info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Air Traffic Management

Kód předmětu:
21AFM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
air traffic management, communication, navigation, surveillance, CNS, GNSS, FANS, CPDLC, ADS-B, ASAS, RNAV, ATN, ARINC
Anotace:
Současné systémy ATM a jejich funkční bloky. Zobrazení ATM dat (technická konfigurace, architektura, přenosové systémy a sítě). Výměna dat s okolními ATM systémy. Monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory. Strategie ATM. EUROCONTROL - CFMU. FAB a datové aplikace ATS, AOC.
Cíle:
Seznámení studentů se současnými systémy užívané v ATM, funkčními bloky (ATS, ATFCM, ASM), s technickou konfigurací a architekturou systému ATM, s přenosovými systémy a sítěmi. Studenti získají přehled o zamýšlených koncepcích a strategiích ATM na příští léta a o jejich dopadu na jednotlivé procesy, technické prostředky a systémy.