Ing. Marek Kalika, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-461 - Jugoslávských partyzánů , Praha
K109b - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224358456
E-mail:
Marek.Kalika@cvut.cz
Funkce:
ředitel / VIC
vedoucí / sekretariát ředitele / VIC
člen kolégia / VIC
člen grémia / ČVUT
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě
Osobní email
marek.kalika@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy
  14X1FM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Car 2 Infrastructure use case development progress
Holý, R. - Havlik, J. - Kalika, M., - Kasparek, M.
In: 2018 7th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE). Piscataway: IEEE, 2018. p. 1-3. ISSN 2378-8607. ISBN 978-1-5386-1445-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.HVAC system - communication platform
Holý, R. - Kalika, M. - Havlik, J., - Makarov, A.
In: 2018 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Piscataway: IEEE, 2018. p. 1-4. ISBN 978-1-5386-0661-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.BBCU in Smart Cities Applications
Havlik, J. - Schlechter, J. - Krejsa, P. - Janda, L. - Kalika, M., - Holý, R.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Piscataway: IEEE Operations Center, 2016. pp. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Electronic flow document in the university environment using public-key infrastructure
Holý, R. - Kalika, M., - Vopařil, L.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
6.Application of Shielding Textile Materials in Electric Vehicles
Neruda, M. - Vojtěch, L. - Rohlík, M. - Hájek, J. - Holý, R., - Kalika, M.
In: 2015 24th Wireless and Optical Communication Conference (WOCC). Piscataway: IEEE, 2015. pp. 113-117. ISSN 2379-1268. ISBN 978-1-4799-8854-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
7.Contactless smart card mifare DESFire EV1—multi-application platform
Holý, R. - Kalika, M.
In: International Conference on Control Engineering and Information Systems. London: Taylor & Francis, 2015. pp. 857-861. ISBN 9781138026858.
Stať ve sborníku (2015)
8.System for simultaneous object identification & sector indoor localization (OIDSIL)
Holý, R. - Kalika, M. - Kaliková, J. - Havlík, J. - Barák, P., - Neburka, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
9.Generalized radio resource management for overlapping MBS zones
Luo, F. - Chou, Y.-F. - Cheng, R.-G. - Kalika, M. - Holý, R., - Kaliková, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 309-315. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
10.Multi-application ID card using DESFire EV1
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2013. New Jersey: IEEE, 2013. pp. 136-139. ISBN 978-1-4799-0771-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
11.Multi-application contactless smart card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: The 2013 International Conference on Control Engineering and Information Technology (ICCEIT). Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2013. pp. 651-654. ISBN 978-1-4673-5957-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
12.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: The International Biometric Society, 2012.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
13.Identification Persons - security components of ID card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: 2012 International Conference on Anti-Counterfeiting, Security and Identification (ASID 2012). New Jersey: IEEE, 2012. pp. 1-351. 1. ISBN 978-1-4673-2143-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
14.Biometric ID cards at CTU in Prague
Holý, R. - Scherks, J., - Kalika, M.
In: 2012 Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP 2012). New Jersey: IEEE, 2012. pp. 1-524. ISBN 9781467307338.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
15.Application of ID cards - security components
Holý, R. - Scherks, J., - Kalika, M.
In: 6th International Conference on Signal Processing and Communication Systems. New Jersey: IEEE, 2012. p. 1-250. ISBN 978-1-4673-2393-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
16.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: Biometric Society, 2010. ISBN 978-0-9821919-1-0.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
17.The Utility of ID Cards for the Users of CTU in Prague
Kaliková, J. - Kalika, M., - Holý, R.
In: University Information Systems - Selected Problems. Warsaw: University of Warsaw, 2010. p. 356-360. ISBN 978-83-7641-356-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
18.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
19.Webová aplikace pro prohlížení údajů obsažených v informačním systému VaV
Härtel, P. - Kalika, M. - Dvořák, J. - Fryščák, J., - Souček, J.
[Software] 2007.
Software splňující podmínky RIV (2007)
20.Aplikace VKLAP pro vkládání dat do informačního systému VaV
Härtel, P. - Kalika, M. - Bittnerová, L.R. - Dvořák, J. - Hanušová, S., - Sochor, C.
[Software] 2007.
Software splňující podmínky RIV (2007)
21.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
22.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
23.Poškození lidské lebky při dopravních nehodách
Jíra, J. - Jírová, J. - Kalika, M., - Klečková, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 67-70. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
24.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
25.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. Aalborg: EISCO, 2003, pp. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
26.Conflict Analysis at System Integration
Kalika, M.
In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Vienala, 2002. pp. 233-239. ISBN 80-7099-879-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
27.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 50-53. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
28.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
[Workshop Hosting] 2001.
Pořádání workshopu (2001)
29.Analýza konfliktů při integraci systémů, doktorská disertační práce
Kalika, M.
Praha: Defense date 2010-06-10. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2001)
30.Kontaminace a imunita
Kalika, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. 21/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
31.Analýza konfliktů při integraci systému
Kalika, M.
Praha: 2000. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.*Systém pro současnou identifikaci a lokalizaci objektů
Kalika, M.
2010 - 2013
FR-TI2/643
2.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Kalika, M.
2001 - 2001
300115216