info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Radek Holý, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
502 - Husova 5, Praha
K109a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224358454
E-mail:
radek.holy@cvut.cz
Funkce:
prorektor pro řízení kvality / ČVUT
vedoucí / sekce prorektora pro řízení kvality / Rektorát ČVUT
člen vedení / ČVUT
člen kolégia / ČVUT
člen grémia / ČVUT
člen rady pro komercializaci / ČVUT
předseda knihovní rady / ÚK
člen knihovní rady / ÚK
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě
Osobní email
radek.holy@post.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14DMG - Datamining (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Zelenka

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S