Ing. Jan Krčál, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-441 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
krcal@fd.cvut.cz
Pozice:
webmaster FD
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen pedagogické komise AS / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X1AS - bakalářský studijní program
  14X2AS - navazující magisterský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program
  14X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart terminal for making transfers between various transport modes used by passengers with reduced mobility
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2019, 8(12), 50-53. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
2.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2019.
Pořádání konference (2019)
3.Application of artificial neural network in biometric identification
Kaliková, J. - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2018, 11(7), 438-440. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
4.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2018.
Pořádání konference (2018)
5.People counting in smart buildings
Kaliková, J. - Krčál, J.
In: 2018 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-0661-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Driver Identification Using Ear Biometrics
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2018 5th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI). Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-0120-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
7.Biometrie identification of persons in a vehicle
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2018 7th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE). Piscataway: IEEE, 2018. ISSN 2378-8607. ISBN 978-1-5386-1445-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
8.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2017, 6(2), 397-398. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
9.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2017.
Pořádání konference (2017)
10.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. p. 1-3. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
11.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
[Research Report] 2017. Report no. 7D15008.
Zahraniční výzkumná zpráva (2017)
12.The issue of the transfer of persons with reduced mobility and orientation between different modes of transport
Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2016, 5(12), 463-465. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
13.Transfer time required by persons with reduced mobility depending on elements of transport infrastructure
Krčál, J. - Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
14.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Piscataway: IEEE Operations Center, 2016. pp. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
15.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(12), 26-28. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
16.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(11), 178-180. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
17.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
18.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
19.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
20.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
21.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
In: Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015 IEEE 2nd International. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. pp. 1-4. ISBN 978-1-4799-7655-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
22.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed.
Prague, 2015-06-24/2015-06-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05742-1.
Sborník (2015)
24.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 18. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
25.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 34. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
26.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 59-63. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
27.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2014, 3(XI), 127-129. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
28.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3117-3121. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
29.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. pp. 1-3. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
30.The Use of NFC in Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology for Education. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology Press, 2014. pp. 25-32. ISSN 1743-3517.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
31.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 95-99. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
32.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
33.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
34.Proposal for Expansion of Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 111-114. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
35.Modeling of Departure of Vehicles from Light-Controlled Intersections
Krčál, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 192-197. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
36.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
In: 4th International Conference on New Horizons in Education. Oxford: Elsevier Science, 2013, pp. 543-550. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
37.Expansion of Information System with NFC technology for Visually Impaired Passengers
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the Second International Conference on Informatics & Applications. Lodz: Lodz University of Technology, 2013. pp. 306-310. ISBN 978-1-4673-5255-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
38.The Use of NFC in Applications for Handicapped Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 95-100. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
39.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Praha, 2013-11-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05415-4.
Sborník (2013)
40.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Praha, 2013-11-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05416-1.
Sborník (2013)
41.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, pp. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
42.Application of a Model of Mixture Distribution for Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. pp. 1-5.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
43.Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: SUPREMA Ltd., 2011. pp. 261-264. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
44.EMS
Jíra, P. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
45.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Jíra, P.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
46.Porovnání odjezdových modelů
Krčál, J.
In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. pp. 109-114. ISBN 978-80-7318-922-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
47.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
48.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 101-104. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
49.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
50.Parametrizace odjezdového modelu
Krčál, J.
Praha: Defense date 2011-02-09. PhD Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav informatiky a telekomunikací.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
51.Dedukce v databázových systémech
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. pp. 1564-1570. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
52.Odjezdový model a parametry, které ho ovlivňují
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. pp. 1559-1563. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
53.Parametrization of a Departure Model
Krčál, J.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 195-198. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
54.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. pp. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.Departure model and its mathematical expression
Krčál, J.
In: Proceedings of First International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2009. pp. 115-120. ISSN 2067-3965.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
56.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2009, 2009(3), 20. ISSN 1213-5348.
Článek (2009)
57.Searching Module for Knowledge System in Transportation Applications
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press, 2008. p. 231-233. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
58.Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivní Internetových aplikací"
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. pp. 395-397. ISBN 80-85645-59-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
59.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 151-152. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
60.Practically Oriented Innovation in Subjects "Design and Programming of Database" and "Creation of Interactive Web Applications" at CTU FTS
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 160-161. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
61.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 52-55. ISBN 978-80-8070-869-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
62.Model for Comparison of Types of Traffic Intersection Control Systems
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Vienna University of Technology, 2008. pp. 43-44. ISBN 978-3-200-01612-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
63.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 52-55. ISBN 978-80-8070-870-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
64.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 140-141. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
65.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 51-53. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
66.Visuální návrh databázových struktur pomocí programu CASE Studio
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 43-45. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
67.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2006, -(3), 17. ISSN 1213-5348.
Článek (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu a orientace v závislosti na prvcích dopravní infrastruktury
Krčál, J.
2016 - 2016
SGS16/104/OHK2/1T/16
2.Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní infrastruktury a jejich vyhodnocení vzhledem k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Krčál, J.
2014 - 2015
SGS14/162/OHK2/2T/16
3.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
Krčál, J.
2010 - 2010
SGS10/103/OHK3/1T/16
4.Prakticky orientovaná inovace výuky "N8vrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" na FD
Krčál, J.
2007 - 2007
660/2007