi-path access decision scheme
Svítek, M. - Zelinka, T.
Neural Network World. 2008, 18(1), s. 3-14. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
69.Decision processes in multi-path telematic communications systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EuroAmerican Cinference on telematics and Information Systens. EATIS2008. Aracaju, 10.09.2008 - 12.09.2008. Aracaju: EATIS.org. 2008, ISBN 978-1-59593-988-3. Dostupné z: http://www.eatis.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Adaptive wireless access solution in transport environment
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press. 2008, s. 234-241. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
71.Communications multi-path access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Neural Network World. 2007, 18(1), s. 3-14. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
72.Volba WDM řešení ve vazbě na zadání a potenciální rozvoj požadované kapacity a topologie sítě
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Sdělovací technika. 2007, 7(11), s. 6-8. ISSN 0036-9942.
Článek
73.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2007, ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
74.Communications Environment for Telematic Subsystems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume II. WMSCI. Orlando, FL, 09.07.2007 - 12.07.2007. Orlando, FL: IIIR/IFSR. 2007, s. 362-367. ISBN 978-1-934272-16-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
75.Communication solution for Vehicles Navigation on the Airport territory
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 2007 IEEE Intelligent Vehicle Symposium. IEEE - IVS. Istambul, 18.06.2007 - 21.06.2007. Istambul: IEEE. 2007, s. 528-534. ISBN 1-4244-1068-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: KOPECKÝ, F. a KOHL, J., eds. Telematika pro regionální dopravu 2007. Telematika pro regionální dopravu 2007. Plzeň, 18.06.2007 - 19.06.2007. Brno: KPM COnsult. 2007, s. 15-20. ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
77.Communications Solution for GPS based airport service vehicles navigation
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EATIS'97 ACM-DL Proceedings. EATIS'07. Faro, 16.05.2007 - 18.05.2007. Faro: EATIS. 2007, s. 10-15. ISBN 978-1-59593-598-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Monitoring of Transport Means on Airport surface
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 7-th International Conference Transport Systems Telematics TST´07. Transport Systems Telematics. Katowice, 17.10.2007 - 19.10.2007. Silesian University of Technology. 2007, s. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Communication Scheme of Airport Over-ground Traffic Navigation System
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the International Sympozium on Communications and Information Technologies. Communications and Information Technologies. Sydney, 16.10.2007 - 19.10.2007. Sydney: IEEE. 2007, s. 329-334. ISBN 978-1-4244-0976-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
80.Localization Performance for ITS Applicationsance
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 119-123. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
81.Řešení datového přenosu v rámci eCall
Svítek, M. - Zelinka, T.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), s. 16-17. ISSN 1213-7162.
Článek
82.Communications Challenges of the Airport over-groud Traffic Control
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 160-166. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
83.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 55(10), s. 14-15. ISSN 0036-9942.
Článek
84.ZigBee - nové komunikační řešení pro dopravní telematiku
Svítek, M. - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 10(9), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek
85.Monitoring of Transport Means on Airport Surface
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: MIKULSKI, J., ed. Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology. 2007, s. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize
86.Communications Environment for Telematic Subsystems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on CSCC. 11th WSEAS International Multi-conference CSCC. Agion Nikolaos, Crete Island, 25.07.2007 - 28.07.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 228-234. ISSN 1790-5117.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
87.Communicationns Technology & Alliance Zigbee
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), s. 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek
88.WiMax - komunikační prostředí pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 50-60. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Communications Solutions for ITS Telematics Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Business and Economics. 2006, 3(4), s. 361-367. ISSN 1109-9526.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
90.MPLS anebo L2 IP VPN
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Sdělovací technika. 2006, 6(5), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek
91.Výstražné a informační systémy na bázi buňkového vysílání
Zelinka, T. - Svítek, M., - Řepa, D.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 70-80. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
92.Virtuální privátní sítě realizované ve druhé vrstvě
Zelinka, T. - Jakes, J.
Sdělovací technika. 2006, 15(5), s. 8-11. ISSN 0036-9942.
Článek
93.CALM - telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2006, 9(X), s. 24-25. ISSN 1213-7162.
Článek
94.Industrial Ethernet v názorech odborníků
Zelinka, T. - Keller, R., - Zezulka, F.
Automa. 2006, 6(5), s. 56-57. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
95.Comunications Tools for Inteligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 10th International WSEAS Conference on Communications. 10th WSEAS Conference on Communications. Atény, 10.07.2006 - 12.07.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 519-522. ISBN 960-8457-47-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
96.CALM - komunikační prostředí v dopravě
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2006, 7(12), s. 14-16. ISSN 1214-5785.
Článek
97.Nové směry v telekomuniukačních řešeních pro telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Telematika pro regionální dopravu 2006. Kurdějov, 27.06.2006 - 28.06.2006. Brno: KPM COnsult. 2006, s. 11. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
98.Ethernet - alternativní e-komunikační prostředí
Zelinka, T. - Jakes, J.
Sdělovací technika. 2006, 16(1), s. 6-8. ISSN 0036-9942.
Článek
99.Ethernet - konvergenční telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 5(9), s. 4-7. ISSN 1214-5785.
Článek
100.Alternativní standardy pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 6(11), s. 14-17. ISSN 1214-5785.
Článek
101.EXPERIMENTAL-DETERMINATION OF MAGNETIC-INTERACTIONS WITHIN A SYSTEM OF SYNTHETIC HEMATITE PARTICLES
Petrovsky, E. - Hejda, P. - Zelinka, T. - Kropacek, V., - Subrt, J.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1993, 73(1), s. 123-130. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
102.SOME MAGNETIC-PROPERTIES OF SYNTHETIC AND NATURAL HEMATITE OF DIFFERENT GRAIN-SIZE
Hejda, P. - Kropacek, V. - Petrovsky, E. - Zelinka, T., - Zatecky, J.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1992, 70(3), s. 261-272. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
103.PALEOMAGNETISM AND MAGNETIC FABRIC OF THE DEFORMED REDBEDS OF THE CAP-DE-LA-CHEVRE FORMATION, BRITTANY, FRANCE
Cogne, JP - Bohnommet, N. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Petrovky, E.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1991, 67(3), s. 374-388. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
104.MODELING OF HYSTERESIS PROCESSES IN MAGNETIC ROCK SAMPLES USING THE PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P. H.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1990, 63(1), s. 32-40. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
105.COMPARISON OF THE HYSTERESIS CHARACTERISTICS OF SYNTHETIC SAMPLES WITH DIFFERENT MAGNETITE AND HEMATITE CONTENTS
Mauritsch, H. - Becke, ¨M. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Hejda, P.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1987, 46(3), s. 93-99. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
106.THE VIBRATING-SAMPLE MAGNETOMETER AND PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P., - Kropacek, V.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1987, 46(46), s. 241-246. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.