Ing. Sarah Van Den Bergh

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-242 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-770144319
E-mail:
vandesar@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení
Cvičení:
21APL1 - Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení
Kombinovaná forma studia:
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  21X1EP - bakalářský studijní program
  21X2EP - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Air Transport and its Socio-Economic Impacts
Vittek, P. - Van Den Bergh, S. - Zozuľák, R., - Bínová, H.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(4), 12-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Complex Heart Rate Variability of Sus Scrofa Domesticus under General Anesthesia
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Stengl, M., - Van Den Bergh, S.
Applied Sciences. 2020, 10(2), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
3.The Influence of High-Induction Magnetic Stimulation on Cardiac Activity - A Preclinical Study
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Štengl, M., - Van Den Bergh, S.
In: 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 332-337. ISBN 978-1-7281-1864-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
4.Ústav letecké dopravy FD ČVUT v Praze
Kraus, J. - Vittek, P. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 102-105. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
5.Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
Socha, V. - Hanáková, L. - Kušmírek, S. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 72-74. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
6.Sensory network for ammonia detection in airport premises
Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Kraus, J., - Petruš, O.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1197-1202. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
7.Use of Virtual and Augmented Reality in Design of Software for Airspace
Malich, T. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Socha, L. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
8.Pilots’ Performance Assessment: Evidence Based Approach
Socha, V. - Socha, L. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M., - Lališ, A.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
9.Pilots psychophysiological condition assesment
Šerlová, M. - Van Den Bergh, S. - Socha, V., - Hanáková, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 12-18. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
10.The need for concept of efficiency evaluation of security control at airports
Vokáč, R. - Van Den Bergh, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 57-60. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
11.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 82-86. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
12.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
13.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
Van Den Bergh, S.
2019 - 2020
SGS19/133/OHK2/2T/16