info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Softwarové aplikace v letectví

Anotace:
Projekt je zaměřen na tvorbu aplikací v letecké dopravě v přímé spolupráci s firmou CS-SOFT. V tomto okamžiku jde o tyto konkrétní aplikace: Air Traffic Noise Analyzer (výpočet a zobrazení hlukového zatížení), Actual Weather Description (zobrazení dat) a Light FDP System based on Network Manager. V počáteční fázi je potřeba provést analýzu a začít s návrhem, event. tvorbou aplikace. Předpokládá se tvorba desktopové aplikace nebo webové aplikace.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Jan Zelenka

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X2QL | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.