doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-472 - Jugoslávských partyzánů , Praha
216 - Pohraniční 1, Děčín
B-113 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357998
+420-224359001
E-mail:
schmidra@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / oddělení IS ekonomických a správních agend / VIC
člen kolégia / VIC
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
2.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
8.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
9.The Use of Non-Contact 3D Scanning of Pavement Surface in Traffic Accident Analysis
Mičunková, K. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
10.Determination of Skid Resistance by Using 3D Scanning
Mičunková, K. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
11.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
12.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
13.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
14.Automobilové černé skříňky - problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost
Lenková, A. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
15.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
16.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
17.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
18.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
19.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
20.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
21.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
Funkční vzorek (2013)
22.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
23.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
24.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
25.Funkce asistenčního systému držení jízdního pruhu v pracovních místech na pozemních komunikacích
Dvořák, J. - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
26.Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Schmidt, D.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
27.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
29.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
30.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
31.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
32.Detekce jízdní stability nákladních vozidel
Lenková, A. - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
33.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
Abstrakt ve sborníku (2012)
34.Použití 3D skeneru pro dokumentaci míst dopravních nehod
Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
35.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
36.Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
37.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
38.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
39.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
40.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
42.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
43.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
44.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
45.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
46.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
Pořádání workshopu (2001)
47.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
48.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
49.The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
Svítek, M. - Palla, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
50.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.