info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K311 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359611
+420-774238368
E-mail:
srotyr@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CISC - Cyber Infrastructure for Smart Cities (přednášející, cvičící)
14CITS - C-ITS Systémy (přednášející, cvičící)
14KSP - Konstruování s podporou počítačů (cvičící)
14PD - Práce s daty (přednášející, cvičící)
14TAMS - Telekomunikace a místní sítě (přednášející, cvičící)
14TEL - Telekomunikace (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Člověk a globální komunikace
  14X1GM - bakalářský studijní program
  14X1GS - bakalářský studijní program
  14X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Rozšíření výuky předmětu Telekomunikace a místní sítě a Future Cities Laboratory o úlohy určování polohy za pomocí signálu z Bluetooth zařízení
řešitel: Mlada, M.
spoluřešitelé: Lokaj, Z. - Šrotýř, M.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Zelinka, T. - Šrotýř, M.
2021 - 2026
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
3.Ochrana soukromí a osobních údajů v systémech autonomního řízení
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Vaniš, M. - Šrotýř, M.
2020 - 2022
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
4.Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Šrotýř, M.
2017 - 2019
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
5.Posuzování shody komponentů a aplikací ITS
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Sliacky, M. - Šrotýř, M.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy