info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Lukáš Svoboda

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K109a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359527
+420-224358413
+420-224359541
E-mail:
lukas@fd.cvut.cz
Pozice:
správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
Funkce:
zástupce vedoucího / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen legislativní komise AS / FD

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14KSP - Konstruování s podporou počítačů (cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Nové technologie a logistika na železnici
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2022 - 2022
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/22/F6
2.Moderní železnice pro 21. století
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/21/F6
3.Studentská vědecká konference IRICoN 2020: Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Svoboda, L. - Zelenka, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J.
2020 - 2020
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 46/20/F6
4.Laboratoř projektování liniových dopravních staveb
řešitel: Svoboda, L.
2007 - 2007
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 1828