doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Pozice:
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Funkce:
vedoucí / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace kompresního algoritmu MSC do FPGA
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Regular translation within alliances
Fábera, V. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
4.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Comparison of language subset and language extension by safe related information approach to safe system development
Brandejský, T. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
6.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
7.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
Abstrakt ve sborníku (2017)
8.Comparison of Language Subset and Language Extension by Safe Related Information Approach to Safe System Development
Brandejský, T. - Fábera, V.
Abstrakt ve sborníku (2017)
9.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
Pořádání konference (2016)
10.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Sborník (2016)
11.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
12.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
13.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
Software splňující podmínky RIV (2013)
17.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
18.Theory of FSMs Sharing Internal States
Fábera, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
19.Solving VRP Using Genetic Algorithm with Time Constraints in Fitness Function
Fábera, V. - Stambolidis, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
20.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
22.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Transformations of Pairs of FSMs
Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
24.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
25.FSM Construct with Genetic Algorithm Using Distance Measuring in Mutation Operator
Fábera, V. - Zelenka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
26.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
27.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
28.Regular Grammar Transformation Using Graph Distance Computed by GA
Fábera, V. - Zelenka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
29.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
30.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
31.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
32.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
33.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
34.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
35.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
36.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
38.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
39.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
40.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
41.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
42.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
Sborník (2008)
43.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
44.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
45.Estimation of Dependency on Variables of Boolean Function using Boolean Cube - Case Study
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
46.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
47.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
48.Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006
Fábera, V. ed. - Jáneš, V. ed.
Sborník (2006)
49.Úvod do hardware počítačů
Fábera, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
50.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
52.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
53.Řešení křížovky typu "kris-kros" genetickým algoritmem
Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
54.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
55.Optimalization of internal state encoding with genetic algorithm
Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
56.Základy elektrotechniky - Základy elektroniky
Vysoký, P. - Malý, K., - Fábera, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
57.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
58.JTAG Communicator Software
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
59.The Modelling of the Microprogrammable Control System
Jáneš, V. - Fábera, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
60.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Jáneš, V. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
61.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Fábera, V. - Jáneš, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
62.Vývojové prostředí pro aplikace mikroprogramovaných automatů
Jáneš, V. - Fábera, V., - Šlosárek, D.
Článek (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí
Fábera, V.
2018 - 2021
TL01000463
2.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
Fábera, V.
2017 - 2017
SVK 44/17/F6
3.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V.
2016 - 2016
SVK 46/16/F6
4.Laboratoř výuky hardware počítačů na FD ČVUT
Fábera, V.
2003 - 2003
CTU0317616