prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K301 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359529
E-mail:
strategie@fd.cvut.cz
zelintom@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro strategii a vnější vztahy / FD
zástupce děkana / FD
zástupce vedoucího / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
2.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
3.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
4.Information exchange in vehicles ad-hock networks
Zelinka, T.
Stať ve sborníku (2017)
5.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
6.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
Stať ve sborníku (2016)
9.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2016)
10.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
11.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
12.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
13.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
15.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
16.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
17.C-ITS as Multidisciplinary Area with High Demand on Telecommunications Solutions
Zelinka, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
18.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
19.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
20.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
22.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
23.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
24.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
Zahraniční jiná kniha (2013)
25.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
26.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
27.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
28.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
29.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
30.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
31.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
32.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
33.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
34.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
35.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
36.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
37.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
38.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
39.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
40.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
41.C2I and C2C mobile telecommunication solutions and related QoS management
Zelinka, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
42.Data security in transportation solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
43.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
44.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
45.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
46.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
47.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
48.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
49.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
50.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Abstrakt ve sborníku (2010)
51.Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T.
Abstrakt ve sborníku (2010)
52.Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví
Zelinka, T. - Svítek, M.
Jiná kniha česky (2009)
53.Adaptive Approach to Management of the Multi-path Wireless Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Vosátka, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
54.GSM Data Services within CALM-based ITS Solutions
Zelinka, T. - Vosátka, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.Adaptive wireless access environment in transport solutions
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
56.Dopravně-telematický komunikační modul
Svítek, M. - Zelinka, T.
Tuzemský užitný vzor (2009)
57.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Sborník (2009)
58.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Sborník (2009)
59.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Stárek, T.
Nepublikovaná přednáška (2009)
60.Communications multi-path access decision scheme
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
61.Decision processes in Communications Multi-path Access Systems applied within ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
62.Identification of Communication Solution designated for Transport Telematic Applications
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
63.Decision Processes in Telematic Multi-path Communications Access Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
64.ITS Multi-path Communications Access Decision Scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
65.Adaptive wireless access solution in transport environment
Zelinka, T. - Svítek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
66.Multi-path communications access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
67.Decision processes in multi-path telematic communications systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
68.Adaptive communications solutions in complex transport telematics systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
69.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
70.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS II
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2008)
71.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2008)
72.Communications multi-path access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
73.Monitoring of Transport Means on Airport Surface
Svítek, M. - Zelinka, T.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
74.Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
75.Communications Challenges of the Airport over-groud Traffic Control
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
76.Localization Performance for ITS Applicationsance
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
77.Communications Environment for Telematic Subsystems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
78.Communications Environment for Telematic Subsystems
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
79.Communication Scheme of Airport Over-ground Traffic Navigation System
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
80.Monitoring of Transport Means on Airport surface
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
81.Communications Solution for GPS based airport service vehicles navigation
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
82.Communication solution for Vehicles Navigation on the Airport territory
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
83.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
84.Communicationns Technology & Alliance Zigbee
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2007)
85.Volba WDM řešení ve vazbě na zadání a potenciální rozvoj požadované kapacity a topologie sítě
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Článek (2007)
86.ZigBee - nové komunikační řešení pro dopravní telematiku
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek (2007)
87.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Článek (2007)
88.Řešení datového přenosu v rámci eCall
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek (2007)
89.Industrial Ethernet v názorech odborníků
Zelinka, T. - Keller, R., - Zezulka, F.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
90.Communications Solutions for ITS Telematics Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
91.Výstražné a informační systémy na bázi buňkového vysílání
Zelinka, T. - Svítek, M., - Řepa, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
92.WiMax - komunikační prostředí pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
93.Nové směry v telekomuniukačních řešeních pro telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
94.Comunications Tools for Inteligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
95.Ethernet - alternativní e-komunikační prostředí
Zelinka, T. - Jakes, J.
Článek (2006)
96.Virtuální privátní sítě realizované ve druhé vrstvě
Zelinka, T. - Jakes, J.
Článek (2006)
97.CALM - telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2006)
98.MPLS anebo L2 IP VPN
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Článek (2006)
99.CALM - komunikační prostředí v dopravě
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2006)
100.Ethernet - konvergenční telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2005)
101.Alternativní standardy pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2005)
102.EXPERIMENTAL-DETERMINATION OF MAGNETIC-INTERACTIONS WITHIN A SYSTEM OF SYNTHETIC HEMATITE PARTICLES
Petrovsky, E. - Hejda, P. - Zelinka, T. - Kropacek, V., - Subrt, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1993)
103.SOME MAGNETIC-PROPERTIES OF SYNTHETIC AND NATURAL HEMATITE OF DIFFERENT GRAIN-SIZE
Hejda, P. - Kropacek, V. - Petrovsky, E. - Zelinka, T., - Zatecky, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1992)
104.PALEOMAGNETISM AND MAGNETIC FABRIC OF THE DEFORMED REDBEDS OF THE CAP-DE-LA-CHEVRE FORMATION, BRITTANY, FRANCE
Cogne, JP - Bohnommet, N. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Petrovky, E.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1991)
105.MODELING OF HYSTERESIS PROCESSES IN MAGNETIC ROCK SAMPLES USING THE PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P. H.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1990)
106.THE VIBRATING-SAMPLE MAGNETOMETER AND PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P., - Kropacek, V.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1987)
107.COMPARISON OF THE HYSTERESIS CHARACTERISTICS OF SYNTHETIC SAMPLES WITH DIFFERENT MAGNETITE AND HEMATITE CONTENTS
Mauritsch, H. - Becke, ¨M. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Hejda, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1987)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.