info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Pozice:
pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Funkce:
vedoucí / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
člen grémia / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14PAM - Programování a modelování
14PAM-E - Programming and modelling

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AM - Automatizace a měření (přednášející, cvičící)
14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14MPG - Moderní programovací postupy (přednášející, cvičící)
14PAM - Programování a modelování (přednášející, cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)
14Y1PJ - Programovací jazyk C (přednášející, cvičící)
14Y2PJ - Programovací jazyk C++ (přednášející, cvičící)
20Y1AE - Aplikovaná elektronika (přednášející, cvičící)
21ZEL1 - Základy elektrotechniky 1 (přednášející, cvičící)
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2 (přednášející, cvičící)
21ZLEN - Základy elektroniky (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Zelenka

Vedoucí studentského projektu:

Evoluční techniky v dopravě
  14X1ES - bakalářský studijní program
Softwarové aplikace v letectví
  14X1QS - bakalářský studijní program
  14X2QL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ VÝUKOVÉ LABORATOŘE ELEKTROTECHNIKY FAKULTY DOPRAVNÍ
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Musil, T. - Sadil, J.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Nové technologie a logistika na železnici
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2022 - 2022
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/22/F6
3.Moderní železnice pro 21. století
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/21/F6
4.Studentská vědecká konference IRICoN 2020: Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2020 - 2020
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/20/F6
5.Využití dynamické parciální rekonfigurace a dalších technik pro komplexní zvýšení výkonu Multistreamového kompresního algoritmu
řešitel: Řada, J.
spoluřešitelé: Dostál, M. - Fábera, V. - Musil, T.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/151/OHK3/2T/16
6.Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitel: Jeřábek, M.
2018 - 2021
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
7.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kaliková, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2017 - 2017
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 44/17/F6
8.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Brandejský, T. - Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/16/F6
9.Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT
řešitel: Leso, M.
spoluřešitel: Fábera, V.
2004 - 2004
IGS ČVUT - CTU0419216
10.Laboratoř výuky hardware počítačů na FD ČVUT
řešitel: Fábera, V.
2003 - 2003
IGS ČVUT - CTU0317616