Ing. Libor Žídek

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace
14AS - Algoritmizace a datové struktury
14KSP - Konstruování s podporou počítačů
Kombinovaná forma studia:
14ASD - Algoritmizace a datové struktury

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.