Ing. Lukáš Svoboda

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K109a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359527
+420-224359541
+420-224358413
E-mail:
lukas@fd.cvut.cz
Pozice:
správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
Funkce:
zástupce vedoucího / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Workshop 2010. Praha, 22.02.2010 - 26.02.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Laboratoř projektování liniových dopravních staveb
Svoboda, L.
2007 - 2007
1828