Ing. Jan Krčál, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-441 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
krcal@fd.cvut.cz
Pozice:
webmaster FD
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X1AS - bakalářský studijní program
Bariéry v dopravě
  14X2BD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2019)
2.Application of artificial neural network in biometric identification
Kaliková, J. - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
3.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
4.Driver Identification Using Ear Biometrics
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Biometrie identification of persons in a vehicle
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku (2018)
6.People counting in smart buildings
Kaliková, J. - Krčál, J.
Stať ve sborníku (2018)
7.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
8.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
9.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
10.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
Zahraniční výzkumná zpráva (2017)
11.The issue of the transfer of persons with reduced mobility and orientation between different modes of transport
Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Transfer time required by persons with reduced mobility depending on elements of transport infrastructure
Krčál, J. - Krčálová, L. - Heindl, M., - Sodomková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
13.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
15.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
16.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
Pořádání konference (2015)
17.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
19.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
20.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
21.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed.
Sborník (2015)
23.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Abstrakt ve sborníku (2015)
24.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
25.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
26.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
27.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
28.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
29.The Use of NFC in Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
30.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
31.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
32.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
Software splňující podmínky RIV (2013)
33.Proposal for Expansion of Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
34.Modeling of Departure of Vehicles from Light-Controlled Intersections
Krčál, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
35.The Use of NFC in Applications for Handicapped Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
36.Expansion of Information System with NFC technology for Visually Impaired Passengers
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
37.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
38.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Sborník (2013)
39.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Sborník (2013)
40.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
41.Application of a Model of Mixture Distribution for Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
42.Departure of Vehicles from a Light-Controlled Intersection
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
43.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Jíra, P.
Software splňující podmínky RIV (2010)
44.EMS
Jíra, P. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Software splňující podmínky RIV (2010)
45.Porovnání odjezdových modelů
Krčál, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
46.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
47.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
48.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
49.Parametrizace odjezdového modelu
Krčál, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
50.Dedukce v databázových systémech
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Odjezdový model a parametry, které ho ovlivňují
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
52.Parametrization of a Departure Model
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
53.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
54.Departure model and its mathematical expression
Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2009)
56.Searching Module for Knowledge System in Transportation Applications
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
57.Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivní Internetových aplikací"
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
58.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
59.Practically Oriented Innovation in Subjects "Design and Programming of Database" and "Creation of Interactive Web Applications" at CTU FTS
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
60.Model for Comparison of Types of Traffic Intersection Control Systems
Jeřábek, M. - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
61.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
62.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
63.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
64.Visuální návrh databázových struktur pomocí programu CASE Studio
Krčál, J. - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
65.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
66.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu a orientace v závislosti na prvcích dopravní infrastruktury
Krčál, J.
2016 - 2016
SGS16/104/OHK2/1T/16
2.Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní infrastruktury a jejich vyhodnocení vzhledem k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Krčál, J.
2014 - 2015
SGS14/162/OHK2/2T/16
3.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
Krčál, J.
2010 - 2010
SGS10/103/OHK3/1T/16
4.Prakticky orientovaná inovace výuky "N8vrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" na FD
Krčál, J.
2007 - 2007
660/2007