info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jan Zelenka

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-336 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224358432
E-mail:
jan.zelenka@cvut.cz
Pozice:
16114 - odborný asistent, 81313 - uloziste CUL, certifikaty OBELISK
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14AM - Automatizace a měření (přednášející, cvičící)
14KSP - Konstruování s podporou počítačů (cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Evoluční techniky v dopravě
  14X1ES - bakalářský studijní program
  14X2ES - navazující magisterský studijní program
Softwarové aplikace v letectví
  14X1QS - bakalářský studijní program
  14X2QL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S