doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K311 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359611
+420-722650990
E-mail:
lokaj@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Osobní email
zdenek.lokaj@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Vědecká kniha česky (2018)
2.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
4.Metodika pro poskytování dopravních informací externím odběratelům
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J., - Vlčinský, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
5.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
6.Datové pokrytí v osobní železniční dopravě - problémy a technická řešení
Boháč, L. - Zeman, T., - Lokaj, Z.
Nepublikovaná přednáška (2017)
7.Software Implementation of a Secure Firmware Update Solution in an IOT Context
Kvarda, L. - Hnyk, P. - Vojtěch, L. - Lokaj, Z. - Neruda, M., - Zitta, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
8.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací
Bárta, D. - Ščerba, M. - Gélová, E. - Švédová, Z., - Lokaj, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
10.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
11.Oponentní posouzení pilotního projektu kooperativních systémů v ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M., - Matějka, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J, - Vlčinský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Studie Komunikační strategie pro prezentaci řešení včetně webové prezentace
Lokaj, Z. - Bureš, P. - Kufner, Jan, - Vlčinský, Jan
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Testovací platforma HW sond komunikačních sítí
Kocur, Z. - Votava, O. - Kozák, M. - Lokaj, Z. - Šimák, B. - Kencl, L. - Vojtěch, L. - Bezpalec, P. - Kučerák, J., - Hájek, J.
Funkční vzorek (2015)
15.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
16.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
17.Systém pro zajištění jednoznačné garance původu a ochrany výrobků a/nebo objektů
Bedrlík, J. - Jansa, J. - Vojtěch, L. - Lokaj, Z. - Fiala, F., - Šimák, B.
Tuzemský užitný vzor (2015)
18.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufner, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Metodika "Jak dokumentovat sadu různých typů poskytovaných dopravních informací"
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Vlčinský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Studie Vhodné obchodní modely pro poskytování distribuční a konverzní služby nebo produktu.
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufnec, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
Abstrakt ve sborníku (2015)
23.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
24.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
25.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
26.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
28.jádro Kamelot
Vlčinský, J. - Hořeňovský, R. - Bureš, P. - Lokaj, Z., - Těthal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Odborná zpráva o postupu prací projektu Kamelot za rok 2014
Vlčinský, J. - Kufner, J. - Mulíčková, E. - Bureš, P., - Lokaj, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
31.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
32.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
33.Embedded System with RFID Technology and Inductive Proximity Sensor
Vojtěch, L. - Fabregas Lopez, A. M. - Neruda, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
34.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
35.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
36.Metodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Volný, M., - Stárek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
37.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
38.Plochý papírenský výrobek s možností bezkontaktní identifikace
Slunský, L. - Vojtěch, L., - Lokaj, Z.
Tuzemský užitný vzor (2013)
39.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
40.Implementace aplikace pro elektronickou evidenci archeologických nálezů
Lokaj, Z. - Neruda, M. - Vojtěch, L., - Kocur, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013
Bureš, P. - Stárek, T. - Lokaj, Z., - Volný, M.
Výroční zpráva (2013)
44.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012 v projektu BaSIC
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
Výroční zpráva (2013)
45.BaSIC - Výsledky projektu
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
Technická zpráva (2013)
46.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
47.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
48.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
49.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
50.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
51.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
52.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
53.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
54.Data security in transportation solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
55.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
56.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
57.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
58.The Complex Information Systems with Safe Access Control
Jeřábek, M. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
59.Development of certification methods for ITS applications using GNSS systems
Lokaj, Z. - Faltus, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
60.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
61.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
62.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
63.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
64.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)