Bc. Petr Hnyk

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-104 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357960
+420-728240998
E-mail:
hnykpetr@fd.cvut.cz
Pozice:
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
Osobní email
hnyk.petr@centrum.cz
Osobní telefon
+420-728-240-998
Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 25
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X2YS - Odbavovací a informační systémy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení