covid-19 info

logo ČVUT

doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
janesmar@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Softwarové aplikace v letectví
  14X1QS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Effective Location of Automatic Brine Spraying Systems in the Czech Republic - consideration
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
Academic Journal of International Economics and Management Research (AJIEMR). 2021, 2(1), 34-39. ISSN 2694-7897.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2021)
2.The Financing And Efficiency Of Automatic Brine Spraying Systems In The Czech Republi
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
Academic Journal of International Economics and Management Research (AJIEMR). 2020, 1/2020(1), 19-23. ISSN 2694-7897.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
3.International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Budapest, Hungary 2020 (IAC-TLTS 2020)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2020.
Pořádání konference (2020)
4.Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics, Czech Republic, Prague (MAC-MME 2020)
Kratochvíl, R. org. - Douda, V. org., - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2020.
Pořádání konference (2020)
5.VIRTUAL International Academic Conference on the Global Impact of the Coronavirus COVID-19 on Society
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2020.
Pořádání konference (2020)
6.Use of Clustering for Creating Economic-Mathematical Model of Aweb Portal
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Neural Network World. 2019, 29(2), 61-70. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
7.Multidisciplinary Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Czech Republic, Prague
Kratochvíl, R. org. - Douda, V. org., - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2019.
Pořádání konference (2019)
8.THE INCREASE IN SAFETY ON HIGHWAYS USING THE AUTOMATIC BRINE SPRAYING SYSTEM
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 255-261. ISBN 978-80-88085-27-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
9.Security Environment in the 20th century
Jánešová, M. - Kratochvíl, R., - Douda, V.
In: Proceedings of The 15th MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 92-101. ISBN 978-80-88085-26-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
10.INNOVATION POTENTIAL OF THE LCC ANALYSIS
Vogl, J. - Moos, P., - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 137-140. ISBN 978-80-88085-27-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
11.THE INCREASE IN SAFETY ON HIGHWAYS USING
Jánešová, M. - Kratochvíl, R., - Douda, V.
In: Proceedings of MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 255-261. ISBN 978-80-88085-27-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
12.Proceedings of The 15th MAC 2019
Jánešová, M. ed. - Kratochvíl, R. ed., - Vopava, J. ed.
Praha, 2019-10-11/2019-10-12. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-88085-26-3.
Sborník (2019)
13.Clustering as a Tool for Optimizung the Sale of Consumer Goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
International Journal of Research in Engineering and Technology. 2017, 06(04), 14-15. ISSN 2319-1163.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
14.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
In: Proceedings of AC 2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2017. p. 347-355. ISBN 978-80-88085-15-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
15.Clustering as a tool for optimizing the sale of consumer goods
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.K.
In: Proceedings of IAC 2017 in Vienna. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2017. p. 135-138. ISBN 978-80-88203-03-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
16.Proceedings of IAC 2017 in Vienna
Jánešová, M. ed.
Vídeň, 2017-08-18/2017-08-19. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2017. ISBN 978-80-88203-03-2.
Sborník (2017)
17.Proceedings of AC 2017
Jánešová, M. ed. - Kratochvíl, R. ed. - Vopava, J. ed. - Růžičková, J. ed., - Dvořáková, M. ed.
Praha, 2017-08-11/2017-08-14. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-88085-15-7.
Sborník (2017)
18.Predictive model and methodology for optical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
Neural Network World. 2016, 26(4), 351-361. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
19.АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Jánešová, M. - Sergeev, A.S., - Evseeva, A.A.
Науная мысль. 2016,(3), 41-44. ISSN 2410-3942.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
20.ECONOMICAL COMPARISION OF AREOTAXI WITH AEROLINES – SCHEDULED AERO TRANSPORT
Jánešová, M. - Vopava, J.
IMPACT : International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 2016, 4(12), 115-124. ISSN 2321-8851.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
21.The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Czech Republic (The 6th MAC in Prague 2016)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org., - Vopava, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
22.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS CESKA LIPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FORM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 41-43. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
23.DEPLOYMENT OF ERTMS IN CZECH REPUBLIC
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 69-73. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
24.IMPLEMENTATION OF ERTMS: THE CASE OF THE CZECH REPUPLIC
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2016. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2016. pp. 244-248. 1. ISBN 978-80-88085-07-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
25.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 41-43. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
26.DEPLOYMENT OF ERTMS IN CZECH REPUBLIC
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 69-73. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
27.Proceedings of The 6th MAC 2016
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed., - Vopava, J. ed.
Praha, 2016-02-19/2016-02-20. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2016. ISBN 978-80-88085-05-8.
Sborník (2016)
28.Deployment of ERTMS in Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 35-36. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
29.MODERNIZATION OF RAILWAY STATIONS ČESKÁ LÍPA AND KARLOVY VARY WITH THE EXPECTED CO-FINANCING FROM EUROPEAN FUNDS FROM OPD2
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 23-24. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
30.Education of persons with disabilities by using of e-learning and other on-line communication applications
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
International conference on restructuring of the global economy (ROGE). 2015, 2015(6-3), 89-91. ISSN 2047-2854.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
31.The 4th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic (The 4th MAC in Prague 2015)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
32.New Year's Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Republic, Prague
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
33.The economic model of the communication web portal
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Academic research of SSaH 2015. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. pp. 330. ISBN 978-80-905791-7-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
34.Academic research of SSaH 2015
Kratochvíl, R. ed. - Jánešová, M. ed.
Praha, 2015-12-30/2015-12-31. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. ISBN 978-80-905791-7-0.
Sborník (2015)
35.EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES BY USING ONLINE INTERNET APPLICATIONS AT THE UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
International Journal of Research in Engineering and Technology. 2014, 2014(17), 89-91. ISSN 2319-1163.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
36.International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology (IAC-EIaT 2014 in Prague)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
37.The 3rd Multidisciplinary Academic Conference, Czech Republic, Prague 2014
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
38.Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2014, Czech Republic (MAC-EMM 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
39.Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Czech Republic, Prague (MAC-ETeL 2014)
Kratochvíl, R. org. - Jánešová, M. org. - Douda, V. org., - Vopava, J. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
40.Disaster recovery planning for critical telecommunications infrastructure
Douda, V. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014, pp. 609-610. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
41.Economic analysis of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014, pp. 584-587. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
42.Economical comparison of areotaxi with aerolines (scheduled aero transport)
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-EMM 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014, pp. 602-608. 1. ISBN 978-80-905442-8-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
43.Professional business learning technology
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC-ETeL 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014, pp. 166-169. ISBN 978-80-905442-7-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
44.Education of persons with disabilities by using on-line communication applications at the universities
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Proceedings of IAC-EIaT 2014. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2014. pp. 267-270. ISBN 978-80-905791-1-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
45.Financial indicators of the funiculars in Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
In: Proceedings of Clute Institute International Conference 2014. Littleton: Clute Institute, 2014. pp. 69-72. ISSN 1539-8757.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
46.Importance of logistics centers supported from public sources: case of the Czech Republic
Vopava, J. - Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
In: Multidisciplinary academic research 2013. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2013, pp. 1-6. 1. ISBN 978-80-905442-2-2.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
47.The end of maritime transport in the Czech Republic
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC - TLIT 2013. Praha: Mag Consulting, 2013. pp. 1-5. první. ISBN 978-80-905442-0-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
48.Education Improvement at The Universities by Introducing of On-line Communication Applications
Kratochvíl, R. - Douda, V., - Jánešová, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 262-266. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
49.Revenues resulting from the operation of the funicular in Prague
Kratochvíl, R. - Jánešová, M., - Douda, V.
In: Proceedings of Symposium on Business and Social Sciences. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA), 2013, pp. 1-3. ISBN 978-986-87417-9-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2013)
50.The growth of private car traffic and its impact on the number of traffic accidents
Jánešová, M. - Douda, V., - Kratochvíl, R.
In: Proceedings of Advances in Business-Related Scientific Research Conference. Piran: GEA College - Faculty of Entrepreneurship, 2013, ISBN 978-961-6347-52-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2013)
51.Porovnání finančních ukazatelů Liberecké a Petřínské lanové dráhy
Jánešová, M. - Kratochvíl, R.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2012, 17(34/2012), 1-5. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
52.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H., - Jánešová, M.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(3 2012), 151-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
53.VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA
Vopava, J. - Jánešová, M.
In: Multidisciplinary academic research 2012. Praha: AV Consulting o.s., 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
54.Redukce nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením pomocí ICT
Kratochvíl, R. - Jánešová, M.
In: Multidisciplinary academic research 2012. Praha: AV Consulting o.s., 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
55.Dopad mimořádných událostí na podnikání komunikační firmy
Jánešová, M. - Douda, V.
In: Multidisciplinary academic research 2012. Praha: AV Consulting o.s., 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
56.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. pp. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
57.On-Line Communication Applications For Distance Learning
Kratochvíl, R. - Jánešová, M. - Vopava, J., - Douda, V.
In: 2012 Rome European Academic Conference. Littleton: Clute Institute, 2012, pp. 129-132. ISSN 1539-8757.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
58.REGION SPECIFIC AND OPERATIONAL OPTIMIZATION OF THE SUPPLY AND PRODUCTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC
Douda, V. - Vopava, J. - Kratochvíl, R., - Jánešová, M.
In: Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012. Koper - Capodistria: Edukator, 2012, pp. 105-110. ISBN 978-961-92917-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
59.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), 299-309. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
60.Logistics Support from Public Funds
Vopava, J. - Jánešová, M., - Kratochvíl, R.
Doprava a Logistika. 2011, 2011(9), 367-372. ISSN 1451-107X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
61.Consultation - online Video Consultation with Experts
Kratochvíl, R. - Douda, V. - Jánešová, M., - Vopava, J.
In: Global Learn 2011 Abstract & Proceedings. Melbourne: AACE - Association for the Advancement of Computing in Education, 2011. pp. 2217-2221. ISBN 1-880094-85-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
62.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. Oulu: University of Oulu, 2011. pp. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
63.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 16-17. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
64.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2010, pp. 295-301. ISBN 978-80-8086-164-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
65.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
66.Logical control with respecting of faults
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. Linz: J. Kepler University - FAW, 2009, pp. 27-28. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
67.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. Linz: J. Kepler University - FAW, 2009, pp. 25-26. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
68.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: Translation Regular Expressions. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008, pp. 24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
69.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2008. pp. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
70.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008, pp. 23-24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
71.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2008, pp. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
72.A new Sight at Delay Element
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2008, pp. 161-167. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
73.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
Parma, 2008-09-02/2008-09-05. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008. ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník (2008)
74.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. ed. - Jánešová, M. ed.
Parma, 2008-09-02/2008-09-05. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008. ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník (2008)
75.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Acta Electrotechnica et Informatica. 2007, 7(2), 18-23. ISSN 1335-8243.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
76.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University, 2007, pp. 21-22. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
77.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University, 2007, pp. 19-20. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
78.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov, 2006, pp. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
79.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
80.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
81.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov, 2006, pp. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
82.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
In: National and Regional economics IV. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2002, pp. 651-654. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
83.Financování a bankovnictví
Jánešová, M. - Kampf, R.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-358-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
84.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, pp. 97-102.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
85.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
In: Doprava a region. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. pp. 23-28.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
86.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Problematika financování městské hromadné dopravy. Košice: TU Košice, 1997, pp. 125-228. ISBN 80-7099-306-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
87.Částečná metodika používání a vymahání směnek v bankovní praxi
Jánešová, M.
Samostatní, interní publikace AB Banka, Praha. 1996,
Článek (1996)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.