info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech

Kód předmětu:
14Y1PZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
1češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
1češtinaLED Letecká doprava - B-LED
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Jan Mejstřík (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Formát dat, vzorce, adresování, funkce a vnořené funkce - matematické, statistické, logické, finanční, vyhledávací, databáze a čas, práce s databází, filtry, kontingenční tabulky, grafy, makra, analýza dat, řešitel, MS Office, Libre Office.
Anotace:
Studenti budou obeznámeni s principy práce v tabulkovém procesoru. Grafická úprava vzhledu tabulky, formátování čísel, vkládání vzorců a funkcí, včetně adresace, odhalování chyb. Práce s rozsáhlými tabulkami, filtry, rozšířené filtry, databázové funkce, kontingenční tabulky a grafy, podmíněné formátování, hledání řešení. Ukázkové příklady a dotazy z různých firem a školení.
Cíle:
Seznámení s možnostmi a nástroji aplikace MS Excel tak, aby jej studenti byli schopni využít i v praxi. Budou ukázány funkce ze všech oblastí (informační, chybové, ...), student bude schopen rozhodnout o vhodném použití funkcí dle situace, pracovat s rozsáhlými seznamy, názorně prezentovat data v grafech a dalších nástrojích.