Ing. Libor Žídek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
216 - Pohraniční 1, Děčín, 405 01
Telefon:
+420-224359968
E-mail:
zidek@fd.cvut.cz
Pozice:
správa serverů
Člen:
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace
14AS - Algoritmizace a datové struktury
14KSP - Konstruování s podporou počítačů
Kombinovaná forma studia:
14ASD - Algoritmizace a datové struktury

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.