Ing. Miroslav Vaniš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Školitel specialista:
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11CAL1 - Calculus 1

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
In: CHLEBOUN, J., et al., eds. Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Programy a algoritmy numerické matematiky 18. Janov nad Nisou, 19.06.2016 - 24.06.2016. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-85823-67-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Analýza navigačních řešení a požadavků osob se sníženou schopností orientace a pohybu
Bureš, P. - Vaniš, M. - Svatoň, M. - Jan, Kufner - Eva, Mulíčková, - Jan, Vodňanský
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2014, TA04031574/2014/1.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.