Ing. Lukáš Svoboda

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K109a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359527
+420-224358413
+420-224359541
E-mail:
lukas@fd.cvut.cz
Pozice:
správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
Funkce:
zástupce vedoucího / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen legislativní komise AS / FD

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program
  14X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
2.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Laboratoř projektování liniových dopravních staveb
Svoboda, L.
2007 - 2007
1828