info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jan Krčál, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-441 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
krcal@fd.cvut.cz
Pozice:
webmaster FD
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen pedagogické komise AS / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14BIG - Big Data (přednášející, cvičící)
14DATS - Databázové systémy (přednášející, cvičící)
14DMS - Dopravní modelování a simulace (přednášející, cvičící)
14DSIM - Dopravní simulace (přednášející, cvičící)
14ISYD - Informační systémy v dopravě (přednášející, cvičící)
14MIM - Mikrosimulační modelování (přednášející, cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X2AS - navazující magisterský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Výuka programovacího jazyka Python na FD
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Plašilová, A. - Procházka, J.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu a orientace v závislosti na prvcích dopravní infrastruktury
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Jeřábek, M. - Krčálová, L. - Sodomková, A.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/104/OHK2/1T/16
3.Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní infrastruktury a jejich vyhodnocení vzhledem k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Formanová, M. - Jeřábek, M. - Krčálová, L. - Čiháková, L.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/162/OHK2/2T/16
4.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Nagy, I.
2010 - 2010
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/103/OHK3/1T/16
5.Prakticky orientovaná inovace výuky "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" na FD
řešitel: Krčál, J.
2007 - 2007
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 660/2007