info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CITS - C-ITS Systémy
14CITS-E - C-ITS Systems

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14CITS - C-ITS Systémy (přednášející, cvičící)
14FCL - Future Cities Laboratory (přednášející, cvičící)
14TAMS - Telekomunikace a místní sítě (přednášející, cvičící)
14TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Michal Mlada
Ing. Tomáš Šmerda

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Cybersecurity Innovation Hub
řešitel: Holý, R.
spoluřešitelé: Lokaj, Z. - Lórencz, R. - Vodrážka, J.
-
Program Digitální Evropa
2.Rozšíření výuky předmětu Telekomunikace a místní sítě a Future Cities Laboratory o úlohy určování polohy za pomocí signálu z Bluetooth zařízení
řešitel: Mlada, M.
spoluřešitelé: Lokaj, Z. - Šrotýř, M.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
3.Využití BLE zařízení pro určování polohy a rychlosti vozidla v tunelu
řešitel: Brož, J.
spoluřešitelé: Lokaj, Z. - Tichý, T. - Šmerda, T.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/121/OHK2/2T/16
4.Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni
řešitel: Lokaj, Z.
2022 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
5.Vícedimenzionální detekce a automatizovaná reakce s využitím umělé inteligence
řešitel: Lokaj, Z.
2022 - 2024
Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
6.Možnosti využití prediktivní diagnostiky zařízení v tunelových stavbách
řešitel: Šmerda, T.
spoluřešitelé: Brož, J. - Lokaj, Z. - Tichý, T.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/123/OHK2/2T/16
7.Zkoumání možných úprav právních předpisů ČR potřebných pro zavádění vozidel ve stupních automatizace SAE 3 a vyšších do provozu
řešitel: Lokaj, Z.
2021 - 2022
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
8.Ochrana neosobních dat a databází v autonomních systémech
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Vaniš, M. - Zelinka, T.
2021 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
9.Systém pro řízení kybernetických rizik v průmyslových sítích
řešitel: Lokaj, Z.
2021 - 2023
TREND
10.Právní ochrana databází dopravních dat v systémech autonomního řízení
řešitel: Lokaj, Z.
2021 - 2023
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
11.Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Zelinka, T. - Šrotýř, M.
2021 - 2026
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
12.Ochrana soukromí a osobních údajů v systémech autonomního řízení
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Vaniš, M. - Šrotýř, M.
2020 - 2022
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
13.Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Šrotýř, M.
2017 - 2019
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
14.C-ROADS Czech Republic
řešitel: Lokaj, Z.
2016 - 2021
CEF - Nástroj pro propojení Evropy - 26799734
15.Posuzování shody komponentů a aplikací ITS
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Sliacky, M. - Šrotýř, M.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
16.Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech
řešitel: Lokaj, Z.
2014 - 2016
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje