info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Pozice:
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Funkce:
vedoucí / katedra aplikované informatiky v dopravě / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AP - Algoritmizace a programování
14AP-E - Algorithm and Programming
14ENIK - Elektronika
14PAM - Programování a modelování
14PAM-E - Programming and modelling
14ZEL2 - Základy elektrotechniky 2
20APEL - Aplikovaná elektronika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AM - Automatizace a měření (přednášející, cvičící)
14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14MPG - Moderní programovací postupy (přednášející, cvičící)
14PAM - Programování a modelování (přednášející, cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)
14Y1PJ - Programovací jazyk C (přednášející, cvičící)
14Y2PJ - Programovací jazyk C++ (přednášející, cvičící)
20Y1AE - Aplikovaná elektronika (přednášející, cvičící)
21ZEL1 - Základy elektrotechniky 1 (přednášející, cvičící)
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2 (přednášející, cvičící)
21ZLEN - Základy elektroniky (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
Evoluční techniky v dopravě
  14X2ES - navazující magisterský studijní program
Softwarové aplikace v letectví
  14X2QL - navazující magisterský studijní program