covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Miroslav Vaniš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Školitel specialista:
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Continuous glucose monitoring as a screening tool for neonatal hypoglycemia in infants of diabetic mothers
Tabery, K. - Černý, M. - Urbaniec, K. - Vaniš, M. - Zoban, P., - Štechová, K.
Journal The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2020, 1889-1894. ISSN 1476-7058.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Technical part of evaluation solution for cooperative vehicles within C-ROADS CZ project
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Vaniš, M., - Brož, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
3.Sexual Dysfunction in Women Treated for Type 1 Diabetes and the Impact of Coexisting Thyroid Disease
Štechová, K. - Mastíková, L. - Urbaniec, K. - Vaniš, M. - Hylmarová, S. - Kvapil, M., - Pastor, Z.
Sexual Medicine. 2019, 7(2), 217-226. ISSN 2050-1161.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
4.Lessons Learned from Implementing a New Testing/Educational Tool for Patients Using an Insulin Pump
Štechová, K. - Vaniš, M. - Tuháčková, M. - Urbaniec, K., - Kvapil, M.
Diabetes Technology and Therapeutics. 2018, 20(8), 524-530. ISSN 1520-9156.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
5.Merging Bayesian Networks based on different types of input knowledge
Vaniš, M. - Nagy, I.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 53-61. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
6.TEST FOR INSULIN PUMP USERS - THE TOOL TO TAILOR EDUCATION AND CHECK PATIENT'S KNOWLEDGE
Stechova, K. - Vaniš, M. - Tuhackova, M., - Urbaniec, K.
Diabetes Technology and Therapeutics. 2018, 20 A130. ISSN 1520-9156.
PHDT (2018)
7.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. p. 89-96. ISBN 978-80-85823-67-7.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
8.Employing Bayesian Networks and Conditional Probability Functions for Determining Dependences in Road Traffic Accidents Data
Vaniš, M. - Urbaniec, K.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
9.Analýza navigačních řešení a požadavků osob se sníženou schopností orientace a pohybu
Bureš, P. - Vaniš, M. - Svatoň, M. - Jan, Kufner - Eva, Mulíčková, - Jan, Vodňanský
[Research Report] 2014. Report no. TA04031574/2014/1.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergická syntéza Bayesovských sítí
Vaniš, M.
2018 - 2018
SGS18/091/OHK3/1T/16