doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359158
E-mail:
janesmar@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Alternativní formy dluhového financování v oblasti dopravy
  17X2AF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Clustering as a tool for optimizing the sale of consumer goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.K.
In: JÁNEŠOVÁ, M., ed. Proceedings of IAC 2017 in Vienna. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning and International Academic Conference on Management, Economics and Marketing. Vídeň, 18.08.2017 - 19.08.2017. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s.. 2017, s. 135-138. ISBN 978-80-88203-03-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
In: RŮŽIČKOVÁ, J., et al., eds. Proceedings of AC 2017. Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence. Praha, 11.08.2017 - 14.08.2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o.. 2017, s. 347-355. ISBN 978-80-88085-15-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Proceedings of IAC 2017 in Vienna
Jánešová, M. ed.
International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning and International Academic Conference on Management, Economics and Marketing. Vídeň, 18.08.2017 - 19.08.2017. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s.. 2017, ISBN 978-80-88203-03-2.
Sborník
4.Proceedings of AC 2017
Jánešová, M. ed. - Kratochvíl, R. ed. - Vopava, J. ed. - Růžičková, J. ed., - Dvořáková, M. ed.
Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence. Praha, 11.08.2017 - 14.08.2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o.. 2017, ISBN 978-80-88085-15-7.
Sborník
5.Clustering as a Tool for Optimizung the Sale of Consumer Goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
International Journal of Research in Engineering and Technology. 2017, 06(04), s. 14-15. ISSN 2319-1163.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 41-43. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.DEPLOYMENT OF ERTMS IN CZECH REPUBLIC
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 69-73. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
8.ECONOMICAL COMPARISION OF AREOTAXI WITH AEROLINES – SCHEDULED AERO TRANSPORT
Jánešová, M. - Vopava, J.
IMPACT : International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 2016, 4(12), s. 115-124. ISSN 2321-8851. Dostupné z: http://www.impactjournals.us/download.php?fname=--1482758986-15.format-app%20Economical%20comparision%20of%20areotaxi%20with%20aerolines.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Jánešová, M. - Sergeev, A.S., - Evseeva, A.A.
Науная мысль. 2016, 0(3), s. 41-44. ISSN 2410-3942.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Czech Republic (The 6th MAC in Prague 2016)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org., - Vopava, J. org.
[Pořádání konference]. 2016
Pořádání konference
11.Proceedings of The 6th MAC 2016
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed., - Vopava, J. ed.
The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Czech Republic. Praha, 19.02.2016 - 20.02.2016. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2016, ISBN 978-80-88085-05-8.
Sborník
12.Predictive model and methodology for optical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
Neural Network World. 2016, 26(4), s. 351-361. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://ojs.nnw.cz/
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.IMPLEMENTATION OF ERTMS: THE CASE OF THE CZECH REPUPLIC
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2016. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2015, Czech Republic (MAC-EMM 2016). Praha, 05.08.2016 - 06.08.2016. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o.. 2016, s. 244-248. 1. ISBN 978-80-88085-07-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Deployment of ERTMS in Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
In: FÁBERA, V., ŘEZNÍČKOVÁ, J., a JÍROVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 35-36. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku
15.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: JÍROVÁ, J., FÁBERA, V., a ŘEZNÍČKOVÁ, J., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 23-24. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku
16.The 4th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic (The 4th MAC in Prague 2015)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Pořádání konference]. 2015
Pořádání konference
17.New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Republic, Prague
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Pořádání konference]. 2015
Pořádání konference
18.Education of persons with disabilities by using of e-learning and other on-line communication applications
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
International conference on restructuring of the global economy (ROGE). 2015, 2015(6-3), s. 89-91. ISSN 2047-2854. Dostupné z: http://www.abrmr.com
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
19.Academic research of SSaH 2015
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed.
New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Republic, Prague. Praha, 30.12.2015 - 31.12.2015. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s.. 2015, ISBN 978-80-905791-7-0.
Sborník
20.The economic model of the communication web portal
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: JÁNEŠOVÁ, M. a KRATOCHVÍL, R., eds. Academic research of SSaH 2015. New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Republic, Prague. Praha, 30.12.2015 - 31.12.2015. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s.. 2015, s. 330. ISBN 978-80-905791-7-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Economic analysis of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic. Praha, 05.12.2014 - 06.12.2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2014, s. 584-587. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Education of persons with disabilities by using on-line communication applications at the universities
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Proceedings of IAC-EIaT 2014. International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology (IAC-EIaT 2014 in Prague). Praha, 12.12.2014 - 13.12.2014. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s.. 2014, s. 267-270. ISBN 978-80-905791-1-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Financial indicators of the funiculars in Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
In: Proceedings of Clute Institute International Conference 2014. 2014 Orlando / International Academic Conference. Orlando, 02.01.2014 - 04.01.2014. Littleton: Clute Institute. 2014, s. 69-72. ISSN 1539-8757.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
24.International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology (IAC-EIaT 2014 in Prague)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
25.Disaster recovery planning for critical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic. Praha, 05.12.2014 - 06.12.2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2014, s. 609-610. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Professional business learning technology
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-ETeL 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2014. Praha, 16.10.2014 - 17.10.2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2014, s. 166-169. ISBN 978-80-905442-7-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Economical comparison of areotaxi with aerolines (scheduled aero transport)
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic. Praha, 05.12.2014 - 06.12.2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2014, s. 602-608. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETeL 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
29.Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic (MAC-EMM 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
30.The 3rd Multidisciplinary Academic Conference, Czech Republic, Prague 2014
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
31.EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES BY USING ONLINE INTERNET APPLICATIONS AT THE UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
International Journal of Research in Engineering and Technology. 2014, 2014(17), s. 89-91. ISSN 2319-1163.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
32.The end of maritime transport in the Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: DOUDA, V., KRATOCHVÍL, R., a VOPAVA, J., eds. Proceedings of MAC - TLIT 2013. Multidisciplinary Academic Conference of Transport, Logistics and Information Technologies. Praha, 10.05.2013. Praha: Mag Consulting. 2013, s. 1-5. první. ISBN 978-80-905442-0-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
33.The growth of private car traffic and its impact on the number of traffic accidents
Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
In: Proceedings of Advances in Business-Related Scientific Research Conference. Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2013. Roma, 02.10.2013 - 04.10.2013. Piran: GEA College - Faculty of Entrepreneurship. 2013, ISBN 978-961-6347-52-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
34.Revenues resulting from the operation of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Douda, V.
In: Proceedings of Symposium on Business and Social Sciences. 2013 International Symposium on Business and Social Sciences. Tokyo, 15.03.2013 - 17.03.2013. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA). 2013, s. 1-3. ISBN 978-986-87417-9-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
35.Education Improvement at The Universities by Introducing of On-line Communication Applications
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 262-266. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
36.Importance of logistics centers supported from public sources: case of the Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
In: Multidisciplinary academic research 2013. The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2013, Czech Republic. Prague, 06.12.2013 - 07.12.2013. Praha: MAC Prague consulting s.r.o.. 2013, s. 1-6. 1. ISBN 978-80-905442-2-2.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
37.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: MATOUŠEK, Radek, ed. Mendel 2012. Mendel 2012 - 18th International Conference on Soft Computing. Brno, 27.06.2012 - 29.06.2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2012, s. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
38.VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: DOUDA, V., KRATOCHVÍL, R., a VOPAVA, J., eds. Multidisciplinary academic research 2012. Multidisciplinary academic research 2012. Praha, 06.12.2012 - 07.12.2012. Praha: AV Consulting o.s.. 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H., - Jánešová, M.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(3 2012), s. 151-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
40.On-Line Communication Applications For Distance Learning
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
In: 2012 Rome European Academic Conference. 2012 Rome European Academic Conference &. Rome, 06.06.2012 - 08.06.2012. Littleton: Clute Institute. 2012, s. 129-132. ISSN 1539-8757.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Porovnání finančních ukazatelů Liberecké a Petřínské lanové dráhy
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2012, 17(34/2012), s. 1-5. ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/vedeckotechnicky-sbornik-cd/-1893/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
42.Dopad mimořádných událostí na podnikání komunikační firmy
Jánešová, M. - Douda, V.
In: Multidisciplinary academic research 2012. The 1st Multidisciplinary Academic Conference. Praha, 06.12.2012 - 07.12.2012. Praha: AV Consulting o.s.. 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Redukce nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením pomocí ICT
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Multidisciplinary academic research 2012. The 1st Multidisciplinary Academic Conference. Praha, 06.12.2012 - 07.12.2012. Praha: AV Consulting o.s.. 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.REGION SPECIFIC AND OPERATIONAL OPTIMIZATION OF THE SUPPLY AND PRODUCTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC
Douda, V. - Vopava, J. - Kratochvíl, R., - Jánešová, M.
In: Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012. Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012. Olbia, 05.09.2012 - 07.09.2012. Koper - Capodistria: Edukator. 2012, s. 105-110. ISBN 978-961-92917-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
45.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), s. 299-309. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
46.Consultation - online Video Consultation with Experts
Kratochvíl, R. - Douda, V. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: BARTON, S., ed. Global Learn 2011 Abstract & Proceedings. Global Learn Asia Pacific 2011. Melbourne, 28.03.2011 - 01.04.2011. Melbourne: AACE - Association for the Advancement of Computing in Education. 2011, s. 2217-2221. ISBN 1-880094-85-1. Dostupné z: http://www.videokonzultace.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Oulu, 31.08.2011 - 02.09.2011. Oulu: University of Oulu. 2011, s. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Logistics Support from Public Funds
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
Doprava a Logistika. 2011, 2011(9), s. 367-372. ISSN 1451-107X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
49.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 16-17. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Stará Ĺubovňa, 20.09.2010 - 22.09.2010. Košice: Technická Univerzita. 2010, s. 295-301. ISBN 978-80-8086-164-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Logical control with respecting of faults
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Patras, 27.08.2009 - 29.08.2009. Linz: J. Kepler University - FAW. 2009, s. 27-28. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Patras, 27.08.2009 - 29.08.2009. Linz: J. Kepler University - FAW. 2009, s. 25-26. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
54.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: JÁNEŠOVÁ, M. a BOKR, J., eds. Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net. EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, s. 23-24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. ed. - Jánešová, M. ed.
EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník
56.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠOVÁ, M., eds. Translation Regular Expressions. EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, s. 24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník
58.A new Sight at Delay Element
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 161-167. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
59.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: KLOCKNER, K.K. a GROSSPIETSCH, E.G., eds. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. EUROMICRO Conference on Digital System Design 10th. Lübeck, 27.08.2007 - 31.08.2007. Linz: Johannes Kepler University. 2007, s. 21-22. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
62.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Acta Electrotechnica et Informatica. 2007, 7(2), s. 18-23. ISSN 1335-8243.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
63.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: GROSSPIETSCH, E.G. a KLOCKNER, K.K., eds. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. EUROMICRO Conference on Digital System Design 10th. Lübeck, 27.08.2007 - 31.08.2007. Linz: Johannes Kepler University. 2007, s. 19-20. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
64.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
65.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
In: National and Regional economics IV. National and Regional Economics IV. Herlany, 05.09.2002 - 07.09.2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2002, s. 651-654. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Financování a bankovnictví
Jánešová, M. - Kampf, R.
1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2001, ISBN 80-7194-358-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
70.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 97-102.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
In: Doprava a region. Doprava a region. Děčín, 23.09.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 23-28.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Problematika financování městské hromadné dopravy. Transformačný proces ekonomiky. Herľany, 08.09.1997 - 12.09.1997. Košice: TU Košice. 1997, s. 125-228. ISBN 80-7099-306-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
73.Částečná metodika používání a vymahání směnek v bankovní praxi
Jánešová, M.
Samostatní, interní publikace AB Banka, Praha. 1996
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.