Ing. Miroslav Vaniš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Školitel specialista:
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Employing Bayesian Networks and Conditional Probability Functions for Determining Dependences in Road Traffic Accidents Data
Vaniš, M. - Urbaniec, K.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=7963867
Stať ve sborníku
2.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
In: SEGETH, Karel, et al., eds. Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Programy a algoritmy numerické matematiky 18. Janov nad Nisou, 19.06.2016 - 24.06.2016. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-85823-67-7. Dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/703002
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Analýza navigačních řešení a požadavků osob se sníženou schopností orientace a pohybu
Bureš, P. - Vaniš, M. - Svatoň, M. - Jan, Kufner - Eva, Mulíčková, - Jan, Vodňanský
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2014, TA04031574/2014/1.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Synergická syntéza Bayesovských sítí
Vaniš, M.
2018 - 2018
SGS18/091/OHK3/1T/16