info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
janesmar@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20Y1AF - Alternativní formy financování dopravních projektů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
Softwarové aplikace v letectví
  14X2QL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S