info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jan Zelenka

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-336 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224358432
E-mail:
jan.zelenka@cvut.cz
Pozice:
16114 - odborný asistent, 81313 - uloziste CUL, certifikaty OBELISK
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AM - Automatizace a měření (přednášející, cvičící)
14KSP - Konstruování s podporou počítačů (cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Evoluční techniky v dopravě
  14X1ES - bakalářský studijní program
Softwarové aplikace v letectví
  14X1QS - bakalářský studijní program
  14X2QL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Nové technologie a logistika na železnici
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2022 - 2022
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/22/F6
2.Moderní železnice pro 21. století
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/21/F6
3.Studentská vědecká konference IRICoN 2020: Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2020 - 2020
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/20/F6
4.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kaliková, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2017 - 2017
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 44/17/F6
5.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Brandejský, T. - Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/16/F6
6.Využití biometrických informací k oprávněnosti řízení motorového vozidla
řešitel: Scherks, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Schmidt, D. - Zelenka, J.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/216/OHK2/2T/16