Ústav letecké dopravy

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D.
Tajemník:Ing. Michaela ŠERLOVÁ
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Iva ŠÍMOVÁ
Ing. Sarah VAN DEN BERGH
roh projektů:doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D.
Ing. Michaela ŠERLOVÁ
Sekretariát:Ing. Iva ŠÍMOVÁ

Studium na Ústavu letecké dopravy Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní, nabízí získání vzdělání v dynamicky se rozvíjejícím a velmi atraktivním odvětví letecké dopravy, které se řadí vedle kosmonautiky ke špičkám ve využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Naši absolventi mají možnost dosáhnout titulů bakalář, inženýr nebo doktor na prestižní a uznávané univerzitě řadící se mezi nejstarší technické univerzity v Evropě.

V rámci bakalářského studia je možné studovat obory: Profesionální pilot (PIL), Letecká doprava (LED) a Technologie údržby letadel (TUL). V rámci magisterského studia je možné studovat obor Provoz a řízení letecké dopravy (PL), přičemž v tomto odboru je možné pokračovat i v doktorském studiu. Ve spolupráci s našimi partnery z letecké praxe jsou naši absolventi komplexně připravováni v souladu s platnými evropskými standardy, přičemž mohou získat licenci dopravního pilota ATPL nebo technika údržby letadel kategorie B uznávaných v celé EU. Naši studenti mají možnost své pilotní dovednosti zdokonalovat v Akademickém aeroklubu ČVUT.

Fakulta dopravní a její součást, Ústav letecké dopravy, spolupracuje s mnohými zahraničními univerzitami v oblasti letectví, kde mohou studenti absolvovat část svého studia.

Největší zájem o studium na našich prestižních leteckých studijních odborech z nás udělal lídra v poskytování leteckého vzdělání na Československém univerzitním leteckém trhu. Staň se i Ty studentem ČVUT v Praze Fakulty dopravní a zařaď se mezi úspěšné absolventy našich leteckých oborů, kteří se stali špičkovými odborníky civilního letectví v ČR a SR, ale i ve světě.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Feng Jingyuan  (spolupracovník)
Hajzler Ota Ing. (externí učitel)
Matyáš Roman Ing., Ph.D. (externí učitel)
Poštová Michala Ing. (externí učitel)
Řehoř Václav Dr. Ing., MBA (externí učitel)
Straka František Ing. (externí učitel)
Szabo Stanislav doc. Ing., Ph.D., MBA, dr. h. c.
Vávra Přemysl , Ph.D. (externí učitel)
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Absolon Stanislav Ing. (kombinované studium)
Hanáková Lenka Ing. (kombinované studium)
Havel Tomáš Ing. (kombinované studium)
Hulínská Šárka Ing. (prezenční studium)
Jonáš Petr Ing. (kombinované studium)
Kačeriaková Anna Ing., MSc. (prezenční studium)
Kafková Markéta Ing. (prezenční studium)
Kála Martin Ing. (kombinované studium)
Kameníková Iveta Mgr. (kombinované studium)
Kleczatský Adam Ing. (prezenční studium)
Kušmírek Stanislav Ing. (prezenční studium)
Lán Sébastien Ing. (prezenční studium)
Líkař Petr Ing. (kombinované studium)
Lipták Tomáš Ing. (kombinované studium)
Lukeš Petr Ing. (prezenční studium)
Machula Vladimír Ing. (prezenční studium)
Malich Tomáš Ing. (kombinované studium)
Matějka Lukáš Ing. (prezenční studium)
Mráček Vladimír Ing. (kombinované studium)
Nosek Jakub Ing. (kombinované studium)
Olexa Peter Ing. (prezenční studium)
Šerlová Michaela Ing. (prezenční studium)
Špák Miroslav Ing. (prezenční studium)
Štumbauer Oldřich Ing. (prezenční studium)
Topková Tereza Ing. (prezenční studium)
Valenta Viktor Ing. (kombinované studium)
Van Den Bergh Sarah Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska
logo ústavu K621

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav letecké dopravy
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav letecké dopravy
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 185

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu