Ing. Jan Krčál, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F211 - Na Florenci 27, Praha
A-441 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358411
+420-224890733
E-mail:
krcal@fd.cvut.cz
Pozice:
webmaster, správa sítě budovy Florenc
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
Člen:
Laboratoř bezbariérové dopravy
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program
Bariéry v dopravě
  14X2BD - navazující magisterský studijní program
  14X2BS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2018
Pořádání konference
2.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
Brussels: Eurostars. 2017, 7D15008. Dostupné z: https://www.eurostars-eureka.eu/
Zahraniční výzkumná zpráva
3.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, s. 1-3. ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7963867
Stať ve sborníku
4.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2017
Pořádání konference
5.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2017, 6(2), s. 397-398. ISSN 2250-1991. Dostupné z: https://www.worldwidejournals.com/paripex/articles.php?val=NjcyOA==&b1=421&k=106
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.The issue of the transfer of persons with reduced mobility and orientation between different modes of transport
Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2016, 5(12), s. 463-465. ISSN 2250-1991. Dostupné z: https://www.worldwidejournals.com/paripex/articles.php?val=NjM0MQ==&b1=237&k=60
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
7.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Hsinchu; Taiwan, 04.05.2016 - 06.05.2016. Piscataway: IEEE Operations Center. 2016, s. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Transfer time required by persons with reduced mobility depending on elements of transport infrastructure
Krčál, J. - Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
In: DRÁBEK, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Krcal-Jan-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Taipei, 04.05.2015 - 06.05.2015. Piscataway: IEEE Operations Center. 2015, ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
11.Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed.
Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Sborník
12.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Na Valentince 1003/1: IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací). 2015
Výzkumná zpráva v češtině
13.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015
Pořádání konference
14.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
In: Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015 IEEE 2nd International. 2015 IEEE International Future Energy Electronics Conference. Taipei, 01.11.2015 - 04.11.2015. Piscataway: IEEE Operations Center. 2015, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-7655-3. Dostupné z: http://www.ifeec.tw/ee2015/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
15.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(12), s. 26-28. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://worldwidejournals.com/paripex/articles.php?val=NDM0Mw==&b1=113&k=29
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
16.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(11), s. 178-180. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://worldwidejournals.com/paripex/issues.php?m=November&y=2015&id=50
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
17.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
18.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 18. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
19.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 34. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
20.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 3117-3121. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2014, 3(XI), s. 127-129. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://theglobaljournals.com/paripex/issues.php?m=November&y=2014&id=37
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
22.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Taipei, 23.04.2014 - 25.04.2014. Piscataway: IEEE Operations Center. 2014, s. 1-3. ISBN 978-1-4673-6123-1. Dostupné z: http://igbsg.ntust.edu.tw
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
23.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), s. 59-63. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/FullText.asp?var=&id=SA175FP14
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
24.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, 15.07.2014 - 18.07.2014. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2014, s. 95-99. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.The Use of NFC in Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology for Education. International Conference on Information and Communication Technology for Education. Singapore, 01.12.2013 - 02.12.2013. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology Press. 2014, s. 25-32. ISSN 1743-3517.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha 1, Dlážděna: SŽDC s.o.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
27.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
In: 4th International Conference on New Horizons in Education. International Conference on New Horizons in Education. Řím, 25.06.2013 - 28.06.2013. Oxford: Elsevier Science. 2013, s. 543-550. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
XI. ročník konference "Prezentace projektů". Praha, 29.11.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05416-1.
Sborník
29.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
XI. ročník konference "Prezentace projektů". Praha, 29.11.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05415-4.
Sborník
30.The Use of NFC in Applications for Handicapped Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Zlata Idka, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 95-100. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Proposal for Expansion of Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 111-114. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
32.Modeling of Departure of Vehicles from Light-Controlled Intersections
Krčál, J.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 192-197. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
33.Expansion of Information System with NFC technology for Visually Impaired Passengers
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the Second International Conference on Informatics & Applications. The Second International Conference on Informatics & Applications. Lodz, 23.09.2013 - 25.09.2013. Lodz: Lodz University of Technology. 2013, s. 306-310. ISBN 978-1-4673-5255-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/hluk/
Software splňující podmínky RIV
35.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. 3rd International Conference on New Horizons in Education. Prague, 05.06.2012 - 07.06.2012. Amsterdam: Elsevier Science. 2012, s. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Application of a Model of Mixture Distribution for Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 1-5. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
37.Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
In: BREDA, R., SOTÁK, M., a KMEC, F., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Zlatá Idka, 20.09.2011 - 22.09.2011. Košice: SUPREMA Ltd.. 2011, s. 261-264. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Parametrizace odjezdového modelu
Krčál, J.
2010. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav informatiky a telekomunikací.
Doktorská práce (Ph.D.)
39.EMS
Jíra, P. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: https://rozvrh.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
40.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Jíra, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010
Software splňující podmínky RIV
41.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
42.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
In: MASTORAKIS, N., BOJKOVIC, Z., a MLADENOV, V., eds. Latest Trends on Communication & Information Technology. 4th International Conference on Communications and Information Technology. Corfu Island, 22.07.2010 - 25.07.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 101-104. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
43.Porovnání odjezdových modelů
Krčál, J.
In: Mezinárodní Baťova konference. Mezinárodní Baťova konference. Zlín, 15.04.2010. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně. 2010, s. 109-114. ISBN 978-80-7318-922-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
45.Parametrization of a Departure Model
Krčál, J.
In: BULUCEA, C. A., et al., eds. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS. Baltimore, 07.11.2009 - 09.11.2009. New York: WSEAS Press. 2009, s. 195-198. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
46.Dedukce v databázových systémech
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín, 02.04.2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2009, s. 1564-1570. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2009, 2009(3), s. 20. ISSN 1213-5348.
Článek
48.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
In: ZELINKA, T., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, s. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Odjezdový model a parametry, které ho ovlivňují
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín, 02.04.2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2009, s. 1559-1563. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
50.Departure model and its mathematical expression
Krčál, J.
In: Proceedings of First International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems. First International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems. Sibiu, 22.10.2009 - 25.10.2009. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu. 2009, s. 115-120. ISSN 2067-3965.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: GAŠPARÍK, J., ed. 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina, 11.06.2008 - 14.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 52-55. ISBN 978-80-8070-869-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Practically Oriented Innovation in Subjects "Design and Programming of Database" and "Creation of Interactive Web Applications" at CTU FTS
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 160-161. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
53.Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivní Internetových aplikací"
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: ŘEHOUT, V., ed. Pedagogický software 2008. PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008. České Budějovice, 04.06.2008 - 05.06.2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2008, s. 395-397. ISBN 80-85645-59-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
In: KUBÁT, B., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 151-152. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: GAŠPARÍK, J., ed. 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina, 11.06.2008 - 14.06.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 52-55. ISBN 978-80-8070-870-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Model for Comparison of Types of Traffic Intersection Control Systems
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: KIRNER, R. a KAISER, H.K., eds. Proceedings of the Junior Scientist Conference 2008. Junior Scientist Conference 2008. Vienna, 16.11.2008 - 18.11.2008. Vienna: Vienna University of Technology. 2008, s. 43-44. ISBN 978-3-200-01612-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Searching Module for Knowledge System in Transportation Applications
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press. 2008, s. 231-233. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
58.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 140-141. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
59.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 51-53. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
60.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2006, -(3), s. 17. ISSN 1213-5348.
Článek
61.Visuální návrh databázových struktur pomocí programu CASE Studio
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. Pedagogický software 2006. České Budějovice, 07.06.2006 - 08.06.2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. 2006, s. 43-45. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu a orientace v závislosti na prvcích dopravní infrastruktury
Krčál, J.
2016 - 2016
SGS16/104/OHK2/1T/16
2.Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní infrastruktury a jejich vyhodnocení vzhledem k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Krčál, J.
2014 - 2015
SGS14/162/OHK2/2T/16
3.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
Krčál, J.
2010 - 2010
SGS10/103/OHK3/1T/16
4.Prakticky orientovaná inovace výuky "N8vrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" na FD
Krčál, J.
2007 - 2007
660/2007