info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Martina Hlavatá

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Školitel:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
hlavam43@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Provoz a řízení letecké dopravy
Kód programu:
P1041D040010
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpilotní systémy pro PIL
  21X1ZF - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S