Ing. Mgr. Jan Feit

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-310 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359148
E-mail:
feitjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
vedoucí / ústav jazyků a společenských věd / FD
člen grémia / FD
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15Y1EH - Evropská integrace v historických souvislostech
15Y2TS - Technik v současné společnosti
Kombinovaná forma studia:
15W2TS - Technik v současné společnosti

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Falklandy v mlze
Feit, J.
Článek (2012)
2.Across the Channel
Feit, J.
Článek (2005)
3.Musicians as Ministers to Great Britain
Feit, J.
Článek (2004)
4.Potíže s hudbou
Feit, J.
Článek (2004)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.