doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Pozice:
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Funkce:
vedoucí / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comparison of language subset and language extension by safe related information approach to safe system development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 1-5. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Neural Network World. 2017, 27(6), s. 541-555. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://nnw.cz/doi/2017/NNW.2017.27.029.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
3.Comparison of Language Subset and Language Extension by Safe Related Information Approach to Safe System Development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 6-7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku
4.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 31-34. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
In: DVOŘÁKOVÁ, M., et al., eds. Proceedings of AC 2017. Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence. Praha, 11.08.2017 - 14.08.2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o.. 2017, s. 347-355. ISBN 978-80-88085-15-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
6.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 8-9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku
7.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Praha: Fakulta dopravní. 2016, ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Sborník
8.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/
Pořádání konference
9.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Automatizace, regulace a procesy. Praha, 24.11.2015 - 25.11.2015. Praha: MM Publishing. 2015, s. 41-44. ISBN 978-80-906310-0-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
10.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Žirovnická: AŽD Praha, s.r.o.. 2015, K620.
Výzkumná zpráva v češtině
11.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
12.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2014, K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině
13.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Praha 10, Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2014, ZLFD_PROT_2014/01.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Žirovnická: AŽD Praha s.r.o.. 2013, PROT 1/2013.
Výzkumná zpráva v češtině
15.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), s. 89-95. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
16.Solving VRP Using Genetic Algorithm with Time Constraints in Fitness Function
Fábera, V. - Stambolidis, M.
In: KRATOCHVÍL, R., DOUDA, V., a VOPAVA, J., eds. Proceedings of MAC - TLIT 2013. Multidisciplinary Academic Conference of Transport, Logistics and Information Technologies. Praha, 10.05.2013. Praha: Mag Consulting. 2013, první. ISBN 978-80-905442-0-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k622.fd.cvut.cz/downloads/Reakce_Instal.zip
Software splňující podmínky RIV
18.Theory of FSMs Sharing Internal States
Fábera, V.
International Journal of Computers and Communications. 2013, 7(1), s. 13-17. ISSN 2074-1294. Dostupné z: http://www.naun.org/cms.action?id=6451
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
19.Transformations of Pairs of FSMs
Fábera, V.
In: LATEST TRENDS in INFORMATION TECHNOLOGY. 1st WSEAS International Conference on Information Technology and Computer Networks. Vídeň, 10.11.2012 - 12.11.2012. Athens: WSEAS. 2012, s. 403-408. ISSN 1790-5109. ISBN 978-1-61804-134-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: MATOUŠEK, Radek, ed. Mendel 2012. Mendel 2012 - 18th International Conference on Soft Computing. Brno, 27.06.2012 - 29.06.2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2012, s. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.FSM Construct with Genetic Algorithm Using Distance Measuring in Mutation Operator
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011). Mendel'11 - 17th International Conference on Soft Computing. Brno, 15.06.2011 - 17.06.2011. Brno: VUT v Brně. 2011, s. 62-66. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4302-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Oulu, 31.08.2011 - 02.09.2011. Oulu: University of Oulu. 2011, s. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), s. 299-309. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
25.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, ISBN 978-80-01-04745-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
26.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 16-17. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Regular Grammar Transformation Using Graph Distance Computed by GA
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Mendel 2010. MENDEL 2010 16th International Conference on Soft Computing. Brno, 23.06.2010 - 25.06.2010. Brno: VUT v Brně. 2010, s. 86-90. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Stará Ĺubovňa, 20.09.2010 - 22.09.2010. Košice: Technická Univerzita. 2010, s. 295-301. ISBN 978-80-8086-164-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
30.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-01-04451-3.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
31.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Patras, 27.08.2009 - 29.08.2009. Linz: J. Kepler University - FAW. 2009, s. 25-26. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 179-184. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
34.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: SKYVA, L., ed. EURNEX Žel 2008. EURNEX Žel 2008. Žilina, 04.06.2008 - 05.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 251-257. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: SKYVA, L., ed. EURNEX Žel 2008. EURNEX Žel 2008. Žilina, 04.06.2008 - 05.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 204-211. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník
37.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 42-48. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
38.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: JÁNEŠOVÁ, M. a BOKR, J., eds. Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net. EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, s. 23-24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: GROSSPIETSCH, E.G. a KLOCKNER, K.K., eds. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. EUROMICRO Conference on Digital System Design 10th. Lübeck, 27.08.2007 - 31.08.2007. Linz: Johannes Kepler University. 2007, s. 19-20. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
42.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Estimation of Dependency on Variables of Boolean Function using Boolean Cube - Case Study
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 239-242. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
45.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006
Fábera, V. ed. - Jáneš, V. ed.
Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, ISBN 80-8073-598-0.
Sborník
47.Úvod do hardware počítačů
Fábera, V.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03196-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
48.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 241-245. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Optimalization of internal state encoding with genetic algorithm
Fábera, V.
In: KOLLÁR, J. a HUDÁK, Š., eds. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Electronic, Computers and Informatics. Košice - Herľany, 22.09.2004 - 24.09.2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2004, s. 164-169. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 241-246. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
51.Řešení křížovky typu "kris-kros" genetickým algoritmem
Fábera, V.
In: HURAJ, L., ed. Informatika a informačné technológie 2004. Informatika a informačné technológie 2004. Banská Bystrica, 11.09.2004 - 12.09.2004. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2004, s. 50-55. ISBN 80-8083-017-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
52.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Základy elektrotechniky - Základy elektroniky
Vysoký, P. - Malý, K., - Fábera, V.
1. vyd. Brno: CERM. 2003
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
55.JTAG Communicator Software
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: HUDÁK, Š., JELŠINA, M., a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Electronic Computers and Informatics 2002. Košice-Herľany, 10.10.2002 - 11.10.2002. Košice: Vienala. 2002, s. 116-120. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.The Modelling of the Microprogrammable Control System
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: JELŠINA, M., HUDÁK, Š., a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Electronic Computers and Informatics 2002. Košice-Herľany, 10.10.2002 - 11.10.2002. Košice: Vienala. 2002, s. 121-128. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: HUDÁK, Š. a JELŠINA, M., eds. Proceedings of the Computer Science Education Workshop 2001. CSEW 2001. Košice-Herľany, 25.10.2001 - 26.10.2001. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2001, s. 157-161. ISBN 80-7099-705-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
59.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: CSEW 2001. CSEW´01. Košice, 20.09.2001 - 21.09.2001. Košice: SCECI. 2001, s. 20-25.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
60.Vývojové prostředí pro aplikace mikroprogramovaných automatů
Jáneš, V. - Fábera, V., - Šlosárek, D.
Sdělovací technika. 2001, 49(1), s. 12-15. ISSN 0036-9942.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
Fábera, V.
2017 - 2017
SVK 44/17/F6
2.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V.
2016 - 2016
SVK 46/16/F6
3.Laboratoř výuky hardware počítačů na FD ČVUT
Fábera, V.
2003 - 2003
CTU0317616