Ing. Radek Holý, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-901 - Jugoslávských partyzánů , Praha
K109a - Konviktská 20, Praha
B-474 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224358454
E-mail:
Radek.Holy@cvut.cz
Funkce:
vedoucí / sekce prorektora pro informační systém / Rektorát ČVUT
prorektor pro řízení kvality / ČVUT
člen vedení / ČVUT
člen kolégia / ČVUT
člen grémia / ČVUT
člen rady pro komercializaci / ČVUT
předseda rady pro IS a ICT / ČVUT
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
předseda knihovní rady / ÚK
předseda výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
člen knihovní rady / ÚK
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě
Osobní email
Radek.holy@post.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
14PBT - Pokročilé bezdrátové technologie
Cvičení:
14DMG - Datamining

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Zelenka

Vedoucí studentského projektu:

Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy
  14X1FM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Car 2 Infrastructure use case development progress
Holý, R. - Havlik, J. - Kalika, M., - Kasparek, M.
In: 2018 7th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE). Piscataway: IEEE, 2018. p. 1-3. ISSN 2378-8607. ISBN 978-1-5386-1445-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.HVAC system - communication platform
Holý, R. - Kalika, M. - Havlik, J., - Makarov, A.
In: 2018 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Piscataway: IEEE, 2018. p. 1-4. ISBN 978-1-5386-0661-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.BBCU in Smart Cities Applications
Havlik, J. - Schlechter, J. - Krejsa, P. - Janda, L. - Kalika, M., - Holý, R.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.DoA Outdoor RFID Locator - System Verification Report
Vojtěch, L. - Bortel, R. - Neruda, M. - Holý, R. - Staša, P. - Beneš, F. - Švub, J., - Unucka, J.
In: Proceedings of the 2016 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. p. 772-776. ISBN 978-4-8855-2309-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Piscataway: IEEE Operations Center, 2016. pp. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
6.Application of Shielding Textile Materials in Electric Vehicles
Neruda, M. - Vojtěch, L. - Rohlík, M. - Hájek, J. - Holý, R., - Kalika, M.
In: 2015 24th Wireless and Optical Communication Conference (WOCC). Piscataway: IEEE, 2015. pp. 113-117. ISSN 2379-1268. ISBN 978-1-4799-8854-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
7.Electronic flow document in the university environment using public-key infrastructure
Holý, R. - Kalika, M., - Vopařil, L.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
8.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
9.Contactless smart card mifare DESFire EV1—multi-application platform
Holý, R. - Kalika, M.
In: International Conference on Control Engineering and Information Systems. London: Taylor & Francis, 2015. pp. 857-861. ISBN 9781138026858.
Stať ve sborníku (2015)
10.MOBILE TRACK AND TRACE INFRASTRUCTURE (FOR HUMANITARIAN AID AND DISASTER MISSIONS)
Holý, R. - Bílek, P., - Vopařil, L.
International Journal of Latest Research in Science and Technology. 2014, 3(6), 24-28. ISSN 2278-5299.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
11.System for simultaneous object identification & sector indoor localization (OIDSIL)
Holý, R. - Kalika, M. - Kaliková, J. - Havlík, J. - Barák, P., - Neburka, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
12.Electronic inventory in the university environment and automation using RFID technology
Holý, R. - Bílek, P., - Vopařil, L.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
13.Generalized radio resource management for overlapping MBS zones
Luo, F. - Chou, Y.-F. - Cheng, R.-G. - Kalika, M. - Holý, R., - Kaliková, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 309-315. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
14.Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách
Černochová, M. - Fuglík, V. - Holý, R. - Procházka, J. - Rambousek, V. - Štípek, J., - Vaňková, P.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05407-9.
Jiná kniha česky (2013)
15.Multi-application ID card using DESFire EV1
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2013. New Jersey: IEEE, 2013. pp. 136-139. ISBN 978-1-4799-0771-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
16.Multi-application contactless smart card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: The 2013 International Conference on Control Engineering and Information Technology (ICCEIT). Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2013. pp. 651-654. ISBN 978-1-4673-5957-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
17.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: The International Biometric Society, 2012.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
18.Biometric ID cards at CTU in Prague
Holý, R. - Scherks, J., - Kalika, M.
In: 2012 Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP 2012). New Jersey: IEEE, 2012. pp. 1-524. ISBN 9781467307338.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
19.Security concept of individual identification in academic environment of CTU in Prague
Holý, R. - Kaliková, J., - Scherks, J.
In: World Congress on Internet Security. Toronto: IEEE, 2012. pp. 71-76. ISBN 978-1-908320-04-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
20.Application of ID cards - security components
Holý, R. - Scherks, J., - Kalika, M.
In: 6th International Conference on Signal Processing and Communication Systems. New Jersey: IEEE, 2012. p. 1-250. ISBN 978-1-4673-2393-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
21.Identification Persons - security components of ID card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: 2012 International Conference on Anti-Counterfeiting, Security and Identification (ASID 2012). New Jersey: IEEE, 2012. pp. 1-351. 1. ISBN 978-1-4673-2143-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: Biometric Society, 2010. ISBN 978-0-9821919-1-0.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
23.The Utility of ID Cards for the Users of CTU in Prague
Kaliková, J. - Kalika, M., - Holý, R.
In: University Information Systems - Selected Problems. Warsaw: University of Warsaw, 2010. p. 356-360. ISBN 978-83-7641-356-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost
Holý, R.
2019 - 2020
TN01000077
2.Electronic Reliability (EMR) of Electronic Systems for Electro Mobility
Holý, R.
2013 - 2015
LF13011
3.Komplexní řešení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací
Holý, R.