info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Stylistika a rétorika

Kód předmětu:
15Y2SR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Irena Veselková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
rétorika, řeč, hlas, kultivovanost, styl
Anotace:
Základní dovednosti mluveného a psaného projevu jako součást mezilidské komunikace. Získání základních znalostí o komunikaci, technikách řeči a formách mluveného i psaného projevu. Výchova hlasu a řeči; volba jazykových prostředků. Sémantická, syntaktická a pragmatická stránka jazyka. Kreativní myšlení v mluvě a psaném projevu. Praktická část - pěstování řečnických dovedností.
Cíle:
Nabytí základních teoretických znalostí a praktických dovedností ve stylistice a rétorice. Příprava na prezentaci odborných obsahů (referát, diskusní příspěvek, diplomová práce, článek, rezumé, panelová diskuse apod.).