info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Využití IT technologií v letecké dopravě

Anotace:
Letecká doprava je neustále rostoucí obor dopravy a její bezpečný provoz klade důraz na využití co nejmodernějších informačních technologií. Projekt je zaměřen na tvorbu aplikací v letecké dopravě v přímé spolupráci s firmou CS-SOFT, která má přístup k evropským datům z letového provozu B2B EuroControlu; aplikace se tedy budou zaměřovat na zpracování těchto dat. V rámci projektu bude možné řešit celou řadu úloh z oblasti predikce letů, popisu letového prostoru, zobrazování aktuálního stavu letů apod. Náměty na konkrétní témata, které má firma k řešení: generátor mapových podkladů, sektorizace, zpracování stripů, tvorba letových plánů, generování simulovaných letových plánů, optimalizace sledu přistávajících letadel (Arrival/Departure Manager), detekce konfliktů při přiblížení (Medium Term Conflict Detection)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X1LS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
14X1LL | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.