Ing. Jan Krčál, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-441 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
krcal@fd.cvut.cz
Pozice:
webmaster FD
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
Člen:
Laboratoř bezbariérové dopravy
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X1AS - bakalářský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program
  14X2LS - navazující magisterský studijní program
Bariéry v dopravě
  14X2BD - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

  • Bezbariérová doprava
  • Databázové systémy
  • Informatika
  • Programovací jazyky
  • Simulace a modelování
  • Softwarové inženýrství
  • Webové inženýrství
  • Značkovací jazyky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Biometrie identification of persons in a vehicle
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku (2018)
2.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
3.People counting in smart buildings
Kaliková, J. - Krčál, J.
Stať ve sborníku (2018)
4.Application of artificial neural network in biometric identification
Kaliková, J. - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
5.Driver Identification Using Ear Biometrics
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
7.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
9.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
Zahraniční výzkumná zpráva (2017)
10.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
11.The issue of the transfer of persons with reduced mobility and orientation between different modes of transport
Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Transfer time required by persons with reduced mobility depending on elements of transport infrastructure
Krčál, J. - Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
13.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
14.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
15.Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed.
Sborník (2015)
16.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
17.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
18.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
19.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Abstrakt ve sborníku (2015)
20.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
21.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
22.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
Pořádání konference (2015)
23.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
25.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
26.The Use of NFC in Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
28.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
29.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
31.Modeling of Departure of Vehicles from Light-Controlled Intersections
Krčál, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
32.Expansion of Information System with NFC technology for Visually Impaired Passengers
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
33.Proposal for Expansion of Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
34.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Sborník (2013)
35.The Use of NFC in Applications for Handicapped Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
36.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
Software splňující podmínky RIV (2013)
37.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Sborník (2013)
38.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
39.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
40.Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
41.Application of a Model of Mixture Distribution for Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
42.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Jíra, P.
Software splňující podmínky RIV (2010)
43.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
44.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
45.Porovnání odjezdových modelů
Krčál, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
46.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
47.Parametrizace odjezdového modelu
Krčál, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
48.EMS
Jíra, P. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Software splňující podmínky RIV (2010)
49.Dedukce v databázových systémech
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Odjezdový model a parametry, které ho ovlivňují
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
52.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2009)
53.Parametrization of a Departure Model
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
54.Departure model and its mathematical expression
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.Practically Oriented Innovation in Subjects "Design and Programming of Database" and "Creation of Interactive Web Applications" at CTU FTS
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
56.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
57.Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivní Internetových aplikací"
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
58.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
59.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
60.Model for Comparison of Types of Traffic Intersection Control Systems
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
61.Searching Module for Knowledge System in Transportation Applications
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
62.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
63.Visuální návrh databázových struktur pomocí programu CASE Studio
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
64.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2006)
65.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu a orientace v závislosti na prvcích dopravní infrastruktury
Krčál, J.
2016 - 2016
SGS16/104/OHK2/1T/16
2.Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní infrastruktury a jejich vyhodnocení vzhledem k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Krčál, J.
2014 - 2015
SGS14/162/OHK2/2T/16
3.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
Krčál, J.
2010 - 2010
SGS10/103/OHK3/1T/16
4.Prakticky orientovaná inovace výuky "N8vrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" na FD
Krčál, J.
2007 - 2007
660/2007