info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Marek Kalika, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14PROM - Procesní modelování

Garant předmětů v doktorském studiu:

14ITV - Informační technologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14ISYD - Informační systémy v dopravě (přednášející, cvičící)
14PAM - Programování a modelování (přednášející, cvičící)
14PPRP - Počítačová podpora řízení projektů (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Fiala
Ing. Jan Procházka
Ing. Petr Richter

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S