doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Pozice:
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Funkce:
vedoucí / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace kompresního algoritmu MSC do FPGA
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Regular translation within alliances
Fábera, V. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
4.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Comparison of language subset and language extension by safe related information approach to safe system development
Brandejský, T. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
6.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Abstrakt ve sborníku (2017)
7.Comparison of Language Subset and Language Extension by Safe Related Information Approach to Safe System Development
Brandejský, T. - Fábera, V.
Abstrakt ve sborníku (2017)
8.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
9.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
Pořádání konference (2016)
10.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Sborník (2016)
11.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
12.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
13.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
14.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
17.Solving VRP Using Genetic Algorithm with Time Constraints in Fitness Function
Fábera, V. - Stambolidis, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
18.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
Software splňující podmínky RIV (2013)
19.Theory of FSMs Sharing Internal States
Fábera, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
20.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.Transformations of Pairs of FSMs
Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
24.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
25.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
26.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
27.FSM Construct with Genetic Algorithm Using Distance Measuring in Mutation Operator
Fábera, V. - Zelenka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
28.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
29.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
30.Regular Grammar Transformation Using Graph Distance Computed by GA
Fábera, V. - Zelenka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
31.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
32.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
33.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
34.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
35.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
36.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
38.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
39.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
Sborník (2008)
40.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
41.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
42.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
43.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
44.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
45.Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006
Fábera, V. ed. - Jáneš, V. ed.
Sborník (2006)
46.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
47.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
48.Estimation of Dependency on Variables of Boolean Function using Boolean Cube - Case Study
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
49.Úvod do hardware počítačů
Fábera, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
50.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
52.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
53.Optimalization of internal state encoding with genetic algorithm
Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
54.Řešení křížovky typu "kris-kros" genetickým algoritmem
Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
55.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
56.Základy elektrotechniky - Základy elektroniky
Vysoký, P. - Malý, K., - Fábera, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
57.JTAG Communicator Software
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
58.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
59.The Modelling of the Microprogrammable Control System
Jáneš, V. - Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
60.Vývojové prostředí pro aplikace mikroprogramovaných automatů
Jáneš, V. - Fábera, V., - Šlosárek, D.
Článek (2001)
61.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
62.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Jáneš, V. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí
Fábera, V.
2018 - 2021
TL01000463
2.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
Fábera, V.
2017 - 2017
SVK 44/17/F6
3.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V.
2016 - 2016
SVK 46/16/F6
4.Laboratoř výuky hardware počítačů na FD ČVUT
Fábera, V.
2003 - 2003
CTU0317616