Ing. Michaela Melicharová

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ VE ŠKOLE A PŘI MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI
Skřehot, P.A. - Marek, J. - Hon, Z. - Melicharová, M. - Bílek, M., - CHROUSTOVÁ, K.
In: Aktualne otázky bezpečnosti práce. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 1-10. ISBN 978-80-553-3434-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.