info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K302 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359530
E-mail:
brandtom@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
Funkce:
garant oboru 3902T036 - ID navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Garant předmětů v doktorském studiu:

14GEA - Genetické a evoluční algoritmy
14PNM - Possibilistická neurčitost a její modely
14ZJA - Zabezpečenost programovacích jazyků pro kritické aplikace

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AM - Automatizace a měření (přednášející, cvičící)
14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14PAM - Programování a modelování (přednášející, cvičící)
14PD - Práce s daty (přednášející, cvičící)
14Y1PI - Podnikové informační systémy (přednášející, cvičící)
14Y2UI - Umělá inteligence (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Softwarové aplikace v letectví
  14X1QS - bakalářský studijní program
  14X2QL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Komplexní řešení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací
řešitel: Holý, R.
spoluřešitelé: Brandejský, T. - Hopak, V. - Jeřábek, M. - Koukol, M.
-
Programy MPO nezahrnuté do CEP
2.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Brandejský, T. - Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/16/F6
3.Modelování vyšších mozkových funkcí řidiče pomocí neuronových sítí
řešitel: Růžek, M.
spoluřešitel: Brandejský, T.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/217/OHK2/2T/16
4.2train
řešitel: Brandejský, T.
2006 - 2009
Projekty rámcových programů EU
5.Kvalitativně numerický algoritmus pro vytváření komplexních struktur využitelný v oblasti konceptuálního designu
řešitel: Brandejský, T.
2001 - 2004
Postdoktorandské granty