info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Jazyk - španělština 2

Kód předmětu:
15JIS2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Nina Hricsina Puškinová (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborný text, lexikální jednotka, terminologie
Anotace:
Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné texty podle zaměření.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení se základy španělského jazyka, případně rozšíření vstupních znalostí s ohledem na přípravu pobytu v cizojazyčném prostředí.