doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
janesmar@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Use of Clustering for Creating Economic-Mathematical Model of Aweb Portal
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Clustering as a Tool for Optimizung the Sale of Consumer Goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.Clustering as a tool for optimizing the sale of consumer goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
4.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Proceedings of IAC 2017 in Vienna
Jánešová, M. ed.
Sborník (2017)
6.Proceedings of AC 2017
Jánešová, M. ed. - Kratochvíl, R. ed. - Vopava, J. ed. - Růžičková, J. ed., - Dvořáková, M. ed.
Sborník (2017)
7.Predictive model and methodology for optical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
8.ECONOMICAL COMPARISION OF AREOTAXI WITH AEROLINES – SCHEDULED AERO TRANSPORT
Jánešová, M. - Vopava, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
9.АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Jánešová, M. - Sergeev, A.S., - Evseeva, A.A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
10.The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Czech Republic (The 6th MAC in Prague 2016)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org., - Vopava, J. org.
Pořádání konference (2016)
11.IMPLEMENTATION OF ERTMS: THE CASE OF THE CZECH REPUPLIC
Vopava, J. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
12.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
13.DEPLOYMENT OF ERTMS IN CZECH REPUBLIC
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
14.Deployment of ERTMS in Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
Abstrakt ve sborníku (2016)
15.Proceedings of The 6th MAC 2016
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed., - Vopava, J. ed.
Sborník (2016)
16.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.Education of persons with disabilities by using of e-learning and other on-line communication applications
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
18.The 4th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic (The 4th MAC in Prague 2015)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
Pořádání konference (2015)
19.New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Republic, Prague
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
Pořádání konference (2015)
20.The economic model of the communication web portal
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
21.Academic research of SSaH 2015
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed.
Sborník (2015)
22.EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES BY USING ONLINE INTERNET APPLICATIONS AT THE UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
23.International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology (IAC-EIaT 2014 in Prague)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
Pořádání konference (2014)
24.Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETeL 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
Pořádání konference (2014)
25.Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic (MAC-EMM 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
Pořádání konference (2014)
26.The 3rd Multidisciplinary Academic Conference, Czech Republic, Prague 2014
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
Pořádání konference (2014)
27.Economic analysis of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
28.Economical comparison of areotaxi with aerolines (scheduled aero transport)
Vopava, J. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
29.Disaster recovery planning for critical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
30.Education of persons with disabilities by using on-line communication applications at the universities
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
31.Professional business learning technology
Vopava, J. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
32.Financial indicators of the funiculars in Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
33.Importance of logistics centers supported from public sources: case of the Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
34.The end of maritime transport in the Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
35.Education Improvement at The Universities by Introducing of On-line Communication Applications
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
36.Revenues resulting from the operation of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Douda, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2013)
37.The growth of private car traffic and its impact on the number of traffic accidents
Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2013)
38.Porovnání finančních ukazatelů Liberecké a Petřínské lanové dráhy
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
39.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H., - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
40.VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA
Vopava, J. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
41.Redukce nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením pomocí ICT
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
42.Dopad mimořádných událostí na podnikání komunikační firmy
Jánešová, M. - Douda, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
43.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
44.REGION SPECIFIC AND OPERATIONAL OPTIMIZATION OF THE SUPPLY AND PRODUCTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC
Douda, V. - Vopava, J. - Kratochvíl, R., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
45.On-Line Communication Applications For Distance Learning
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
46.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
47.Logistics Support from Public Funds
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
48.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
49.Consultation - online Video Consultation with Experts
Kratochvíl, R. - Douda, V. - Jánešová, M., - Vopava, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
50.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
51.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
52.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
53.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
54.Logical control with respecting of faults
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
56.A new Sight at Delay Element
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
57.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
58.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
59.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
60.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
Sborník (2008)
61.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. ed. - Jánešová, M. ed.
Sborník (2008)
62.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
63.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
64.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
65.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
66.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
67.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
68.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
69.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
70.Financování a bankovnictví
Jánešová, M. - Kampf, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
71.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
72.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
73.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
74.Částečná metodika používání a vymahání směnek v bankovní praxi
Jánešová, M.
Článek (1996)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.