info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Světlana Lesová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359547
E-mail:
lesovsve@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / katedra dopravní telematiky / FD
sekretářka / katedra aplikované informatiky v dopravě / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S