doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K211a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359520
E-mail:
schmidra@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2017, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
2.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
4.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Ostrava: Krajské řediteství policie Moravskoslezského kraje. 2016, 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Praha: Ministerstvo obrany ČR. 2016, 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
7.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
8.The Use of Non-Contact 3D Scanning of Pavement Surface in Traffic Accident Analysis
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 3061-3067. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid, 08.05.2014 - 09.05.2014. Ohrid: Biro za sudski vestačenija. 2014
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Determination of Skid Resistance by Using 3D Scanning
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: KYTÝŘ, D., ZLÁMAL, P., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 66-69. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings/id_37_ysesm2014_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Funkce asistenčního systému držení jízdního pruhu v pracovních místech na pozemních komunikacích
Dvořák, J. - Schmidt, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), s. 106-109. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
12.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), s. 543-554. ISSN 0353-5320. Dostupné z: http://80.apps.webofknowledge.com.dialog.cvut.cz/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1PtuWhJxp2ZDV6bvTT&page=1&doc=1
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník mezinárodní konference Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Žilina, 26.10.2013. Žilina: Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině. 2013, ISBN 978-80-554-1129-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
14.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
[Funkční vzorek]. 2013
Funkční vzorek
15.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
17.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
18.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), s. 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
19.Automobilové černé skříňky - problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost
Lenková, A. - Schmidt, D.
In: ExFoS 2013. Expert Forensic Science. Brno, 25.01.2013 - 26.01.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2013, s. 246-252. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Expert Forensic Science. Brno, 25.01.2013 - 26.01.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2013, s. 128-136. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2013, 24(4), s. 317-321. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
24.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Na Baních 1535, 156 00 PRAHA - Zbraslav: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
25.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), s. 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
26.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
tř. Legionářů 9a, 587 26 JIHLAVA: Okresní soud v Jihlavě. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
27.Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Schmidt, D.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2013, ISBN 978-3-659-51045-8.
Zahraniční vědecká kniha
28.Detekce jízdní stability nákladních vozidel
Lenková, A. - Schmidt, D.
Silnice železnice. 2012, 7(5), s. 85-87. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
29.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), s. 92-93. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
30.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012, 0(1), s. 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
31.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
32.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Na Poříčí 20, 112 97 PRAHA 1: Okresní soud Praha-východ. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
33.Použití 3D skeneru pro dokumentaci míst dopravních nehod
Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Marek, Z.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava, 28.11.2012 - 29.11.2012. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě. 2012, s. 135-144. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
In: HAVLÍČEK, T., ed. Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha, 27.11.2012 - 28.11.2012. Praha: CityPlan s.r.o.. 2012, s. 23.
Abstrakt ve sborníku
35.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
36.Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
In: Vehicle Forensic Science 2011. XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod. Brno, 03.06.2011 - 04.06.2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2011, s. 82-91. ISBN 978-80-214-4294-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2010, ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
38.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
In: Sborník III. konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. III.Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. Praha, 20.11.2008. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut. 2008, s. 19-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: JACURA, M., JÍROVÁ, J., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
41.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. XIII. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2008. Brno, 06.06.2008 - 07.06.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2008, s. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno, 26.01.2007 - 27.01.2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2007, ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
44.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006, 0(2), s. 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
45.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
2005, VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
[Pořádání workshopu]. 2001
Pořádání workshopu
47.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 50-53. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
48.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
In: Transfer'99. Transfer 99. Brno, 07.06.1999 - 08.06.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
49.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
In: SVOBODA, V. a NOVOTNÝ, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. FD ČVUT Praha, Na Florenci 25, Praha, 17.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 59-66.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
50.The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
Svítek, M. - Palla, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 425.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.